Capteur

Inkomens in Nederland verschillen weinig

Gepubliceerd op 164


In de afgelopen jaren heeft de inkomensongelijkheid in Nederland altijd rond de 0,27 gelegen. In 2007 is het verschil wat groter geworden. De hoogste inkomens profiteerden toen van de economische opleving. Maar deze inkomens werden als eerste getroffen tijdens de economische crisis van 2008 en 2009. De inkomensverschillen tussen zelfstandigen zijn een stuk groter dan onder werknemers en mensen die een uitkering ontvangen.  

In Zweden, Slovenië, Tsjechië en Finland is de inkomensongelijkheid ook klein. Landen waarin de verschillen tussen de inkomens het grootst zijn, zijn Letland, Portugal, Spanje, Griekenland en Roemenië.