Capteur

Werkgever voorkeur voor sollicitanten van dezelfde leeftijd

Gepubliceerd op 214


Dat blijkt uit het rapport ‘Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk,’ uitgevoerd door onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe ouder mensen worden, hoe moeilijker zij tegenwoordig aan een baan komen. 55-plussers hebben 20 procent kans om binnen een jaar weer een baan te vinden. Toch hebben 55-plussers vaak veel relevante werkervaring, het juiste opleidingsniveau en zijn zij veel productiever dan jongere werknemers. 


De aannamekansen van oudere werknemers zouden verhoogd kunnen worden door bijvoorbeeld een mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden, de verlengde proeftijd en de mogelijkheid van proefplaatsing. De mobiliteitsbonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering of arbeidsgehandicapte in dienst nemen. Hoewel het aannemen van meer oudere werknemers op de korte termijn gevolgen zal hebben jonge werkzoekenden, zal het op de langer termijn een groei van de werkgelegenheid opleveren. De meest effectieve maatregel lijkt een verdubbeling van de proeftijd voor oudere werknemers te zijn, waardoor het aantal 55-plussers dat een baan vindt op 19 procent zal uitkomen. Proefplaatsing en de mobiliteitsbonus zullen waarschijnlijk het beste uitpakken voor de werkloze oudere werkzoekende (beiden 20 procent). Maar of de positieve effecten opwegen tegen de extra kosten is nog maar de vraag volgens de onderzoekers.