Capteur

Jeugdwerkloosheid bestrijden; kabinet besteedt € 50 miljoen extra

Gepubliceerd op 137

Door jongeren te stimuleren om ook na het behalen van een MBO diploma langer door te leren in het MBO, kan het verder oplopen van jeugdwerkloosheid worden voorkomen en worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Het geld dat naar de arbeidsmarktregio’s gaat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de Startersbeurs, om starters op de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen en het Jongerenloket, hier kunnen jongeren terecht voor advies bij scholing en het vinden van werk.
 
Dit schreven minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer. Andere actiepunten om jeugdwerkloosheid te helpen voorkomen zijn het tegengaan van voortijdige schooluitval en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
 
Daarnaast komt er een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid om de bestrijding van jeugdwerkloosheid een gezicht te geven. Deze persoon moet gedurende twee jaar proberen baanmogelijkheden dichterbij werkloze jongeren te brengen, onder meer door betrokken partijen, zoals gemeenten en werkgevers, bij elkaar te brengen. Door werkzoekende jongeren beter te matchen met vacatures, leerwerkplekken en stageplekken moeten kansen op werk worden vergroot.