Werken bij CC Group0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - CC Group - Plaats een review

CC Group


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Utrecht
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Business Analist/architect

  14-12-2017 00:00:00
  • 3 dagen geleden
  • 3 views
  • Den haag Den Haag NL
  De rechtspraak en de samenleving worden steeds digitaler. Informatie vervult een steeds dominantere rol. Om haar cruciale rol in de samenleving te blijven vervullen, moet de rechtspraak blijven aansluiten bij de ontwikkeling van de digitale informatiesamenleving. Dit vraagt een om nauwere samenwerking tussen business en IT en aansluiting bij de digitale ontwikkelingen in de samenleving. Als gevolg van de digitale transformatie van de rechtspraak voert de digitale informatieverwerking een toenemend deel van de rechtspraak operatie uit. Daarvoor wordt ook een nieuwe informatievoorzieningsorganisatie (IVO) opgericht van de rechtspraak die beoogt deze verbeteringen in samenhang aan te pakken. De business analist krijgt een plek binnen de businessunit die zich richt op het rechtsgebied Straf. Het programma DWS/DSS beoogt de digitalisering van de strafrechtketen. Deze digitalisering draagt bij aan het verkorten van de doorlooptijden en volledige verantwoording van de uitstroom uit de keten. Het huidige landschap aan bestaande werkwijzen en oplossingen is in de laatste tientallen jaren gevormd en vertoont tekortkomingen. Dat geldt ook voor de informatieoverdracht tussen de verschillende partijen in de keten. Het programma DWS richt zich dan ook in eerste instantie op de realisatie van de digitale uitwisseling van processtukken. Voor de langere termijn is de doelstelling te komen tot de volledige digitalisering van de uitwisseling van alle informatie/gegevens in de keten op basis van het principe éénmalige vastlegging, meervoudig gebruik.   Opdracht Ten behoeve van de implementatie van de digitalisering binnen de ZM (en OM), op locatie van gerechten, in kaart brengen welke aanpassingen in het werkproces noodzakelijk zijn Het uitvoeren van vooronderzoeken naar de mogelijke inrichting van de administratief logistieke processen binnen het rechtsgebied straf inclusief consequenties van keuzes naar oplossingsrichtingen, haalbaarheid, kosten en doorlooptijd Ter voorbereiding van de verdere innovatie van de werkprocessen binnen het rechtsgebied Straf, het uitvoeren van business analyses en het begrijpelijk en gestructureerd vastleggen van de resultaten daarvan Opstellen van kaders (onder meer principes) voor processen, functionaliteiten en ter ondersteuning van digitaal werken in de keten  Samen met de leden van het ontwerpteam komen tot een samenhangende modelmatige beschrijving voor digitaal werken in de strafrechtketen (business en informatievoorziening) Ontwerpen (dan wel laten ontwerpen) van globale en gedetailleerde procesbeschrijvingen Eisen Afgeronde opleiding op WO niveau (bij voorkeur bestuurlijke informatiekunde/ informatica) Aantoonbare ervaring (min. 5 jaar) als business analist/architect / 5 jaar Aantoonbare algemene, actuele en brede kennis van informatica toepassingen voor de bedrijfsvoering Kennis van en ervaring met de logistiek administratieve werkprocessen tussen OM en ZM Aantoonbare kennis van de digitalisering van werkstromen binnen het domein van de Strafrechtketen Competenties:   Beschikken over een goede helicopterview, hoog conceptueel denkniveau Het kunnen denken in scenario’s Verbanden kunnen leggen  In processen kunnen denken Zowel conceptueel kunnen denken als kennis over de werking in de praktijk hebben Initiatiefrijk, pro-actief  Organisatiesensitiviteit Overtuigingskracht Uitstekende communicatieve - en sociale vaardigheden Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitwerken van voorstellen, notities, plannen – en rapportages. Aantoonbare ervaring met het afstemmen en samenwerken met stakeholders binnen de Rechtspraak en het OM.  Kennis van het planningsproces van zittingen. CC Group is een internationaal opererende ICT-dienstverlener. Wij bieden totaaloplossingen binnen de overheid, media, zorg en reisbranche. Vanuit een focus op Oracle, Microsoft en Java werken wij met ruim 70 medewerkers aan innovatieve inhouse projecten en opdrachten op klantlocatie.
 • Senior ICT Projectmanager LAN-WIFI

