Capteur

Mannen worden hardst getroffen door crisis

Gepubliceerd op 102


Bij de vrouwen is er sprake van een minder sterke daling. In 2008 had 57,6 procent van de vrouwen een baan, in het derde kwartaal van vorig jaar was dit 51,1 procent. Het verschil in werkgelegenheidseffecten komt met name doordat een deel van de mannen de arbeidsmarkt verlaat, en juist meer vrouwen de arbeidsmarkt betreden. De participatiegraad van mannen op de arbeidsmarkt daalde sinds de crisis met 0,7 procent, tegenover 0,9 procent bij de vrouwen. 
In Nederland daalde het aantal mannen met een baan met 3,7 procent tot 79,6 procent. Het aantal vrouwen met een baan daalde met slechts 0,3 procent en komt daarmee uit op 70,6 procent. De percentages in Nederland liggen hoger dan gemiddeld in de OESO-landen.