Capteur

Het nieuwe werken werkt niet voor alle bedrijven

Gepubliceerd op 620

Kritische bevindingen werden ook waargenomen bij Yahoo, wat ertoe leidde dat Yahoo-ceo Marissa Mayer het thuiswerken afschafte en haar werknemers gebood om weer permanent op kantoor te komen werken. Naast Yahoo zijn er ook andere bedrijven die maatregelen hebben getroffen: Volkswagen zet ’s avonds de servers uit, andere bedrijven beperken het thuiswerken tot maximaal één dag per week.
 
TNO onderzoeker Merle Blok constateert dat het concept ‘thuiswerken’ met de beste bedoelingen is bedacht, maar dat er in de uitvoering nog veel te verbeteren valt. Bedrijven moeten zich goed realiseren welke doelen ze ermee willen bereiken en welk type mensen ze in huis hebben, voordat ze het nieuwe werken invoeren. Er zijn thuiswerkers die zonder duidelijke opdracht naar huis worden gestuurd en onzekere types worden minder productief doordat ze de binding met het bedrijf en de collega’s verliezen.
 
Bij Hewlett-Packard, één van de grootste voorstanders van het nieuwe werken, is men ervan overtuigt dat de valkuilen van het nieuwe werken met goed beleid te omzeilen zijn en dat werkgevers de flexibiliteit van het nieuwe werken ook zouden moeten bieden, zeker nu de lonen niet meer zo hard stijgen. Richard Branson, oprichter van de Virgin Group, schrijft in zijn weblog dat bedrijven die niet inzien dat het werkende leven niet meer van negen tot vijf is en mensen terugroepen naar kantoor, een stap terug doen in de tijd.