Capteur

739.000 werklozen verwacht in 2014

Gepubliceerd op 360

Zo blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2013-2014 die het UWV op 3 juni presenteerde. Dat het aantal werkzoekenden toeneemt komt door het feit dat de vraag naar arbeid afneemt, terwijl het aanbod van arbeid toeneemt. Er zijn dus minder banen terwijl er meer mensen willen werken.
 
Dat er in 2013 een grotere toename in het aantal werkzoekenden wordt verwacht dan in 2014 hangt samen met het feit dat de werkgelegenheid dit jaar sterker zal afnemen dan volgend jaar. Dit jaar zal de werkgelegenheid op landelijk niveau afnemen met 88.000 banen en in 2014 met 23.000 banen.
 
Uit prognoses van het CPB blijkt dat de economie in 2014 weer wat zal aantrekken, maar volgens het UWV leidt dit niet direct tot meer werkgelegenheid. Het UWV legt in de Arbeidsmarktprognose uit dat economische groei samen kan gaan met minder vraag naar arbeid doordat de arbeidsproductiviteit groeit en bedrijven door de economische crisis nog te veel personeel in dienst hebben.
 
Volgens het UWV komen er de komende jaren dan ook maar weinig vacatures bij. In 2014 kunnen er overigens wel meer banen bijkomen dan in 2013, omdat economische groei ervoor zorgt dat mensen van baan durven te wisselen en daardoor het aantal vacatures zal toenemen. Desondanks blijft het aantal nieuwe vacatures op een laag niveau en zullen nieuwe vacatures vooral ontstaan door werknemers die met pensioen gaan.