Capteur

Werkloosheid stijgt. Den Haag slaapt.

Gepubliceerd op 122

Al anderhalf jaar lang stijgt de werkloosheid in Nederland bijna onafgebroken en de crisis lijkt de arbeidsmarkt nu echt in haar macht te hebben:
 
Gemiddeld kwamen er per maand 24.000 werklozen bij in het eerste kwartaal van 2013. Op dit moment kent ons land een werkloosheidspercentage van 8,1 procent. Drie maanden geleden was dit nog 7,2 procent.
 
De afgelopen maand steeg de werkloosheid het sterkst in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar: gemiddeld kwamen er per maand 11.000 werklozen bij. De werkloosheid nam bij mensen van 45 jaar en ouder gemiddeld met 8.000 personen per maand toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4.000 personen per maand.
 
De politici zijn bezorgd over de gestegen werkloosheid en realiseren zich dat de werkloosheid steeds sneller oploopt:
 
Minister Asscher is bezorgd om het tempo waarin de werkloosheid stijgt. Hij benadrukt nog eens het belang van het sociaal akkoord en stelt dat het kabinet nu actiegericht aan de slag kan om het tij te keren.
 
Volgens D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold heeft de snelle stijging te maken met de grote onzekerheid van de mensen, en wordt het herstellen van het vertrouwen bemoeilijkt doordat belangrijke hervormingen in het sociaal akkoord worden uitgesteld en stabiliteit in de politiek ontbreekt.
 
GroenLinks pleit voor een banenplan dat duurzame banen moet creëren. Ook het CDA is van mening dat het kabinet snel meer banen moet creëren.
 
Jan-Peter Cruiming, oprichter van Jobbird.com, vindt dat Den Haag zwaar verzaakt. "Dit kabinet zit te slapen, en verschuilt zich achter een slap sociaal akkoord. Zonder echte maatregelen zitten we straks op 1 miljoen werklozen."