Capteur

Voorstel Europees minimumloon afgewezen

Gepubliceerd op 200

Asscher geeft aan voorstander te zijn een minimumloon in heel Europa, maar dat dit het beste op nationaal niveau geregeld kan worden.
 
Het voorstel om een Europees minimumloon in te stellen is ontstaan vanuit de gedachte dat dit goed voor Nederland zou kunnen uitpakken, omdat er een concurrentievoordeel bestaat ten gunste van lidstaten met lage lonen.
 
Vanuit verschillende lidstaten wordt interesse getoond in het maken van sociale afspraken op Europees niveau. Op dit moment zijn het vooral economische afspraken die bindend zijn in de Europese Unie. Het Nederlandse kabinet vind dat het sociaal economische beleid vooral bij de nationale staten moet liggen, volgens het kabinet hebben lidstaten van de Europese unie het recht om zelf vorm te geven aan fundamentele beginselen van arbeidsmarkt en sociale zekerheid.