Capteur

1/3 deel bedrijven heeft problemen met vinden van personeel

Gepubliceerd op 179

Het lijkt er dus op dat bedrijven, ondanks de oplopende werkloosheid, grote moeite hebben om vacatures voor hoger opgeleid personeel te vullen. Een oorzaak hiervan lijkt de vergrijzing te zijn.
 
Ons land heeft een kenniseconomie en daardoor is goed opgeleid personeel van cruciaal belang. Ondertussen is de Nederlandse bevolkingssamenstelling aan het vergrijzen, waarbij het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. In verhouding zijn er minder jonge arbeidskrachten, terwijl Nederlandse bedrijven juist snel en veel nieuw hoger opgeleid personeel nodig hebben om de vacatures die dankzij vergrijzing vrijkomen te kunnen vullen.