Capteur

Minder stageplaatsen

Gepubliceerd op 166

In dit traditionele Duitse systeem werken studenten enkele weken bij het bedrijf en vervolgens hebben zij weer enkele weken les. Het is een duaal systeem, waarbij de theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden zijn.
 
Vanuit het buitenland wordt dit Duitse systeem geprezen, men is ervan overtuigd dat het tekort van met name technisch geschoold personeel op deze manier kan worden verholpen. Ook Obama, de Amerikaanse president, verwees recent nog naar dit Duitse leerstelsel.
 
Duitse bedrijven lijken echter steeds minder geïnteresseerd in dit systeem. Vorig jaar nam het aantal stageplaatsen met ruim 2% af en dit jaar wordt een afname van 3% verwacht. Sinds 1999 is het percentage bedrijven dat stageplaatsen aanbiedt niet zo laag geweest als nu: slechts 22% van de Duitse bedrijven biedt nog stageplaatsen aan. Volgens de Duitse overheid kan deze terugloop van praktijkgerichte opleidingsmogelijkheden leiden tot een tekort van een miljoen vakkrachten.
 
Vanuit het bedrijfsleven komen signalen dat het niet alleen aan de bedrijven ligt dat er minder stageplaatsen zijn, maar dat ook het aantal geschikte leerlingen zou teruglopen. Er wordt geopperd dat het leerstelsel moet worden gemoderniseerd.