Capteur

De juiste werkwijze bij nieuwe medewerkers

Gepubliceerd op 126


Proefperiode bespreken
Samen met uw nieuwe medewerker bespreekt u de duur van de proeftijd. Over het algemeen is deze periode wettelijk vastgelegd. Wanneer u een contract aanbied van 1 jaar of korter, mag de maximale proeftijd 1 maand zijn. Biedt u een contract aan voor 2 jaar? Dan mag de proeftijd 2 maanden zijn. Tijdens de proeftijd mogen beide partijen zonder opgaaf van reden de overeenkomst beëindigen. Na afloop van de proefperiode maakt u opnieuw een afspraak met de nieuwe medewerker om te bespreken hoe de eerste periode is geweest en wat de doelen zijn voor de komende periode.

Arbeidsvoorwaarden
Tijdens de afspraak met uw nieuwe medewerker kunt u de arbeidsvoorwaarden bespreken, meestal wordt er een voorstel gedaan door de werkgever. Indien u zich houdt aan een CAO, zorg er dan voor dat u binnen die bepalingen blijft. Doe een voorstel voor salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, reiskostenvergoeding, opleidingsmogelijkheden etc. Misschien heeft u zelf nog specifieke eisen (bijvoorbeeld maximaal 2 rookpauzes) of heeft de sollicitant nog bijzondere eisen. Deze kunt u opnemen in het arbeidscontract.

Contract opstellen
Het contract kan door u worden opgesteld nadat u het eens bent geworden over het loon en de arbeidsvoorwaarden. Het contract wordt in tweevoud opgemaakt en getekend door u en uw nieuwe medewerker. Daarna kunt u uw nieuwe medewerker aanmelden bij de belastingdienst. De belangrijkste zaken die in het contract staan:

•    Een begin- en einddatum
•    Opzegtermijn
•    De functie van de medewerker
•    Het aantal uren en de werktijden
•    De duur van de proefperiode
•    Het loon, vakantiedagen en vakantiegeld
•    Geheimhoudingsplicht
•    Concurrentiebeding