Capteur

Langdurig werklozen switchen van branche voor nieuwe baan

Gepubliceerd op 264

Dit blijkt uit cijfers die het UWV vandaag presenteerde. Al enige tijd is er een toename zichtbaar in het aantal het mensen dat langdurig werkloos is. Volgens het UWV wordt het steeds moeilijker om na een jaar zonder werk een nieuwe baan te vinden en daarom wordt er, naarmate iemand langer werkloos is, steeds vaker gezocht naar een baan in andere sectoren. Vaak dus met succes.
 
Langdurig werklozen, waaronder mensen vallen die langer dan een jaar geen werk hebben, die in andere sectoren solliciteren vinden gemiddeld 3 maanden sneller werk dan mensen die alleen in de eigen beroepsgroep werk zoeken. Flexibiliteit, naar een andere functie of branche, is dus belangrijk om de kansen op een baan te vergroten.
 
Een groot deel van de langdurig werklozen uit de landbouw-, industrie- en bouwsector, zo’n 70 procent, vindt een baan in een andere sector. Het is echter niet vanuit alle sectoren makkelijk om een baan te vinden in een andere sector. Met name voor langdurig werklozen uit de sectoren zorg en onderwijs is het lastig om werk te vinden in een andere sector, omdat ze specifieke opleidingen genoten hebben en geen relevante werkervaring hebben voor andere sectoren.
 
Naast een flexibele opstelling worden kansen in de arbeidsmarkt ook bepaald door het opleidings-/beroepsniveau. Voor werkzoekenden op hoger en wetenschappelijk niveau bieden gezondheidszorg, welzijn en cultuur, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs de meeste mogelijkheden. Werkzoekenden met een middelbaar niveau vinden vaak werk in de uitzendsector en de gezondheidszorg, welzijn en cultuur. Werkzoekenden in lagere niveaus hervatten het werk vaak in de uitzendsector en reiniging.