Capteur

"Milieu niet voor economie opofferen"

Gepubliceerd op 358

De Chinese industrie groeit snel en de angst voor milieuvervuiling neemt toe. Niet alleen zijn er zorgen om het milieu, ook de voedselveiligheid zou door de industrialisatie in China in gevaar komen. Onlangs werd bekend dat er sporen van giftige metalen in rijst uit Zuid-China zijn gevonden.
 
Volgens de president moet de overheid van China nu de verantwoordelijkheid nemen om vervuiling tegen te gaan. De Chinese regering gaat een groei en duurzaam groeipatroon voor de economie stimuleren en controles uitvoeren op de snelheid waarmee steden mogen groeien. Daarnaast roept de president op om zuiniger om te gaan met grondstoffen, energie, water en land.
 
Onlangs zijn er enkele maatregelen getroffen: vergunningen voor een aantal energieprojecten zijn opgeschort, een aantal bedrijven moet betalen om zwaveldioxide uit te mogen stoten en er zijn voor lokale overheden strengere regels ingevoerd voor het verstrekken van vergunningen en leningen aan zwaar vervuilende bedrijven.