Capteur

Stijgende werkloosheid: crisis is niet de enige oorzaak

Gepubliceerd op 980

Zoals we afgelopen week berichtten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat op dit moment 8,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos is. Dat betekent dat maar liefst 643.000 Nederlanders op zoek zijn naar werk.
 
Bedrijven en de overheid moeten bezuinigen en daardoor is de vraag naar personeel sinds het begin van de crisis sterk gedaald. De werkloosheidsgroei wordt echter niet alleen hierdoor bepaald. De beroepsbevolking neemt toe en dit ‘nieuwe aanbod’ op de arbeidsmarkt zorgt ook voor stijgende werkloosheidscijfers.
 
Dit nieuwe aanbod bestaat uit twee groepen mensen:
1.     De eerste groep bestaat uit mensen die voor het eerst de arbeidsmarkt betreden, zoals jongeren en immigranten;
2.     De tweede groep bestaat uit mensen die tot nu toe geen werk hadden en dit ook niet zochten, waardoor ze niet werden meegerekend in de beroepsbevolking en de werkloosheidscijfers, maar nu besluiten om op zoek te aan naar werk, waardoor ze ineens wél worden meegerekend en de beroepsbevolking en de werkloosheid groeit.
 
Een belangrijke reden voor de mensen uit de tweede groep om werk te gaan zoeken is de onzekerheid over het baanbehoud van kostwinners, wat niet-werkende partners doet besluiten om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.
 
Van alle werklozen die er gedurende het afgelopen jaar bijkwamen, werd 48% veroorzaakt door banenverlies en de overige 52% door het nieuwe aanbod op de arbeidsmarkt.
 
Tot het najaar van 2012 was het zelfs zo dat de werkloosheid steeg terwijl de werkgelegenheid groeide, waardoor het nieuwe aanbod op de arbeidsmarkt de stijgende werkloosheid veroorzaakte. Vanaf september 2012 begon banenverlies een grotere rol in de stijgende werkloosheid te spelen en in de eerste twee maanden van 2013 werd de werkloosheidsstijging vrijwel geheel veroorzaakt door banenverlies. Volgens de meest recente cijfers, de cijfers van maart 2013, speelt ook het nieuwe aanbod weer een belangrijke rol in de snel stijgende werkloosheid.