Capteur

Ziekteverzuim onder werknemers, verzekeren of voorkomen?

Gepubliceerd op 115

Kleine bedrijven
Hoe minder medewerkers, hoe moeilijker het is om het ziekteverzuim in te schatten. Wordt er opeens iemand langdurig ziek, dan zijn de kosten voor het bedrijf relatief zeer hoog. Door werknemers niet meer in vaste dienst te nemen en in plaats daarvan gebruik te maken flexibele werknemers, zoals payroll- of uitzendkrachten, kunnen kleine werkgevers het risico op loondoorbetaling zoveel mogelijk beperken. Zij betalen de payrollorganisatie of het uitzendbureau een verzekeringspremie voor de kosten bij ziekte.
 
Grote bedrijven
Sinds de doorbetalingsplicht zijn grote bedrijven zich gaan richten op ziektepreventie. Bij grote bedrijven is het ziekteverzuim beter voorspelbaar dan bij kleine bedrijven, en grote bedrijven zijn daardoor in staat om de kosten voor zieke werknemers in te schatten. Een verzekering voor de kosten bij ziekte hebben zij daarom niet nodig. Grote bedrijven zijn juist gebaat bij preventie en re-integratie om het ziekteverzuim te verminderen en hebben hier vaak ook de mogelijkheden voor, bijvoorbeeld door werknemers een andere plek binnen het bedrijf te bieden.
 
Terwijl grote bedrijven het ziekteverzuim kunnen verminderen en daardoor voornamelijk het positieve effect van de loondoorbetalingsplicht ervaren, overheerst bij kleine bedrijven voornamelijk het negatieve effect, omdat ze minder in staat zijn om vaste banen aan te bieden. Kleine bedrijven hebben in vergelijking met grote bedrijven minder mogelijkheden om de kosten van het ziekteverzuim verder te verminderen. Verzekeren is beter dan het risico zelf dragen, maar toch blijf ziekteverzuim daardoor een vaste last.
 
De enige manier om ook kleine bedrijven een positief effect te kunnen laten ervaren is door de loondoorbetalingsplicht voor kleine bedrijven te verminderen. Met een publieke verzekering en een klein eigen risico, waarbij premie op basis van de sector en bedrijfsgrootte wordt vastgesteld, kan het ook voor kleine bedrijven weer interessant worden om vaste banen aan te bieden.