HerCor

Werken bij HerCorHerCor

Soort organisatie
Werkgever
Locaties
Delft
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee


Medewerkers

John van Herp

Plan route

Afstand

Vacatures

21101 Projectleider
Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een ProjectleiderWerkniveau: SeniorLocatie: Gouda en UtrechtStartdatum: 02-11-2016Einddatum: 11-03-2017 VerlengbaarAantal uren per week: 36 uurUiterste aanbiedingsdatum: 25-10-2016 17:00VACATURE-INFORMATIEWij zijn voor De Dienst Justitiële Inrichtingen op zoek naar een Senior Projectleider.Het doel van het Deelproject BVJ Koppelingen is het realiseren en implementeren van de noodzakelijke koppelingen ten behoeve van de realisatie en implementatie van de BVJ én het handhaven van een juiste werking van de keten.Het deelproject Koppelingen heeft tot opdracht:- Ontwikkelen van een visie hoe de huidige koppelingen vanuit Tulp GW, Tulp Selectie en Tulp MIR met andere systemen, voor zover nodig, in de BVJ vormgegeven dienen te worden.- Opstellen impactanalyses en functionele ontwerpen voor de koppelingen van en naar BVJ.- Het realiseren van functionele en technische koppelingen voor BVJ ten behoeve van informatie-uitwisseling tussen BVJ en interne en externe systemen.- Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Unit test, Systeem Test en Systeem Integratie Test (SIT) voor de gerealiseerde koppelingen. De resultaten van de SIT worden opgeleverd aan het deelproject Testen en Acceptatie.- Aansturen van Unisys voor aansluiten van de te koppelen systemen op de BVJ met behulp van het standaard koppelvlak inclusief de transformaties die Unisys op het bericht moet aanbrengen. De ST en SIT omvat ook het testen van de Unisys onderdelen.- Realiseren van (tijdelijke) koppelingen voor het kunnen uitvoeren van het transitiescenario van Tulp GW, Tulp Selectie en Tulp MIR naar BVJ. Deze tijdelijke koppelingen zijn niet meegenomen in de begroting en planning. Iedere tijdelijke koppeling zal apart begroot en gepland worden zodra helder is wat nodig is en wat de kosten zullen zijn.Het doel van het Deelproject BVJ Migratie is het voorbereiden van en regie voeren over (data)conversies en migraties die noodzakelijk zijn om met de BVJ applicatie, na implementatie, de informatievoorziening van DJI te kunnen continueren.Het deelproject BVJ Migratie heeft tot opdracht:- De ontwikkeling van een visie hoe de huidige gegevens vanuit Tulp GW, Lijst GVM en Tulp Selectie overgezet kunnen worden naar BVJ.- Per proces een beschrijving van de benodigde gegevens uit Tulp GW en Tulp Selectie.- Per gegevensset een uitwerking van de handmatig uit te voeren acties binnen BVJ.- Per gegevensset een uitwerking van een geautomatiseerd script.De resultaten van dit deelproject zijn:- De datamigratiestrategie beschrijft welke data wel en welke niet gemigreerd zal worden en welke methode(n) toegepast worden.- De synchronisatiestrategie beschrijft welke data-uitwisseling er plaats zal moeten vinden in de (transitie)periode dat Tulp en BVJ beide nog gebruikt worden bij DJI.- Impactanalyses en documentatie (zie 7.2 Productbeschrijving voor een opsomming van de specialistische op te leveren producten) voor alle te migreren gegevens naar BVJ.- Handleiding voor het handmatig invoeren van de te migreren gegevens in BVJ.- Werkende en door de Product Owner geaccepteerde migratie conform Programma van Eisen en Wensen.• Naast BVJ is de huidige projectleider ook bezig met de koppelingen voor GEM (zijn in kaart) en voor ZBJ (worden in kaart gebracht) en de realisatie van de nieuwe centrale DSB op basis van Fuse.• Dit is alles bij elkaar 1 FTE aan werk• Mogelijk dat dit in de loop van 2017 anders wordt wanneer GEM en pilot ZBJ zijn gestart, e.e.a. is uiteraard afhankelijk van voortschrijdend inzichten, voortgang in andere vernieuwingsprojecten en besluitvorming hierover in de I-board.Status van de projecten: beide projecten lopen netjes conform planning in doorlooptijd en uitnutting in de opgestelde pids. Project koppelingen is in realisatie fase en project Migratie bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er wordt door een vast ontwikkelteam (analisten, ontwerpers, bouwers, testers) met fulltime inzet scrum/agile gewerkt aan beide projecten. Het projectteam bestaat uit een mix van interne en externe medewerkers van zowel DI als SSC-I.De realisatie vindt deels in Gouda en deels in Utrecht plaats. Het team opereert grotendeels vanuit Gouda terwijl een groot gedeelte van de vernieuwingsprojecten vanuit Utrecht werkt.VERPLICHTE VAARDIGHEDENHieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:Goed begrip en jarenlange ervaring met software ontwikkeling / koppelingen/berichtenverkeer, Prince 2, TMAP, SCRUM/Agile, ontwikkelstraten, risicomanagement, complexe migraties gevoel en communiceren met verschillende lagen van verschillende organisaties met verschillende belangen.Kennis op hoofdlijnen van te realiseren soorten producten software ontwikkeling.Recente Kennis en ervaringen met professionele software ontwikkeling en ontwikkelstraten is een vereisteErvaring met organisatorische en technische complexiteit is vereistRuime ervaring met het rechtstreeks aansturen van ontwikkelteams in complexe omgevingen .Ervaring en om kunnen gaan regels en richtlijnen, processen en procedures in een grotere organisatieKennis en ervaring met nieuwbouwprojecten, realiseren van koppelingen en migratiesKennis van Prince 2 en Ontwikkelmethoden (Agile/Scrum)Doortastend en pragmatisch optreden in een complexe organisatorisch en complexe technische omgevingRuime ervaring met het rechtstreeks aansturen van ontwikkelteams in complexe omgevingenGEDRAGSKENMERKENaansturen team medewerkers, Plannen, rapporteren aan diverse gremia, afstemmen met 1 opdrachtgever en diverse gremia, team ontwikkelaars (architect, business- en informatie analisten, ontwikkelaars, bouwers, testers en parttime beheerders ) aansturen.EXTRA INFORMATIE• Een VOG maakt deel uit van de selectieprocedure• DJI vergoedt geen reis- en veblijfskosten, ook geen dienstreizen• Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 21101(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 1 dag geleden
2110 SOA/OSB Ontwerper
Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een SOA/OSB ontwerperWerkniveau: SeniorLocatie: UtrechtStartdatum: 03-11-2016Einddatum: 03-05-2017Aantal uren per week: 36 uurUiterste aanbiedingsdatum: 26-10-2016 12:00VACATURE-INFORMATIEWij zijn voor Spir-it op zoek naar een Senior SOA/OSB Ontwerper.Voor de digitalisering van de primaire processen van de Rechtspraak is een portfolio aan projecten bepaald in het kader van het programma Kwaliteit En Innovatie. Deze projecten realiseren samen het service georiënteerde landschap van INDOORS (Incrementele Doorontwikkeling Rechtspraak-Systemen). Hierbij maken wij gebruik van Oracle Fusion Middleware en Oracle Database.Wij zijn op zoek naar een Senior ontwerper met een goede integratie / service / SOA kennis én kennis van service architectuur, patronen en WS-Security, die een van de Service Ontwikkel Teams (SOTs) komt versterken ten behoeve van het project KEI-Civiel op het gebied van Oracle Fusion Middleware. De bijdrage binnen het project bestaat uit het (technische) ontwerpen op basis van aangeleverde requirements.Periode• 6 maanden• 36 uur per week.Hoofdtaken• Het in samenspraak met ontwikkelaars/ontwerpers/architecten opstellen van (technische) ontwerpen op basis van aangeleverde requirements• Afstemmen OSB inrichting met architect spir-it• Het ontwerpen van (onderdelen van) services• Het ontwerpen van (onderdelen van) schermen• Vastlegging van de ontwerpen in Jira en Enterprise Architect• Het overdragen van de kennis wat betreft operationeel beheer servicesVEREISTE KENNIS• Ervaring met Enterprise Architect (EA)• Ervaring met Jira• Kennis en ervaring met workflow systemen/concepten• Kennis en ervaring met Oracle SOA Suite en Oracle OSB 11go Oracle WebService Manager (OWSM) is een préo Oracle Business Rule engine is een préo Oracle Adaptive Case Management (ACM) pré• Kennis en ervaring met events (JMS, AQ)• Kennis van verschillende webservice standaarden zoals WS-Security en WS-Addressing is een pré• Affiniteit en/of ervaring met Java, WebServices en XMLVERPLICHTE VAARDIGHEDENHieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:• HBO- of WO-niveau• Ruime ervaring als ontwerper in een scrum/agile omgeving• Min. 2 jaar ervaring met ontwerpen in een SOA omgeving• Kennis en ervaring met datamodellering• Zowel zelfstandig als goed in teamverband kunnen werken, flexibel, pro-actief• Sterke communicatieve vaardigheden• Goede analytische vaardigheden• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal• Goed gevoel voor en ervaring in SOA architectuurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 2110(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 1 dag geleden
20105 Manager ICT
Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een ManagerWerkniveau: SeniorLocatie: Den Haag en UtrechtStartdatum: 01-11-2016Einddatum: 31-10-2017Aantal uren per week: 36 uurUiterste aanbiedingsdatum: 24-10-2016 13:00VACATURE-INFORMATIEWij zijn voor Rijkswaterstaat op zoek naar een Senior Manager.Programma Implementatie OmgevingswetDe nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord (stuurgroep programma) is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.Doel van de functieHet Programma Implementatie Omgevingswet (IOW) is complex en dynamisch. De implementatie van de Omgevingswet is een majeure opgave onder een hoge tijdsdruk. Er zijn talloze risico’s die succesvolle en tijdige implementatie in de weg kunnen staan.§ signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig);§ houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, kent het krachtenveld en stemt stijl en toon af op de situatie en doelgroep;§ oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia.Resultaatgebieden§ · Planvorming programma DSO en jaarplannen;§ · Definiëren programma aanpak§ · Aansturen dagelijkse werkzaamheden programma§ · Aansturen Programma PMO§ · Vormgeven en inrichten KPI dashboarding en sturing§ · Implementatie Agile werken op programma niveau§ · Realiseren release trains§ · Sturen op opleveren project resultaten en programma doelstellingen.VERPLICHTE VAARDIGHEDENWerk- en denkniveauWOKennis en ervaring§ WO werk- en denkniveau§ Ervaring met ICT-projecten op project- en/of programmaniveau;§ Praktische ervaring met projectmatig werken;§ Kennis van en vaardigheid in projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2, maar bijv. ook Agile/Scrum;§ Recente ervaring met het beschrijven en implementeren van processen en methodieken binnen een programma;§ Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren;§ Ervaring met afstemmingsprocessen§ Ervaring met het opstellen van rapportages op (deel)programmaniveau§ Postdoctoraal in relevant vakgebied (programma of informatie management)§ Kennis van Scaled Agile framework;De ervaring en deskundigheid van de functionaris(sen) voor de gevraagde producten dient te worden aangetoond middels een recente C.V.GEDRAGSKENMERKENMeest essentiële competenties1. Voortgangscontrole: Tussentijds eigen activiteiten én die van anderen op inhoud en voortgang controleren. Afwijkingen signaleren en zo nodig bijsturen.2. Doorzettingsvermogen / durf: Hij/zij is in staat om anderen te blijven stimuleren om wijzigingen in de planning actief te bespreken. Hij/zij durft anderen aan te spreken op zijn/haar werkzaamheden.3. Initiatief / zelfstandig: De capaciteit hebben om uit zich zelf te handelen. Pakt relevante werkzaamheden als vanzelfsprekend op.4. Accuraat: Legt afspraken en besluiten m.b.t. (wijzigingen in) de planning vast volgens de afspraken in het programma en voert overleg met de verantwoordelijke voor het wijzigingenbeheer. Hij/zij legt afspraken, besluiten e.d. welke samenhangen met de planning vast en weet deze terug te vinden.5. Analytisch vermogen: Hij/zij kan een probleem, situatie of proces ontleden in onderdelen en begrijpt de oorzaken en herkomst ervan. Hij/zij begrijpt de samenhang tussen verschillende werkpakketten. Hij/zij loopt vooruit op en herkent situaties, verhoudingen en omstandigheden die kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 20105(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
20101 Oracle Virtual Directory Specialist
Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Oracle Virtual Directory specialistWerkniveau: Medior/SeniorLocatie: UtrechtStartdatum: Zo snel mogelijkEinddatum: 01-01-2017 VerlengbaarAantal uren per week: 36-40 uurUiterste aanbiedingsdatum: 24-10-2016 08:00VACATURE-INFORMATIEVoor Spirit in Utrecht zijn we op zoek naar een Oracle Virtual Directory specialist.Voor de digitalisering van de primaire processen van de Rechtspraak is een portfolio aan projecten bepaald in het kader van het programma Kwaliteit En Innovatie (KEI). Deze projecten realiseren samen het service georiënteerde landschap. Hierbij maken wij gebruik van verscheidene Oracle producten zoals SOA Suite, BPM Suite, ADF, WebCenter Content (WCC), Oracle Virtual Directory (OVD) en Oracle Database.Wij zijn op zoek naar een OVD specialist die de organisatie komt versterken ten behoeve van het programma KEI. De bijdrage binnen het project bestaat uit (her)inrichten van OVD binnen onze omgeving en het analyseren van de huidige performance problemen. Werkzaamheden vinden plaats in Agile/Scrum DevOps-team.Periode- Tot 1/1/2017 met optie op verlenging- 36 tot 40 uur per week. Kandidaten met een passen profiel en een lagere beschikbaarheid wordt ook gevraagd te reageren.Hoofdtaken- Opstellen plan voor (her)inrichting van OVD in onze omgeving- Doorvoeren van verbeteringen met nadruk op OVD n.a.v. de analysesVERPLICHTE VAARDIGHEDENHieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:- HBO- of WO-niveau- Min. 4 jaar ervaring met OVD, bij voorkeur in combinatie met BPM Suite- Ervaring met performance tuning van OVD- Zelfstandig werken, flexibel, proactief- Sterke communicatieve vaardigheden- Goede analytische vaardigheden- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal- Ervaring in grote complexe omgevingenTools en Softwareharde eisen:- Goede kennis en aantoonbare ervaring met inrichten en tunen van OVD in combinatie met BPM SuiteWensen:- Kennis van en ervaring met WebLogic Server- Kennis van en ervaring met BPM /ACM software ontwikkelen (waaronder Business Rules, Human Workflow)- Ervaring met het werken in een scrumteam- Kennis van de rechtspraak of justitie domein- Kennis van 11g en 12c versies van de genoemde onderdelen.