Capteur

Versoepeling ontslagrecht: Bonden vrezen voor massaontslagen

Gepubliceerd op 321

Huidige ontslagrecht
Om een werknemer te kunnen ontslaan, moeten werkgevers nu nog bij het UWV een vergunning aanvragen voor ontslag of ze moeten de kantonrechter het arbeidscontract laten ontbinden. De hoogte van de ontslagvergoeding die een ontslagen werknemer meekrijgt wordt gebaseerd op het aantal dienstjaren van deze persoon bij het bedrijf.
De ontslagvergoeding is in Nederland gemiddeld laag, omdat er naar verhouding vaak mensen worden ontslagen die relatief kort bij een bedrijf hebben gewerkt en dus weinig dienstjaren hebben opgebouwd.
 
Voorstel van het kabinet
Het kabinet wil het ontslagrecht versoepelen door twee wijzigingen door te voeren. Allereerst wil het kabinet de optie om naar de kantonrechter te gaan schrappen. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet de werkgever het UWV een advies laten uitbrengen over het ontslag. Dit is overigens geen bindend advies, werkgevers kunnen ook bij negatief advies tot ontslag overgaan. Daarnaast wil het kabinet dat de maximale hoogte van de ontslagvergoeding wordt vastgesteld op € 75.000.
 
Het huidige Nederlandse ontslagrecht is in vergelijking met andere landen streng. Volgens de Wereldbank staat Nederland op de 126ste plaats van de 144 in een vergelijking van de soepelste ontslagregels.