Capteur

Technostress?!

Gepubliceerd op 108


Uit onderzoek van FNV en de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat een groeiende groep werknemers hun mobiele apparatuur, zoals de smartphone, Ipad of laptop, ook buiten werktijd checkt. Meer dan 20 procent van de werknemers kijkt meer dan zes keer per dag buiten werktijd op hun mobiel. 25 procent checkt hun mobiel zes keer per uur. Een derde van de ondervraagde werknemers vindt dat het werk er door mobiele apparatuur niet gemakkelijker op is geworden. Zij vinden het werk hierdoor juist complexer en intensiever. 

Daarnaast blijkt de smartphone populairder dan de laptop. Deze ontwikkeling zorgt voor nieuwe gezondheidsrisico’s, zoals een grotere kans op RSI-achtige klachten en concentratieverlies.