Capteur

Grote verschillen werkloosheid

Gepubliceerd op 210

In 2012 was gemiddeld 6,4% van de totale Nederlandse beroepsbevolking werkloos.
 
Top drie provincies hoogste werkloosheid
De plaatsen in top drie van provincies met de hoogste werkloosheid van Nederland worden ingenomen door Flevoland (8%), Zuid-Holland (7,6%) en Groningen (7,5%).
 
Een opvallende verandering is dat de provincie Groningen voor het eerst in twintig jaar niet de hoogste werkloosheid kent. Sowieso heeft Noord-Nederland, waartoe de provincies Groningen, Friesland en Drenthe behoren, in vergelijking met 20 jaar geleden toen de werkloosheid met 6,5% ongeveer gelijk was aan de werkloosheid in 2012, de achterstand op de rest van Nederland behoorlijk goed weten te maken: 20 jaar geleden was 8,9% van de beroepsbevolking werkloos, het afgelopen jaar 7,2%.
 
Flevoland heeft Groningen dankzij een flinke toename in de werkloosheid ingehaald, in 2011 kwam de werkloosheid in Flevoland nog uit op 6,3%. Bij deze provincie moet overigens wel een opmerking worden geplaatst: Door de vele forensen die in Almere wonen en in Amsterdam werken, worden de ontslagen die eigenlijk in Amsterdam vallen meegewogen in de werkloosheidscijfers van Flevoland.
 
Top drie provincies laagste werkloosheid
De plaatsen in top drie van provincies met de laagste werkloosheid van Nederland worden ingenomen door Zeeland (4,1%), Limburg (5,5%), en Utrecht en Gelderland (beide 5,7%).
 
Zeeland heeft sinds 2009 de laagste werkloosheidscijfers, maar behoort wel tot het deel van Nederland waar sinds 2009 de sterkste stijging van werkloosheid te zien is. In West-Nederland, waartoe de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland behoren groeide het percentage werklozen de afgelopen twintig jaar van 3,7% naar 6,7% en is daarmee boven het landelijk gemiddelde gestegen.