Financieel/accounting

Bekijk vacatures in de functiegroep Financieel/accounting

In de functiegroep Financieel/Accounting bevinden zich alle functies die te maken hebben met het economische aspect binnen een bedrijf. De functies zijn verantwoordelijk voor de financiële processen binnen een organisatie. Zij zorgen ervoor dat er controle is op de uitgaven van een bedrijf. Belangrijke taken zijn het analyseren van financiële gegevens en administratieve processen.

De functies in deze groep dienen inzicht te hebben in de doelen die bereikt moeten worden en stellen hiervoor rapportages op. Ook het inzicht in de ontwikkelingen van de bedrijfsvoering en de rekeningen van het bedrijf behoren tot de taken van beroepen in deze functiegroep. Verder dienen de functies kennis te hebben van bijvoorbeeld planning en control, het opstellen van begrotingen en het geven van financieel advies.

Er zijn veel functies en mogelijkheden in deze groep. In een bedrijf werken de verschillende financiële functies nauw met elkaar samenwerken. Ze hebben elkaar vaak nodig in het werkproces. Voorbeelden van functies zijn: boekhouder, financieel manager, controller en accountant. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij goed cijfermatig en analytisch inzicht hebben en nauwkeurig te werk gaan. Het zijn vaak generalisten met een brede kijk op de bedrijfsprocessen.

Ten opzichte van de meeste branches, liggen de salarissen hoog en bieden bedrijven goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De beroepen werken meestal voor de middel- en grote bedrijven, op de financiële afdeling van een organisatie.