  14-12-2017 00:00:00
  • 3 dagen geleden
  • 2 views
  • Amsterdam Amsterdam NL
  In het kader van de projecten SLIMwerken en Refresh wordt gestart met een extra project voor grootschalige/gedeeltelijke vervanging van het LAN (lifecycle management) en uitbreiding van het Wireless Lan op alle lokaties van UWV. De senior projectmanager werkt samen met de projectleider van KPN. Hij is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen het UWV. Aanvullende eisen voor de opdracht en aanbieding (referentie)  Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u ervaring heeft als Projectmanager met het managen van grote omvangrijke ICT projecten binnen een bestuurlijk complexe organisatie. Tevens is het noodzakelijk dat u als Projectmanager kunt opereren op verschillende niveaus binnen een grote organisatie. U dient ervaring als projectmanager te hebben met het uitrollen van lokale netwerken en WIFI. Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie. Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten Faciliteert - en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten. Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico. Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen. Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers. Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten. Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever. Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen. Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat. Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden. Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners. Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:  Mitigeren risico’s. Werken onder architectuur. Draagt zorg voor juiste in beheer name. Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers. Eisen: Minimaal 2 soortgelijke opdrachten (uitrol lokale netwerken en WIFI) afgerond in de functie van senior projectmanager. Tenminste 6 jaar senior projectmanagementervaring in bestuurlijke complexe ICT omgevingen in de laatste 8 jaar. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met architectuur principes grootschalig Wlan gebruik, security standaarden WLAN/Wifi, LAN en Wifi technologie in de afgelopen 7 jaar. Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's. Minimaal 6 jaar ervaring in ICT projecten, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)management en/of projectleiding.  Ervaring met zelfstandig aansturen van complexe projecten.  Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's (bijvoorbeeld: Systeem integratie, Systeemontwerp en Beheer).  Enige werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming. Wensen: Minimaal 2 soortgelijke opdrachten (uitrol lokale netwerken en WIFI) afgerond in de functie van senior projectmanager. Tenminste 6 jaar seniore projectmanagementervaring in bestuurlijke complexe ICT-omgevingen in de laatste 8 jaar. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met architectuur principes grootschalig Wlan gebruik, security standaarden WLAN/Wifi, LAN en Wifi technologie in de afgelopen 7 jaar. Competenties:    Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.  Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten.  Kent de hoofdlijnen de organisatie van UWV.  Kennis van relevante UWV aandachtsgebieden.  Brede kennis van krachtenveld in sociale zekerheid, in staat om UWV-belang te behartigen (‘externe omgevingsbeïnvloeding’). Gedragscompetenties UWV Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Gedragsindicatie op niveau 2: Werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat. Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. Gedragsindictie op niveau 2: Denkt actief mee met de klant en komt op eigen initiatief met passende voorstellen.  Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Gedragsindicatie op niveau 3: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om ambitieuze doelen te stellen en te realiseren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Gedragsindicatie op niveau 2: Plant en organiseert zelfstandig en op eigen initiatief het eigen werk op effectieve wijze, mede in afstemming met anderen. Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken. Gedragsindicatie op niveau 3: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving op effectieve wijze richting en sturing te geven aan een team/groep. Vertoont voorbeeldgedrag door het ‘wij’-gevoel in het team/ de groep te creëren en leden daarvan een veilige omgeving te bieden. Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen. Gedragsindicatie op niveau 2: Neemt zelfstandig beslissingen of komt tot actie, ook als nog niet alle informatie beschikbaar is. CC Group is een internationaal opererende ICT-dienstverlener. Wij bieden totaaloplossingen binnen de overheid, media, zorg en reisbranche. Vanuit een focus op Oracle, Microsoft en Java werken wij met ruim 70 medewerkers aan innovatieve inhouse projecten en opdrachten op klantlocatie.
 • QA engineer / testautomatiseerder

  14-12-2017 00:00:00
  • 3 dagen geleden
  • 0 views
  Wij zijn op zoek naar een testautomatiseerder. Wij zoeken iemand die naast ruime testervaring ook het voortouw neemt in het verder verbeteren van het testproces, de onderkende verbeteringen met raad en daad helpt implementeren en waar nodig ook assistentie verleent aan de Scrumteams. Ruime ervaring met testautomatisering en het kunnen adviseren over gebruik en inrichting is essentieel.   De omgeving vraagt om een pragmatische ‘QA engineer/testautomatiseerder’ met ‘een opgestroopte mouwen mentaliteit’.   Relevante tools zijn ook nog Cucumber, Selenium, Sonarqube en Owasp/ZAP. Kennis van Hippo is een pré. De werkzaamheden bestaan verder uit: Onderhouden en doorontwikkelen van de geautomatiseerde tests en testomgevingen/servers managen van het geautomatiseerd testproces Quality Assurance aanpak afstemmen met de Scrum teams Coordineren van de tests in het deploymentproces Coordineren van het acceptatietesten en opstellen van het vrijgaveadvies Uitvoeren van Product Risico Analyse (PRA) Eisen: Beschikbaar voor minimaal 36 uur per week HBO informatica of gelijkwaardig Agile mindset Ervaring in agile omgeving (Scrum) / 1 jaar Ervaring met testcoordinatie / 2 jaar Ervaring met het ontwikkelen geautomatiseerde tests en testinfrastructuur / 2 jaar Ervaring met Java Selenium webdriver / 1 jaar T-map / ISTQB certificering Wensen: Ervaring in Overheid werkveld / 1 jaar  Teamlid dient scrum gecertificeerd te zijn  Samenwerken met andere teamleden; al ingewerkt team Teamlid heeft in minimaal 2 scrum teams gewerkt (bredere blik). Deelname in een scrum team dient minimaal 6 maanden te zijn geweest Ervaring in een DevOps team / 1 jaar  Kennis en ervaring met Jenkins Kennis en ervaring met ITIL  Competenties:  Zorgvuldig Flexibel en pragmatisch Communicatief vaardig  Teamspeler die ook zelfstandig kan werken Sterk analytisch vermogen Proactief en resultaatgericht  CC Group is een internationaal opererende ICT-dienstverlener. Wij bieden totaaloplossingen binnen de overheid, media, zorg en reisbranche. Vanuit een focus op Oracle, Microsoft en Java werken wij met ruim 70 medewerkers aan innovatieve inhouse projecten en opdrachten op klantlocatie.
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
CC Group
Utrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Ravindra Dubar