Zorg en Welzijn Plein

Werken bij Zorg en Welzijn PleinZorg en Welzijn Plein

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Gezondheids/welzijn sector
Locaties
Zoetermeer
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Onderdeel van
ZW Haaglanden


Medewerkers

Marco Remmerswaal

Plan route

Afstand

Vacatures

3e jaars HBO MWD stagiaire voor Schakenbosch
Als stagiaire HBO MWD werk je mee als trajectcoach en verleen je vanuit het behandelplan, begeleiding/behandeling aan jongeren en zijn systeem, tijdens of bij de start van de behandeling bij Schakenbosch. De begeleiding/behandeling is gericht op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij in alle leefgebieden. Tijdens je stage krijg je te maken met de volgende taken: • je onderzoekt de psychosociale situatie van de jongere op alle leefgebieden, vanuit de indicatie van de behandelcoördinator. Opstellen van een psychosociale diagnose en een deelbehandelplan, passend binnen het behandelplan van de jongere; • je verleent hulp aan de jongere en het systeem om de jongere heen bij psychosociale, materiële en andere specifieke problematiek in alle leefgebieden, gericht op verandering van de beleving van de jongere en/of gedragsverandering; • je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de traject coaching direct en aan behandelmethodiek en de kwaliteit van de zorg en dienstverlening binnen Schakenbosch in het algemeen; • je bemiddelt en intervenieert in crisissituaties; • je draagt zorg voor verslaglegging over het verloop van het hulpverleningstraject; • jee onderhoudt functionele contacten binnen het systeem van de jongeren, zoals scholen, verwijzers en andere instanties, gericht op het perspectief van de jongere in de maatschappij; • je neemt deel aan gebruikelijk werkoverleggen, zoals stafoverleg, deelname aan expertgroepen, etc.Bedrijf: Ipse de BruggenJe bent derde jaarsstudent HBO MWD en hebt affiniteit ( en ervaring) met de jeugdzorg Plus. Daarnaast • heb je kennis van en inzicht in behandelmethodiek, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedingsinstrumenten; • heb je hebt affiniteit met de behandeling van de problematiek van jongeren met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en systeemgericht werken; • ben je outreachend, ondernemend in de hulpverlening aan de jongere en het systeem, in het neerzetten en ontwikkelen van je vakgebied en in de ontwikkeling van de behandelmethodiek voor de doelgroep; • ben je integer, geduldig en beschik je over doorzettingsvermogen; • ben je sterk in netwerkbeheer en onderhoud. Als trajectcoach heb je geen negen tot 5 mentaliteit, je past je indien nodig aan aan de vraag van de ouders. Dit betekent dat avondbezoeken tot de mogelijkheden behoren. 7 dagen geleden
Afasietherapeut (Logopedist)
De afasietherapeut richt zich vanuit de eigen professie op het bevorderen van de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven en op de kwaliteit van leven van de cliënt met afasie, door: het doorontwikkelen van het behandelprogramma Hersenz en de implementatie daarvan, in samenwerking met de behandelaren verbonden aan de andere zorgorganisaties die de behandeling van Hersenz aanbieden; het verantwoordelijk zijn voor het primaire proces van behandeling (verrichten van intakes, opstellen en uitvoeren van behandelplannen, samenstellen van behandelgroepen op basis van behandeldoelen, cliëntenoverleg en evaluaties, rapporteren op doelen, werken in het ECD); het verzorgen van deskundigheidsbevordering van behandelaren op het gebied van afasie, het adviseren van behandelaren bij het uitvoeren van groepsbehandelingen; het opbouwen en onderhouden van contacten met verwijzers van (nieuwe) cliënten naar Middin voor het behandeltraject Hersenz. Het betreft een functie voor 16 uur. Werktijden / werkdagen zijn in overleg. De ingangsdatum van deze functie is 1 januari 2017.Functie-eiseneen afgeronde opleiding HBO Logopedie met aanvullende opleiding tot het niveau van Afasietherapeut