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 20101(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
2010 Consultant Digitaal werken met dossiers
Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Consultant Digitaal Werken met DossiersWerkniveau: Medior/SeniorLocatie: UtrechtStartdatum: 01-11-2016Einddatum: 31-01-2017 VerlengbaarAantal uren per week: 36 uurUiterste aanbiedingsdatum: 24-10-2016 08:00VACATURE-INFORMATIEVoor Spirit in Utrecht zijn we op zoek naar een Consultant Digitaal Werken met Dossiers.De unit PPM (Project & Programmamanagement)van spir-it zoekt een consultant / onderzoekerUnit PPMDe unit PPM draagt zorg voor de implementatie van IT projecten binnen spir-it en levert projectmanagers aan de klantenunits voor de realisatie van, veelal innovatieve, projecten. De unit is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectmanagement en portfoliomanagement.Achtergrond vacatureVoor een gedetailleerd onderzoek naar mogelijke IT oplossingen in een digitale werkomgeving met voornamelijk digitale dossiers zoekt Spir-it een consultant. De consultant neemt het voortouw in het onderzoek en heeft de beschikking over een team van architecten, ontwerpers en business vertegenwoordigers. Startpunt voor het onderzoek is een reeds opgeleverde gedetailleerde requirements analyse op het digitaal werken met dossiers. De consultant rond zijn opdracht af met een eindrapport van het onderzoek.Taken ConsultantDe consultant rapporteert aan de projectleider. Hij/zij is specifiek verantwoordelijk voor:• Uitvoering van het onderzoek• Oplevering van een rapport met conclusies en aanbevelingen• Afstemming en samenwerking met stakeholders gedurende het onderzoekVERPLICHTE VAARDIGHEDENHieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:Ervaring met onderzoeksopdrachten• Uitvoeren van onderzoek bij organisaties naar producten en oplossingen in de wereld van ‘digitale dossiers’• Ervaring met veranderen naar digitale werkomgevingen• Ervaring met complexe projecten en vraagstukkenZakelijke vaardigheden• Sterke analytische vaardigheden• Beschikt over organisatiesensitiviteit en heeft ervaring met stakeholdermanagement;• Vaardigheid in het omgaan met uiteenlopende en tegengestelde belangen en het verwerven van draagvlak voor de doelstellingen en belangen van de Rechtspraak;• Ervaring bij een overheidsinstanties• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;• Nauwkeurig;• Stressbestendig;• Flexibel;• Een hoog conceptueel denkniveau, kunnen verbinden met praktisch handelen.Wensen:• Kennis en ervaring met openbare orde en veiligheid is een pré• Ervaring met het werken met complexe digitale dossiers is een préAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 2010(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
20104 Ontwikkelaar
AANVRAAG 201037Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een OwikkelaarWerkniveau: MediorLocatie: GoudaStartdatum: 01-11-2016Einddatum: 01-01-2017 VerlengbaarAantal uren per week: 36 uurUiterste aanbiedingsdatum: 24-10-2016 12:00VACATURE-INFORMATIEWij zijn voor de Dienst Justitiële Inrichtingen op zoek naar een medior Ontwikkelaar.We zoeken een ervaren front-end developer met minimaal 2 jaar ervaring. De apps worden als responsive website gebouwd.VERPLICHTE VAARDIGHEDENHieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:• HTML5;• CSS3;• Javascript;• JQuery;• AngularJS 1.x;• NodeJS;• Bootstrap of een andere responsive Library (b.v. Foundation).Ervaring met Webstorm, Apache, GIT en Cordova is een pré.GEDRAGSKENMERKEN-Moet goed in een team kunnen worden volgens de Scrum/Agile methodiek.-Moet een interne medewerker kunnen opleiden in het ontwikkelwerk.EXTRA INFORMATIE• Een VOG procedure maakt deel uit van de selectieprocedure• DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen• Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 20104(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden

Contactgegevens
HerCor
Marshalllaan 2 
2600AA Delft
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
John van Herp