Klant van Jobbird Warchild nederland

Werken bij Warchild nederland0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Warchild nederland - Plaats een review

Warchild nederland


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Overheid/non profit
Locaties
Amsterdam
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
1995

Bedrijfsprofiel

War Child kan – en wil - haar missie niet alleen verwezenlijken. Om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen, benut War Child alle beschikbare middelen, talent en inspiratie. War Child gelooft in de kracht van samenwerking. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst positief beïnvloeden. War Child is gespecialiseerd in hulp aan kinderen in oorlogsgebieden, en opereert daarbij onafhankelijk en neutraal. War Child kijkt niet naar afkomst, leeftijd, religie of geslacht. De programma’s van War Child omvatten psycho-sociale hulp, scholing en bescherming voor de kinderen, en betrekken hierbij zoveel mogelijk volwassenen uit hun omgeving. Bereik en omvang In 2011 bereikten de programma’s van War Child 1,8 miljoen kinderen en 1,7 miljoen volwassenen. Op dit moment is War Child actief in 11 landen. Doel van War Child is daar hulp te bieden waar het nodig is. Het grootste deel van de War Child medewerkers werkt dan ook ‘in het veld’. Ongeveer driehonderd vaste werknemers zijn dagelijks ter plekke in touw voor de kinderen. De meeste medewerkers komen uit het land zelf. Tien procent is expat. Verder ondersteunt War Child 76 lokale partnerorganisaties, financieel en met expertise. Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken op dit moment 62 vaste medewerkers (54fte), aangevuld met meer dan veertig vrijwilligers en stagiairs. Ongeveer vijftig vrijwillig voorlichters vertegenwoordigen War Child in Nederland. Raad van Toezicht en Directie War Child heeft een Raad van Toezicht en een directie. De Raad van Toezicht bestaat uit Peter Bakker (voorzitter), Willemijn Verloop (vice-voorzitter), Evert Greup (penningmeester), Xander van Meerwijk, Gerd Junne,Bert Koenders en Raymond Cloosterman. De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis. Sinds 1 juni 2012 is Bernard Uyttendaele directeur van War Child. Hij stond aan de wieg van het War Child Business Ambassadors Network. Dat netwerk stelt War Child onder meer in staat een lage kosten beleid te hanteren, door een groot deel van de activiteiten gesponsord uit te voeren. Uyttendaele heeft uitgebreide bestuurderservaring. Hij volgt Mark Vogt op als directeur, die tussen 2007 en 2012 leiding gaf aan de organisatie. Naast Uyttendaele is Froukje Zwaga, voormalig Hoofd Programma’s, adjunct-directeur van War Child. Meer informatie over het bestuur van War Child staat in het jaarverslag. Lage kosten War Child hanteert een uniek lage-kostenbeleid. Veel overhead, zoals ict, telefoons en kantoorinrichting is100% gesponsord. De salarissen van de directie en medewerkers liggen ruim onder de richtlijnen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Hierdoor blijft zoveel mogelijk gedoneerd geld vrij voor hulpverlening. Transparantie War Child is open. Transparant in communicatie én in de resultaten van de programma’s. Soms gaat het goed, maar er gaan ook dingen mis. Dat zeggen we ook. War Child heeft geen verborgen agenda. Het draait om de kinderen, niet om de organisatie. War Child International War Child International is het wereldwijd opererend netwerk van onafhankelijke organisaties die oorlogskinderen helpen. Op dit moment bestaat het netwerk uit War Child Nederland, War Child Canada en War Child UK. Naam en logo zijn dezelfde, financieel, juridisch en operationeel staan de organisaties los van elkaar. In de programmalanden wordt waar mogelijk samen gewerkt. www.warchild.org

Wie zijn wij?

 
 

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen we wereldwijd. Van Colombia tot Afghanistan. Niet omdat we dat  zo leuk vinden. Maar omdat die kinderen daar recht op hebben. Lees meer

Bescherming
Als je je bedreigd voelt, op welke manier dan ook, kom je niet tot rust. Een veilige omgeving is dan ook een absolute voorwaarde om de kinderen van War Child te kunnen helpen. Dat betekent niet alleen een hek om een school. Of een slot op de deur. Veiligheid omvat veel meer. Lees meer

Psychosociale hulp
Oorlog verwoest niet alleen gebouwen. Het ontwricht hele samenlevingen. De effecten van oorlog op kinderen zijn hierdoor vaak desastreus. Vertrouwen is weg, angst en somberheid liggen op de loer. Om die kinderen goed te kunnen helpen is het naast het bieden van mentale en emotionele bijstand dan ook essentieel om ook hun sociale omgeving te 'repareren'. Dit doet War Child met uitgekiende psycho-sociale hulpprogramma's. Lees meer

