Capteur

Werknemers serieuzer door crisis

Gepubliceerd op 163


Volgens 41 procent van de ondervraagde directeuren is het van belang dat werknemers hun werkwijze aanpassen om succesvol te zijn. Meer dan de helft van de werknemers wil graag hun werkwijze aanpassen, ook al geeft 22 procent aan dat ze het erg druk hebben. 53 procent vindt het  belangrijk dat het goed gaat met het bedrijf.