Consultancy/Advies

Bekijk vacatures in de functiegroep Consultancy/Advies

Binnen de functiegroep Consultancy/Advies zijn adviseren, service- en klantgerichtheid, analytisch en probleemoplossend belangrijke competenties. De medewerkers die werkzaam zijn bij een consultancy- en adviesbureau worden op projectbasis ingehuurd door externe organisaties. Deze organisaties kampen met een probleem, waarin zij op zoek zijn naar een onafhankelijk advies van een professional. Het werken aan een oplossing voor dit probleem is dan ook het belangrijkste doel.

Van het beroep in deze functiegroep wordt verlangd dat er een strategisch plan wordt opgezet. Tussentijds worden er adviezen gegeven om tot de oplossing te komen.

Binnen deze functiegroep is het samenwerken met een team de basis. De consultant/adviseur dient ervoor te zorgen dat het team het project uiteindelijk zelfstandig kan oppakken en draaiende kan houden zonder zijn advies. Er zijn diverse takken binnen de functiegroep waarin er gewerkt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: management, financieel en IT.

Binnen de zakelijke dienstverlening is consultancy/advies de grootste sector. Na 2012 was er een grote verandering in werkmethoden. Het nieuwe werken (werken 2.0) werd geïntroduceerd. Organisatievormen werden vernieuwd en flexibeler. Hiervoor werden consultants en adviseurs ingeschakeld. Momenteel is er nog steeds een groei in de functiegroep, met name in de IT sector. ICT Neemt een belangrijke plaats in bij organisaties, die hiervoor niet zelf de kennis hebben om tot een oplossing te komen en daardoor consultancy- en adviesbureaus inschakelen.