Onderwijs
War Child organiseert geen normaal basis- of secundair onderwijs. Maar scholing vormt wel een essentieel onderdeel van onze programma’s. School biedt regelmaat, structuur. En perspectief natuurlijk. Zo leren we kinderen lezen en schrijven en zorgen we voor catch-up onderwijs, versneld basisonderwijs voor kinderen die door de oorlog geen leraar hebben gezien. Ook leren we ze een vak. Leren we ze wat hun rechten zijn. En helpen we de kwaliteit van het lokale onderwijs te verbeteren, door plaatselijke leraren te trainen. Praktisch onderwijs dus, als onderdeel van het totale War Child programma. Lees meer

Zo doen we het

Alleen het alfabet leren is niet genoeg om wantrouwen weg te nemen. En niemand is gebaat bij een toneelstuk over kinderarbeid zonder publiek. Twee maanden met alleen kinderen muziek maken en zingen heeft even een ontspannend effect, maar weinig blijvende impact. Onze hulpverlening vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap, en gericht zijn op de toekomst.

Participatie
Als een heel dorp samen oplet of het goed gaat met de kinderen, oog heeft voor hun belangen, is dat vaak een prettige en veilige plek om te zijn. Dat is hier zo, maar ook in Afrika, Zuid-Amerika of het Midden-Oosten. War Child geeft kinderen de hoofdrol in het creëren van die veiligheid. Belangrijk onderdeel van de War Child programma’s is om de kinderen actief een rol te laten spelen in het voorlichten van hun sociale omgeving. Participatie. Zoveel mogelijk mensen structureel betrekken bij hun ontwikkeling. Lees meer

Gelijkwaardigheid
Ieder kind verdient het om zich in vrede te kunnen ontwikkelen. Ongeacht ras, geloof, leeftijd of geslacht. Om niet gediscrimineerd te worden. Dat is zo bepaald in de Verenigde Naties, dat is ook de overtuiging van War Child. Lees meer

Creatieve methodes
Creativiteit maakt krachten los die oorlogskinderen in staat stellen sterker te worden. Dat is moeilijk uit te leggen. Creativiteit ervaar je door te doen. De programma’s van War Child zijn dan ook gericht op het aanboren van die creativiteit, op alle gebieden waarop War Child actief is. Op het toepassen ervan bij de verwerking van ingrijpende ervaringen. Bij het pleiten voor meer inspraak van kinderen bij lokale overheden. En bij het streven naar bescherming van kinderrechten, het streven naar vrede. Lees meer

Conflict bewustzijn
Werken in oorlogsgebieden is een complexe zaak. Met welke partijen krijgt War Child te maken, wat zijn de spanningen, welke organisaties zijn er al actief. Hoe kunnen we het beste en het meest efficiënt een duurzaam verschil maken. En zoveel mogelijk kinderen en hun omgeving helpen. Op een veilige manier, zonder een negatieve invloed te hebben in eventuele spanningen en bovenal: op de kinderen zelf. Lees meer

Op deze niveaus

Het is lang en hard werken om oorlogskinderen uitzicht te geven op een betere toekomst. Daar schrikken we niet voor terug, want de programma’s van War Child hebben effect. En we weten dat het creëren van een situatie waarin meer oog is voor de belangen van kinderen niet in 1 dag geregeld is. Om dit effect over de lange termijn uit te smeren, ervoor te zorgen dat er een basis ligt waarmee de samenleving zelf verder kan, opereert War Child op verschillende niveaus.

Directe Hulp
Natuurlijk geeft War Child vooral aandacht aan de oorlogskinderen zelf. Het draait tenslotte om hen. Door met creatieve en praktische programma’s hun emotionele en sociale vaardigheden te versterken, zorgen we al meteen voor ontspanning. En dat is pas het begin. Lees meer

Lokale Capaciteit vergroten
Doel van de programma’s van War Child is een structurele basis leggen in de landen waar we actief zijn, om de rechten van de kinderen blijvend te beschermen, en hun belangen beter te behartigen. Die basis leggen we door kennis te vergroten bij zoveel mogelijk partijen, vooral lokale organisaties. Lees meer

Wetten en beleid beïnvloeden
War Child heeft te maken met internationale wetgeving, overheden, multinationals, wereldwijd. Dan is het belangrijk om te weten wie precies waar verantwoordelijk voor is, en om diegenen te wijzen op hun verplichtingen. War Child staat stellig op voor de rechten van het kind. En omdat het om kinderrechten gaat, betrekken we de kinderen zelf in deze lobby. Zodat ze direct invloed kunnen uitoefenen op de machthebbers die hen moeten beschermen. Lees meer


Wat bieden wij?

