Capteur

Veel functies op mbo niveau verdwijnen

Gepubliceerd op 449

Automatisering bij bedrijven in de financiële sector blijkt een grote rol te spelen in het verlies aan mbo functies. Veel zaken worden, veelal door klanten zelf, via het internet geregeld, waardoor veel administratieve banen bij banken en verzekeraars verdwijnen.
 
Daarnaast heeft de financiële crisis impact op bedrijven in de financiële sector, waardoor het totaal aantal werknemers in deze sector is afgenomen. De economische crisis duurt voort en vooral de laatste paar jaar is daardoor de afname van vacatures in de financieel-zakelijke sector in een stroomversnelling geraakt. Op dit moment is de daling ruim 20%, de verwachting is dat uiteindelijk 50% van de banen zal verdwijnen.
 
Ook is er veel werkgelegenheid verplaatst naar Londen, waardoor in Nederland bijna geen zakenbanken meer zijn. De politiek is blij met de ontwikkeling dat zakenbanken kleiner worden, terwijl dit ook tot een afname in de werkgelegenheid veroorzaakt bij advocaten, fiscaal adviseurs, notarissen en accountants.
 
De automatisering en de crisis hebben er wel toe geleid dat er meer vraag is naar andere functies in de sector. Door automatisering worden en meer gespecialiseerde IT’ers gevraagd en dankzij de crisis is er vooral vraag naar controlerende functies.
 
Voor mensen waarvan hun functie verdwijnt wordt eerst gekeken of de werknemer op een andere plek binnen het bedrijf aan de slag kan. Lukt dit niet dan zijn omscholing, bijvoorbeeld tot leraar, of als zzp’er starten vaak de enige oplossingen om weer aan werk te komen.