Capteur

Sollicitatiegesprekken voorbereiden: De checklist

Gepubliceerd op 525


1. Ontvangstbevestiging van sollicitatie
Laat iedere sollicitant weten dat u zijn/haar sollicitatie heeft ontvangen. Dat hoeft niet eens allemaal persoonlijk, u kunt dit gewoon instellen in uw e-mail. Maak een apart e-mailadres aan voor sollicitanten, bijvoorbeeld [email protected]. In die mailbox stelt u een automatische ontvangstbevestiging in die een bericht retour stuurt wanneer er is gesolliciteerd. Zo weten sollicitanten direct dat hun sollicitatie goed is aangekomen.

2. Wie beoordeelt de sollicitaties?
Bepaal van tevoren wie de sollicitaties beoordeelt. Dit kan bijvoorbeeld een klein team zijn die bestaat uit een naaste collega en de leidinggevende. Spreek met elkaar af (voordat u de sollicitatiebrieven leest!) wat u belangrijk vindt bij deze nieuwe collega. Pak de 5 meest belangrijke eisen voor de functie en geef iedere sollicitant een cijfer. Hoe meer ze kunnen, hoe hoger het cijfer. Een eis kan bijvoorbeeld zijn dat de brief creatief geschreven moet zijn, dat de sollicitant een rijbewijs heeft of dat de sollicitant minimaal 2 jaar ervaring moet hebben in dezelfde branche. Kijk wat voor u belangrijk is en maak op basis van die punten een selectie.
 
3. Uitnodigen van sollicitanten
Het uitnodigen van sollicitanten gaat meestal het snelst per telefoon. Vraag wel altijd even of u gelegen belt, het kan zijn dat de sollicitant op zijn huidige werk wordt gebeld. Maak een afspraak met de kandidaat en bevestig die vervolgens per e-mail. Neem de volgende punten op in de bevestiging:

  • De datum en tijdstip van de afspraak
  • Het adres van uw locatie
  • Wie er deelnemen aan het gesprek vanuit uw organisatie
  • Indien nodig: zaken die de sollicitant mee moet nemen (bijvoorbeeld diploma’s)
 4. Vragenlijst voor de sollicitatieronde
U kent vast de geijkte sollicitatievragen. Maar ga in het gesprek ook weer uit van de 5 belangrijkste eisen die u stelt aan de kandidaten. Hier moet in het gesprek aandacht aan worden besteed. Maak een vragenlijst met open vragen, zodat de kandidaat zelf kan vertellen over zijn/haar ervaringen. Vraag ook eens hoe een huidige werkdag eruit ziet van de kandidaat, zo krijgt u een idee wat de sollicitant nu voornamelijk doet.
 
5. Snelle afhandeling
Plan alle sollicitatiegesprekken in 1 week, zo kunt u goed vergelijken en alles snel kunt afhandelen.  Aan het einde van de week kunt u alle kandidaten het beste even bellen. Zo kunt u persoonlijk toelichten waarom iemand wel of niet geschikt is. Kandidaten hebben tijd en moeite gestoken in de sollicitatie, doe dat andersom dus ook, dat wordt enorm gewaardeerd.