Capteur

Sollicitatie op video oneerlijk

Gepubliceerd op 394


Zij zijn van mening dat deze laatste manier van solliciteren naast eerlijker ook meer baangerelateerd is. Volgens Hiemstra vinden recruiters het instrument te subjectief en wellicht nog te onbekend. Opvallend is dat allochtonen en andere sollicitanten met een zwakke positie op de arbeidsmarkt juist denken dat een sollicitatie op video eerlijker is. Wellicht zijn het vooral extraverte types die positief zijn over deze manier van solliciteren. Voor hen biedt deze oplossing betere mogelijkheden om zichzelf te presenteren. Daarnaast zijn sollicitanten met een niet westerse achtergrond ook zeer te spreken over deze manier van solliciteren ten opzichte van autochtonen en recruiters. Hiemstra toetste haar bevindingen nogmaals door recruiters video’s en brieven voor te leggen waarin spraak en afkomst waren gemanipuleerd. Daaruit kwam naar voren dat video inderdaad niet hoeft te leiden tot meer discriminatie dan een papieren CV.