Capteur

Problemen op arbeidsmarkt VS

Gepubliceerd op 184

Terwijl in de private sector nieuwe banen worden gecreëerd, blijven overheidsdiensten snijden in het personeelsbestand. Ook worden dalende werkloosheidscijfers flink vertekend.
 
Van de potentiële Amerikaanse beroepsbevolking is 7,7% werkloos, maar de groep onzichtbare werklozen groeit. Veel Amerikanen geven het zoeken naar werk op en momenteel worden circa 90 miljoen werklozen niet meegerekend in werkloosheidscijfers. Het aantal mensen dat tot de beroepsbevolking wordt gerekend daalt keer op keer. Langdurig werklozen die wel actief op zoek zijn naar een baan hebben het ook niet makkelijk. Uit de cijfers blijkt dat vooral onder zwarte mannen het werkloosheidspercentage hoog blijft, namelijk 14%. Dit percentage is twee keer zo hoog als onder blanke mannen.
 
Ook is er ook nog banenverlies dat ontstaat door globalisering en technologische revolutie. De globalisering en technologische revolutie had eerder vooral invloed op de werkgelegenheid in de fabrieken, maar nu beginnen ook mensen met een kantoorbaan deze invloeden te merken. Sinds 2007 zijn er 2 miljoen administratieve banen verloren gegaan, vinden afgestudeerde twintigers onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt en zijn het bankwezen en de advocatuur aan krimp onderhevig.