Capteur

Heb jij ambities? Met deze 5 stappen stel jij goede doelstellingen op!

Gepubliceerd op 444

Met deze 5 stappen stel jij goede doelstellingen op:
 
Stap 1 – Wat wil je bereiken
Stel een toekomstvisie en –missie waarin jij formuleert hoe je jouw ideaalplaatje op de lange termijn voor je ziet. Wat wil je in je werk bereikt hebben; welk succes of welke functie zie je als jouw ultieme doel? Werk je hierbij parttime of fulltime, hoe moeten mensen jou tegen die tijd zien, wanneer heb je jouw doel bereikt? Schrijf dit allemaal zo volledig mogelijk op en probeer deze toekomstvisie en –missie als afsluiter in één zin samen te vatten.
 
Stap 2 – Maak verschillende subdoelen
Schrijf op wat je zou moeten doen of welke carrière pad je zou moeten volgen om jouw ultieme doel uit stap 1 te bereiken. Waarschijnlijk moet je onderweg de nodige ervaring op doen dus bedenk het volgende: welke functies zijn hiervoor geschikt, heb je hiervoor bijscholing nodig of wil je bepaalde certificaten behalen? Noteer deze punten als subdoelen op de lange termijn, deze doelen heb je nodig om op de lange termijn jouw ideaalplaatje te realiseren.
 
Stap 3 – Gebruik de SMART of MAGIE techniek
Met een SMART formulering kun je je subdoelen helder formuleren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Met behulp van de MAGIE formulering kun je de subdoelen ook helder formuleren. MAGIE staat voor Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend.
 
Stap 4 – Maak actiepunten van de subdoelen
Om doelen te bereiken moet je actie ondernemen. In deze stap ga je duidelijk opschrijven wat je moet doen om de subdoelen uit stap 2 af te kunnen vinken. In feite buig je de doestellingen op lange termijn om in concrete doelstellingen op korte termijn. Wat betekent jouw doelstelling op lange termijn, bijvoorbeeld over 10 jaar, voor de doelstelling op korte termijn, bijvoorbeeld de komende één of twee jaar? Probeer de situatie zo duidelijk mogelijk te krijgen, zodat je weet wat moet je doen om dit daadwerkelijk te realiseren.
 
Heb je bijvoorbeeld een extra opleiding nodig om jouw ultieme doel te realiseren en wil je deze opleiding over twee jaar af hebben? Schrijf dan op wat de kosten zijn, hoeveel je eventueel in het eerste jaar (per maand) moet sparen om in het tweede jaar de opleiding te kunnen volgen; hoeveel tijd je aan de opleiding kwijt zult zijn en ga je hiervoor minder werken of doe je dit naast je baan, bijvoorbeeld ’s avonds en in het weekend.
 
Stap 5 – Beperk het aantal subdoelen en actiepunten
Door het aantal subdoelen en actiepunten te beperken, zorg je ervoor dat je je beter kunt concentreren en gemotiveerd blijft. Als je er meteen ook voor zorgt dat de subdoelen (en bijbehorende actiepunten) op elkaar aansluiten of in elkaars verlengde liggen dan bewandel je het pad naar jouw ultieme doel zo soepel mogelijk. De actiepunten vormen samen een actieplan, want je weet precies wat je op korte termijn moet doen om op lange termijn jouw doel te behalen. Denk ook na over hoe je omgaat met teleurstellingen, want die zullen ongetwijfeld op je pad komen.
 
Een laatste tip: Zorg ervoor dat het werken aan je doelstellingen en het uitvoeren van de actiepunten een vast onderdeel wordt in de weekplanning en plan ook iedere maand een moment in om de vooruitgang te reflecteren.