Capteur

Vijf arbeidsmarktontwikkelingen voor 2013

Gepubliceerd op 180


1. Twee type knelpunten op de arbeidsmarkt
Werkgevers hebben te maken met twee type knelpunten op de arbeidsmarkt. Als eerste is dat het arbeidspotentieel dat zij niet of nauwelijks in staat zijn te werven. Het gaat hierbij om het schaarse talent, dat meestal een zeer courant profiel heeft. En een ander knelpunt zijn de niet-courante werknemers binnen de eigen organisatie. Deze personen hebben nauwelijks perspectief op de arbeidsmarkt, waardoor zij binnen organisaties blijven en daardoor stagneren de doorstroom en innovatie. Afscheid nemen, bijvoorbeeld via werk-naar-werk trajecten, is ook lastig vanwege de niet-courantheid van deze werknemers. Voor werkgevers wordt het daarom steeds belangrijker om de courantheid van het eigen personeel te kennen, zodat knelpunten voorkomen worden door gericht te investeren in de ontwikkeling van eigen mensen.

2. Een social media strategie is echt effectief met een mobile strategie
60 Procent van alle social media wordt geconsumeerd via mobile devices zoals smartphones en tablets. Dan is het goed om u te realiseren dat een groot deel van de vacatures die via social media naar de arbeidsmarkt wordt gepusht, ook bekeken wordt via deze mobile devices. Belangrijk dus dat de vacatures goed zichtbaar zijn via deze mobile devices, zeker nu oriënteren  en solliciteren via deze platforums steeds vanzelfsprekender wordt. Deze ontwikkeling gaat razendsnel en is onomkeerbaar. Extra aandacht is met name gevraagd voor de goede zichtbaarheid op smartphones, aangezien dit meestal niet het geval is. Een social media strategie is derhalve veel effectiever wanneer ‘mobile’ goed is ingeregeld.

3. Internationalisering van de arbeidsmarkt
Voor werkgevers waar het tot een aantal jaren geleden ondenkbaar was om internationaal talent aan te trekken, zijn inmiddels hele afdelingen bezet door ditzelfde talent uit het buitenland. Het aantrekken van buitenlands talent is steeds meer een regel dan een uitzondering. Belangrijke drivers zijn daarin de beschikbaarheid van schaars talent, lagere kosten en arbeidsmotivatie. De crisis maakt dat internationale mobiliteit verder wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld vanuit Ierland, Spanje, Italië en Griekenland. Ook internationale wervingstools jagen dit soort ontwikkelingen verder aan. Een ontwikkeling waar veel meer werkgevers mee geconfronteerd zullen worden en deze ook steeds meer zullen omarmen.

4. The signal and the noise
Het vakgebied van recruitment wordt steeds meer gekenmerkt door hypes en trends waardoor we zicht verliezen op zaken die daadwerkelijk effectief zijn. Het verschil laat zich duiden tussen noise (lees: hypes) en signals (lees: feiten). Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld om werkloze 50-plussers social media trainingen te geven om een baan te zoeken, terwijl werkgevers deze doelgroepen niet via social media zoeken. Alle fictie om Gen Y, terwijl we te maken hebben met groeiende jeugdwerkloosheid of de overschatting van de kanalen als Pinterest of Facebook als het gaat om arbeidsmarktrelevantie. Om effectief met de arbeidsmarkt bezig te zijn, is het goed om de Talent Analytics te kennen, variërend van wervingshaalbaarheid, pullfactoren tot en met oriëntatie- en mediagedrag. Tools als www.wervingswereld.nl filteren ‘the noise’ van ‘the signal’ en zorgen dat je als werkgever en recruiter op de arbeidsmarkt de goede effectieve dingen doet, in plaats van de verkeerde hypes te volgen.

5. Werven wordt steeds minder vissen en steeds meer ‘vliegvissen’
Vroeger was werven heel eenvoudig, met een advertentie in de zaterdagskrant. Tegenwoordig komt er veel meer bij kijken en is het al lang niet meer zo dat je een vacature plaatst, online of anders, en kunt afwachten of het gezochte talent reageert. Het traditioneel vissen naar talent is in haar laatste levensfase gekomen. Het gaat tegenwoordig om het bereiken en benaderen van talent. Vacatures plaatsen en bijvoorbeeld CV databases doorzoeken. Op verschillende manieren en met meerdere prikkels dat juiste talent proberen te verleiden om in beweging te komen. Net zoals vliegvissen….actief op zoek gaan naar talent en aantrekkelijk aas om zo talent te verleiden om te bewegen. Keer op keer….