Capteur

Job first

Gepubliceerd op 117

Vooral voor migranten geldt dat een baan meer oplevert, omdat dit ontwikkeling, saamhorigheid en economische onafhankelijkheid stimuleert. Door te werken leren zij in de praktijk en doen ze daar vaardigheden op. In Nederland moeten migranten eerst een inburgeringscursus volgen, waardoor zij uitkeringsafhankelijk worden en zich niet kunnen ontwikkelen in de samenleving.
 
Mees pleit ervoor om het minimum loon te verlagen naar 70% van het huidige sociaal minimum, in plaats van het minimum loon te blijven baseren op het kostwinnersbeginsel. Het kostwinnersbeginsel is de politieke overtuiging dat één inkomen genoeg zou moeten zijn voor het onderhouden van het hele gezin.
 
In 2009 schreef Mees al eerder over dit onderwerp, toen maakte ze de volgende berekening: Bij een fulltime baan met een salaris van 5 euro netto per uur, wordt het sociaal minimum voor een alleenstaande verdient. Het sociaal minimum voor een alleenstaande bedraagt 70% van het gewone sociaal minimum, wat betekent dat bij een huishouden waarin twee volwassenen fulltime werken in ieder geval 140 procent van het sociaal minimum wordt verdient.
 
Nederlanders zijn geneigd om in het buitenland, bijvoorbeeld in New York, bij het zien van veel personeel commentaar te leveren en te zeggen dat dit verborgen werkloosheid is. Volgens Mees is dit juist de werkgelegenheid die in Nederland latent aanwezig is: deze banen bestaan niet in Nederland, omdat het voor werknemers niet rendabel is om mensen in dienst te nemen doordat de loonkosten voor volwassenen op minimumloon te hoog zijn.
 
Mees stelt dat het ontbreken van de noodzaak en de mogelijkheden van migranten om zich aan te passen aan het land van aankomst de oorzaken zijn dat integratie in Nederland niet wil lukken: Dankzij het riante sociale vangnet kunnen migranten, en overige uitkeringsgerechtigden, zich in het onderhoud voorzien en er zijn onvoldoende banen om iedereen een plaats te bieden.
 
Mees stelt voor dat het kabinet de brutoloonkosten op minimumniveau zou moeten verlagen, te beginnen met het bruto-nettotraject en daar nog bijkomende werkgeverslasten, zodat werkgevers meer mensen aannemen, wat ertoe leidt dat er meer baanmogelijkheden komen voor mensen met een uitkering. Volgens haar hoeft het afstappen van het kostwinnersbeginsel dan pas een laatste optie te zijn.