Capteur

Leidinggevende verpest werksfeer

Gepubliceerd op 366


En nee, het gaat hierbij niet om een positieve invloed…Het gedrag van leidinggevenden blijkt ondermaats en zij verpesten vaak het werkplezier. Zij weten niet wat werknemers belangrijk vinden, geven geen tot weinig blijk van waardering en geven daarnaast vaak zelf niet het goede voorbeeld.
 
Een zorgelijke conclusie, aangezien werknemers het gedrag van leidinggevenden vaak overnemen. Als een leidinggevende zich niet aan de regels houdt, houden werknemers zich er ook niet meer aan. Hierdoor vervagen de normen. Het onderzoek toonde aan dat 29 procent van de werknemers ziet dat niet iedereen meer weet wat gewenst en ongewenst gedrag is. Meer dan een derde is van mening dat er te weinig wordt opgetreden tegen ongewenst gedrag. 87 procent van de ondervraagden geeft aan dat er over collega’s wordt geroddeld op de werkvloer, en 70 procent  zegt dat collega’s zich onterecht ziekmelden. Positief punt…toch gaat 80 procent van de ondervraagde werknemers iedere dag met veel plezier naar het werk.