Capteur

Meeste werkzoekenden al langer dan een jaar op zoek naar baan

Gepubliceerd op 176

41% van de ondervraagden blijkt al langer dan een jaar op zoek te zijn naar een baan. Van deze groep denkt een groot deel dat ze worden gediscrimineerd op basis van hun leeftijd en dat ze daarom niet worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. 29% van de ondervraagden geeft aan al een half jaar tot een jaar op zoek te zijn naar een (nieuwe) baan. 20% van de ondervraagden is 3 tot 6 maanden op zoek. Slechts 9% is korter dan 3 maanden op zoek naar een baan.  

Omscholing kan ouderen aan baan helpen
Cruiming erkent dat het voor ouderen niet altijd eenvoudig is om een plek te veroveren op de arbeidsmarkt. Toch zijn er wel kansen: “Ondanks de crisis zijn er genoeg branches waar men staat te springen om gekwalificeerd personeel. Doordat veel mensen niet over de juiste kwalificaties beschikken, ontstaat de situatie dat er meer dan een miljoen mensen thuis zitten, terwijl er aan alle kanten arbeidsimmigranten worden aangetrokken.”

Cruiming adviseert de overheid & werkzoekenden dan ook om (nog) meer te investeren in omscholing. “De nadruk ligt nu nog teveel op terugkeren in het oude werkveld, omdat onterecht verwacht wordt dat daar de meeste kansen liggen. Maar veel functies zijn afgelopen tijd weg-geautomatiseerd zoals bijvoorbeeld het balie personeel bij de bank en veel administratieve functies. Door de werkzoekende te laten omscholen in bijvoorbeeld ICT, techniek of zorg, vergroot je de kans op succes op de arbeidsmarkt enorm, wat een motiverend effect heeft.”