War Child’s visie: een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber. Angstig. Agressief. Ze kunnen niet normaal kind zijn. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. Te worden wie ze willen zijn. Kinderen die opgroeien tot evenwichtige volwassenen, zijn later beter in staat conflicten te voorkomen of op te lossen. Die generatie vormt de hoeksteen van een toekomst in vrede. Die generatie heeft vrienden nodig. War Child wil ze die vriendschap bieden, samen met onze Friends. War Child’s missie: Een oorlogskind helpen de toekomst te verbeteren War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren, hoezeer ze ook zijn beschadigd door oorlog. Kracht om de impact van hun ervaringen te overwinnen. Kracht om hun eigen toekomst en die van hun omgeving positief te beïnvloeden. De programma’s van War Child helpen oorlogskinderen die kracht te ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij mogelijk nieuwe conflicten sterker staan. De beproefde programma’s van War Child gaan uit van creatieve methodes en eigen actieve inbreng van de kinderen en hun sociale omgeving. Muziek, toneel, sport, als wapens tegen angst, somberheid en agressie. Onderling vertrouwen opbouwen. Een stem geven en krijgen. Sociale structuren versterken. Samen de omgeving creëren die de rechten van het kind respecteert. Met ouders, scholen, lokale leiders. Maar vooral: met de kinderen zelf. War Child is vastbesloten om: De psychologische en sociale ontwikkeling van oorlogskinderen te stimuleren; Kinderen te beschermen tegen de gevolgen van gewapende conflicten, het geweld, de uitbuiting, de traumatische ervaringen. Onderwijs te organiseren; Ervoor te zorgen dat deze kinderen gehoord worden. Hun stem telt!

Bedrijfscultuur

Geschiedenis

War Child is in 1995 opgericht door Willemijn Verloop. Als vredesactivist voor de European Action Council for Peace in the Balkan, kwam zij in een verwoest Bosnië in contact met muziekprofessor Nigel Osborne. Hij organiseerde in een schuilkelder muziekworkshops voor oorlogskinderen. Verloop raakte geïnspireerd door de blijdschap en ontlading die de muziek bij de kinderen losmaakte.
 

Willemijn: “Muziek is een heel sterk middel om kinderen en jongeren te helpen. Het heeft een helende werking en helpt hen hun emoties non-verbaal te uiten. Muziek brengt ze dichter bij elkaar en overschrijdt grenzen.”

War Child Nederland
Willemijn begon ook in Nederland met het organiseren van muziekprogramma’s voor kinderen in Bosnië. De eerste grote actie, vijf thema-avonden in de Amsterdamse Supperclub in de zomer van ’95, was een groot succes. In oktober 1995 richtte zij War Child op. Haar doel: het leven van zoveel mogelijk oorlogskinderen verbeteren met creatieve, psycho-sociale hulpprogramma’s.

Groei
In het begin werkte War Child alleen met vrijwilligers. In 1998 werd Marco Borsato ambassadeur. Het jaar daarop was War Child door de Kosovo-crisis veel in het nieuws. Steeds meer mensen, bedrijven en media toonden hierdoor interesse in het werk van War Child.

Door de toenemende aandacht groeiden de inkomsten, en kon War Child het aantal hulpverleningsprojecten flink uitbreiden. War Child werkt momenteel in 11 programmalanden. Naast psychosociale hulp, zijn onderwijs en het creëren van een veilige omgeving voor de kinderen een belangrijk onderdeel van de huidige programma’s.

Programma’s steeds effectiever
Ook zijn de programma’s zich steeds meer gaan richten op de sociale omgeving van de kinderen, zoals ouders, leerkrachten, gemeenschapsleiders en overheden. De kinderen zelf hebben  meer invloed gekregen op de samenstelling van de programma’s. Hun stem wordt zo nog beter gehoord, ook door politici en andere beleidsmakers. Door deze ontwikkelingen zijn de programma’s duurzamer en effectiever geworden.

Wisseling van de wacht
In 2007 werd Willemijn als Algemeen Directeur opgevolgd door Mark Vogt. Zij bleef wel voor een overgangsfase van twee jaar aan in de directie. Daarna nam zij plaats in de Raad van Toezicht. Vogt nam een ruime ervaring mee vanuit het bankwezen en de ontwikkelingssamenwerking. Na vijf succesvolle jaren, waarin Vogt bijdroeg aan een substantiële groei van de donatie-inkomsten, maakte hij plaats voor Bernard Uyttendaele. Hij stond aan de wieg van het War Child Business Ambassadors Network. Dat netwerk stelt War Child onder meer in staat een lage kosten beleid te hanteren, door een groot deel van de activiteiten gesponsord uit te voeren. Uyttendaele heeft uitgebreide bestuurderservaring. Naast Uyttendaele is Froukje Zwaga, voormalig Hoofd Programma’s, adjunct-directeur van War Child.

