Capteur

Werkgelegenheid voor mbo’ers afgenomen

Gepubliceerd op 153


In 10 jaar tijd is de werkgelegenheid voor deze groep mensen met 4,5 procent afgenomen. Het gaat hierbij vooral om mbo’ers. In 2011 zat 5,3 procent van de gemiddeld opgeleiden zonder baan. Belangrijke oorzaken van de  afname van de werkgelegenheid zijn de automatisering van werkzaamheden en de verplaatsing van werkzaamheden naar het buitenland.
 


Ook concludeert het CPB dat de loonongelijkheid groeit. De verschillen in brutoloon tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden is nu ongeveer 15 procent hoger in vergelijking met eind jaren negentig.