Capteur

Donner somber over Nederland

Gepubliceerd op 126

Donner heeft geconstateerd dat Nederland verder achterop raakt in Europa, en dat terwijl Europa ook al verder achterblijft bij andere regio’s in de wereld.
 
Volgens Donner zijn de problemen in Nederland niet van tijdelijke aard zijn, hoewel de tem ‘crisis’, die veelgebruikt wordt, dit volgens hem wel lijkt te suggereren. Dit leidt volgens Donner tot een slechts langzaam groeiend besef van de ernst en urgentie van de situatie in onze samenleving, terwijl dit besef cruciaal is om draagvlak te creëren voor essentiële veranderingen in onder meer de arbeidsmarkt en de zorg.
 
Gevolg van deze noodzakelijke veranderingen is dat voorzieningen en zorg die door de overheid werden betaald, nu vaker en meer door de burgers zelf zal moeten worden betaald. Volgens Donner is lastenverlichting nodig om Nederlandse inwoners hiertoe in staat te stellen.