Capteur

Salarisverhoging 2013 lager dan inflatie

Gepubliceerd op 201


Het adviesbureau Mercer deed onderzoek naar de salarisontwikkelingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Om het onderzoek uit te kunnen voeren werd gekeken naar de salarisgegevens van 570 multinationals in 76 landen. Alle groepen werknemers zijn hierin meegenomen. 


Kijkend naar de onderzochte gebieden, dan kan geconcludeerd worden dat de lonen in West-Europa in 2013 met ongeveer 2,6 zullen stijgen. In 2012 was er sprake van een stijging van 2,7 procent. Hier is dus sprake van een lichte daling. In Oost-Europa zullen de lonen met ongeveer 4,6 procent stijgen, in Afrika met gemiddeld 8,0 procent en in het Midden-Oosten met 5,2 procent. Nederland zal, in vergelijking met andere West-Europese landen, met 2,8 procent iets beter dan gemiddeld presteren.  Landen die een hoger percentage laten zien zijn Duitsland (3,0 procent), Finland (2,9 procent), Frankrijk (2,8 procent), Groot-Brittannië (3,0 procent), Italië (2,9 procent), Oostenrijk (3,0 procent) en Zweden (3,0 procent). Kijkend naar landen in Afrika, het Midden-Oosten, Centraal- en Oost-Europa, dan kan geconcludeerd worden dat de salarissen in West-Europa veel minder zullen stijgen. In Turkijke (8,0 procent) en Rusland (9,0 procent) stijgen de salarissen hard, maar daar tegenover staan hoge inflatiecijfers. De minst sterke groei is te zien in de West-Europese landen België (2,0 procent), Griekenland (2,3 procent), Ierland (2,1 procent) en Luxemburg (1,8 procent).