Capteur

Tips voor productieve, nieuwe medewerkers: Aan de slag, vanaf de eerste dag!

Gepubliceerd op 133

Afspreken: nieuwe medewerkers tijdig invoeren
Door met de afdeling P&O af te spreken dat nieuwe medewerkers minimaal twee weken van te voren in het HR-systeem moeten worden ingevoerd, kunnen andere voorbereidingen ook op tijd getroffen worden. Zodra de NAW-gegevens en de datum van indiensttreding ingevoerd zijn, kunnen toegang tot het gebouw, toegang tot het netwerk en kantoorfaciliteiten zoals pc, telefoon en bureau op tijd geregeld worden.
 
Automatiseren: aanmaken van gebruikersaccounts
Met de juiste software, dat gekoppeld wordt aan het HR-systeem, kan het aanmaken van gebruikersaccounts voor toegang tot het netwerk worden geautomatiseerd. Zodra de gegevens van een nieuwe medewerker in het HR-systeem worden ingevoerd, wordt er automatisch een gebruikersaccount gemaakt in het netwerk. Op basis van de functie van deze persoon kan ook automatisch toegang tot bepaalde locaties in het netwerk worden verschaft/beperkt.
 
Delegeren: netwerktoegang voor externe en tijdelijke medewerkers
Machtig leidinggevenden om zelf de toegang in het netwerk te regelen voor externe en tijdelijke medewerkers. Deze medewerkers hebben vaak geen volledige toegang nodig. Leidinggevenden beschikken over de meeste informatie en toegang binnen het netwerk is op deze manier sneller geregeld dan wanneer P&O om deze informatie moet vragen. Leidinggevenden weten het beste waar deze medewerkers wel of niet bij moeten kunnen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 
Rangschikken: focus op gegevens die nodig zijn om aan de slag te kunnen
Er moeten vaak veel gegevens worden ingevoerd, een tijdrovende klus, terwijl slechts enkele gegevens nodig zijn voor het opstarten van de medewerker. Door eerst te focussen op de gegevens die nodig zijn om aan de slag te kunnen, de basisgegevens, kunnen nieuwe medewerkers sneller aan de slag. De overige gegevens komen later wel.