Prijzen
Over de jaren is War Child meerdere malen bekroond met diverse prijzen. In 2006, 2007 en 2010 kreeg War Child de Transparant Prijs, een belangrijke award die het open karakter van War Child bevestigt. In 2008 ontving War Child de Freedom from Fear Award van het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute. Ook won War Child tweemaal de Coolest Charity Award.Medewerkers

Warchild Nederland

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Stagiair(e) Persvoorlichter

  • 2 dagen geleden
  • 2 views
  • Amsterdam
  • 32-40 uur
  • HBO
  Jij Je gaat werken voor de woordvoerder/persvoorlichter van War Child. Deze valt direct onder de directeur en is verantwoordelijk voor alle contacten met media. De woordvoerder staat media te woord en zorgt ervoor dat War Child zichtbaar is in (internationale) media. Je ondersteunt de persvoorlichter bij de uitvoering van alle pers- en media-activiteiten. Jouw uitdagingHet leveren van redactionele bijdragen over War Child in lokale/regionale media en het verzorgen van plaatsing;Het afhandelen van mediaverzoeken vanuit persvoorlichting zoals het regelen van interviews en aanleveren van fotomateriaal;Bijhouden & vastleggen van geplaatste uitingen in media (free publicity en redactionele aandacht, zowel off- als online);Bijhouden relatieoverzicht media en actualiseren van de perslijst;Assisteren bij persactiviteiten op locatie;Ondersteunen bij het maken en actualiseren van factsheets;Monitoren van social media, i.h.b. journalisten en media;Je volgt het (relevante) nieuws en ziet kansen om de organisatie te profileren. Jouw profielJe beschikt over zeer goede schrijfvaardigheden en beheerst het Nederlands uitstekend;Je hebt een relevante opleiding (journalistiek / communicatie / media), HBO of WO;Je hebt een hands on mentaliteit;Je bent in staat om zelfstandig te werken en creatief in het vinden van oplossingen;Je werkt accuraat en neemt snel verantwoordelijkheid;Je bent flexibel en enthousiast.De organisatie War Child is een jonge, dynamische organisatie waar een informele sfeer heerst en veel ruimte is voor creativiteit en eigen initiatief. Het imago dat War Child extern uitdraagt, is een blauwdruk van het werk op het hoofdkantoor: het is dynamisch, vernieuwend, integer en gericht op het behalen van resultaten tegen lage kosten. Het kantoor is gevestigd in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer.  Solliciteren We zoeken een stagiair die vanaf 1 september 2017 voor een periode van minimaal 5-6 maanden, 4 dagen per week ons team komt versterken. Als je bij ons stagiair wordt, kun je rekenen op een interessante stage waarin je de gelegenheid krijgt om veel te leren. Uiteraard krijg je begeleiding, maar ook vrijheid om je ideeën uit te werken. Je ontvangt een stagevergoeding van € 200,- bruto per maand, gebaseerd op 40 uur per week. En last but not least, je maakt deel uit van een enthousiast en informeel team. Interesse? Herken je jezelf in bovenstaand profiel en wil je met een gemotiveerd team aan de slag om bij te dragen aan een betere toekomst voor oorlogskinderen? Reageer dan voor 16 juni 2017 via deze hyperlink:http://warchild.onlinevacatures.nl/en/Vacancy/Apply/78037. Stagiairs bij War Child dienen ingeschreven te staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling. We stellen het op prijs als je van tevoren bij je opleiding informeert of deze stage wordt goedgekeurd. Vermeldt dit graag in je brief. Veiligheid van kinderen is voor War Child essentieel. War Child accepteert dan ook geen enkele vorm van misbruik. Dit onderwerp komt aan bod in onze werving- en selectieprocedures.

Contactgegevens
Warchild nederland
Helmholtzstraat 61 G 
1098LE Amsterdam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Warchild Nederland
+31 (0)20 422 77 77

Mogelijk interessante vacatures

044 ǀ Recruiter
ZiN Kwaliteitsborging B.V.   Utrecht
2 dagen geleden

Wijkbeheerder Groenvoorziening
Startpeople   Veendam
2 dagen geleden

AMV medewerkers locatie Weert
Startpeople   Almere
2 dagen geleden

Trainee systeem integratie / junior ontwikkelaar
Startpeople   Assen
2 dagen geleden

Medewerker verwerken en behandelen aanmeldbalie
Startpeople   Budel
2 dagen geleden