Capteur

Werkloosheid, wanneer word je meegerekend in de cijfers?

Gepubliceerd op 963

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ben je werkloos als je aan de volgende kenmerken voldoet:
-       Je werkt minder dan 12 uur per week
-       Je wilt wel meer werken
-       Je bent direct beschikbaar voor een baan
-       Je hebt in de afgelopen twee weken naar een baan gezocht
 
Dit betekent dat het CBS een persoon niet meeneemt in de werkloosheidscijfers wanneer deze persoon niet aan alle bovenstaande kenmerken voldoet. Ben je al een aantal weken niet actief op zoek geweest naar een baan, dan rekent het CBS jou niet mee.
 
Het CBS meet de werkloosheid door een digitale en papieren enquête te verspreiden onder de beroepsbevolking. Iedere maand ontvangen duizenden personen tussen de 15 en 65 jaar deze vragenlijst en doordat het CBS bij zoveel mensen de enquête afneemt, kunnen de werkloosheid ook specifiek op leeftijden en geslacht van de beroepsbevolking worden gemeten.
 
Het CBS publiceert vervolgens gecorrigeerde en ongecorrigeerde cijfers. Dit heeft te maken met de seizoensinvloeden: in de ongecorrigeerde cijfers zie je bijvoorbeeld dat in januari veel arbeidscontracten aflopen en dat veel jongeren in de zomer een bijbaan van meer dan 12 uur per week aannemen. Om de maanden met elkaar te kunnen vergelijken moeten dit soort invloeden gecorrigeerd worden. Deze gecorrigeerde cijfers worden berekend aan de hand van een rekenmodel.
 
Het is overigens lastig om huidige cijfers te vergelijken met die van bijvoorbeeld de jaren ’80, omdat er destijds door het CBS een andere definitie gehanteerd werd.
 
Daarnaast is het natuurlijk ook interessant om vergelijkingen te kunnen maken met andere Europese landen. Het Europese statistiekenbureau Eurostat hanteert hiervoor voor ieder Europees land dezelfde definitie, die overigens erg afwijkt van de definitie van het CBS: volgens de internationale richtlijnen van Eurostat geldt iedereen zonder werk die op zoek is naar een betaalde baan (ongeacht het aantal uren) en daarvoor op korte termijn beschikbaar is, als werkloos.
 
Een paar belangrijke verschillen met het CBS: Het aantal uren dat mensen willen werken telt hier niet mee, waardoor bijvoorbeeld ook scholieren en studenten die een bijbaan zoeken tot de werklozen worden meegerekend. En mensen die maar een paar uur per week werken en ondertussen op zoek zijn naar een substantiële baan worden tot de werkzame beroepsbevolking gerekend.