Capteur

Werkloosheid onder jongeren blijft stijgen

Gepubliceerd op 188


Er zijn grote verschillen te zien tussen de verschillende regio’s. Zo nam het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren in Groot Amsterdam en Zuid-Gelderland af, maar in Groningen, Noordoost-Brabant en Midden-Holland nam het aantal werkloze jongeren daarentegen toe.

Stageplaatsen
In vergelijking met vorig jaar zijn dit jaar 15 duizend minder jongeren begonnen aan een stage of leerbaan in de eerste acht maanden van dit jaar. In deze periode zijn 205 duizend mbo-studenten gestart met een stage. Er zijn verschillende bedrijven, scholen en kenniscentra die initiatieven hebben genomen om ervoor te zorgen dat er voldoende leerplekken zijn voor studenten.