Capteur

Veel werkzoekende, hoogopgeleide jongeren

Gepubliceerd op 232

Van deze 71.000 jongeren heeft 42 procent een mbo-opleiding afgerond en 11 procent een hbo-opleiding of universitaire opleiding. De overige 47 procent is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie.
 
Uit cijfers die het UWV en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maandag publiceerden blijkt dat er vooral een forse toename is onder hoogopgeleide jongeren en jongeren met een middelbare beroepsopleiding (mbo) die werk zoeken.
 
In een jaar tijd verdubbelde het aantal hoogopgeleide jonge werkzoekenden, dit zijn jongeren met een hbo of wo diploma, tot bijna 8000 eind 2012. In absolute cijfers is de toename onder hogeropgeleide (niveau 3 of 4) mbo-ers het grootst: eind 2012 zochten er ruim 16.000 werk terwijl dat er eind 2011 nog 7000 waren.