Capteur

Loopbaan is voor carrièrevrouwen een grote hindernisbaan

Gepubliceerd op 261

Dat veel vrouwen een lager salaris ontvangen dan mannelijke collega’s in dezelfde functie is al langer bekend, maar leeftijd, het moederschap, kwalificaties en ervaring blijken de grootste hindernissen op te werpen. 
 
Van de 1000 werkende vrouwen tussen 18 en 60 jaar die voor dit onderzoek werden ondervraagd blijkt dat twee derde deel van deze vrouwen voor de bovengenoemde uitdagingen komt te staan.
 
De grootste hindernis tijdens de carrière is de leeftijd: te jong en daardoor niet capabel genoeg worden bevonden is iets wat veel vrouwen herkenden in hun loopbaan, maar ook ouderdom blijkt carrièremogelijkheden te belemmeren.
 
De tweede grootste hindernis is de moederwens en het moederschap, waardoor veel vrouwen op carrièrevlak een stapje achteruit hebben moeten doen.
 
Wat vrouwen daarnaast missen zijn rolmodellen, maar liefst 75 procent van de vrouwen hebben te weinig of zelfs geen vrouwelijke rolmodellen binnen de organisatie waar ze werken, waar ze naar op kunnen kijken en hun situatie mee kunnen vergelijken en eventueel vergemakkelijken.