Capteur

Werknemers wisselen van baan, maar niet van werkgever

Gepubliceerd op 252

Het percentage van werknemers dat van werknemers wisselt ligt, net als in 1994, op 13 procent, maar het percentage van werknemers dat binnen het bedrijf van baan verandert is van 10 procent in 1994 gestegen naar 17 procent nu.
 
De laatste cijfers dateren overigens van 2010, maar de onderzoekers van het SCP achten het onwaarschijnlijk dat werknemers in de afgelopen twee jaar vaker van werkgever zijn gaan wisselen. Volgens hen veranderen mensen minder van werkgever als het economisch slechter gaat, zoals de afgelopen jaren het geval is.
 
Sinds werkgevers makkelijker personeel kunnen ontslaan en zij het personeel minder snel in vaste dienst hoeven te nemen is de arbeidsmarkt flexibeler geworden, maar dit heeft niet tot een toename van de mobiliteit geleid, wat wel verwacht werd. De meerderheid van de werknemers blijft voor dezelfde werkgever werken.