is vereist minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie met de doelgroep NAH in de chronische fase is vereist Daarnaast ben je een gedreven therapeut die kwalitatieve zorg wil verlenen aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook ben je in staat actief bij te dragen aan de specialistische kennisontwikkeling van het vakgebied. Je hebt een onderzoekende en lerende houding met uitstekende communicatieve en verbindende vaardigheden. Je bent initiatiefrijk en kunt initiatieven vertalen in concrete voorstellen. Je kunt zowel zelfstandig werken, binnen de organisatie-kaders, als samenwerken en je bent flexibel. Maar bovenal zoeken wij een enthousiaste collega met een duidelijke visie op- en affiniteit met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Voldoe jij aan bovenstaande criteria, dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.Over onsMidden in de wijk, midden in de samenleving een zo prettig mogelijk bestaan leiden. Omringd door de mensen die je belangrijk vindt. Dat is wat Middin voor haar ruim 4000 cliënten nastreeft. Want wij willen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een psychiatrische stoornis of ouderdom. Bij ons kiest de cliënt zelf hoe hij wil leven. Kan hij de dingen doen die bij hem passen. Want samen leven is samen durven en doen. Waar nodig helpen wij met zorg en ondersteuning. Op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra, in heel Zuid-Holland. Daarbij hebben we één uitgangspunt: Wat kan er allemaal wél?Omschrijving locatieMiddin is één van de twaalf organisaties die het behandeltraject Hersenz (www.hersenz.nl) aanbiedt aan extramurale cliënten met niet aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Hersenz is een multidisciplinair behandelprogramma waarbij cliënten en hun systeem beter leren omgaan met de gevolgen van het verworven hersenletsel. De behandeling richt zich op de gebieden waarop mensen met hersenletsel problemen ervaren: denken en handelen, emoties en gedrag, vermoeidheid, motoriek, communicatie en de relaties met hun naasten. De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Vanuit Middin wordt de behandeling van Hersenz aangeboden in de regio’s Haaglanden en Rijnmond en in de toekomst ook in Zoetermeer. Voor de regio Haaglanden is nu een vacature ontstaan voor afasietherapeut/logopedist. ArbeidsvoorwaardenAls je bij Middin werkt, kun je rekenen op veel zelfstandigheid en een inspirerende werkomgeving. Bovendien zijn onze secundaire arbeidsvoorwaarden net zo persoonlijk als onze werkwijze. Binnen een meerkeuzesysteem kies je zelf wat jij het belangrijkst vindt. Daarnaast krijg je bij ons medewerkersvoordelen zoals korting op verzekeringen. Voor deze locatie en functie geldt tevens: bijscholingsmogelijkheden MKSA (het inwisselen van arbeidsvoorwaarden), opgenomen in de CAO, biedt medewerkers van Middin jaarlijks mogelijkheden om tijd of bruto salaris om te ruilen voor andere arbeidsvoorwaarden (fietsplan, tegemoetkoming contributie vakbond, tegemoetkoming contributie beroepsvereniging) arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO- GHZ, betaling geschiedt in FWG 55 (maximaal €3798,- op basis van een 36-urige werkweek) Bedrijf: Middin 1 dag geleden
Verpleegkundige niveau 5, Rondvoorde PG
Ben jij die bevlogen passievolle Verpleegkundige niveau 5 die trots is op zijn/haar vak? En wil je graag werken in een gezellig en bruisend woonzorgcentrum? Solliciteer dan op deze vacature! Voor ons professionele zorgteam Rondvoorde zijn wij op zoek naar een enthousiaste Verpleegkundige, die de allerbeste zorg wil leveren en de bewoner centraal stelt. Ons team vraagt van jou als Verpleegkundige sterke sociale en communicatieve eigenschappen en een dosis zelfstandigheid waarbij het teamgevoel niet uit het oog wordt verloren. Een Verpleegkundige niveau 5 binnen afdeling Rondvoorde verricht de volgende werkzaamheden: * (mede) Verantwoordelijk voor het opstellen van het zorgleefplan; * Het coördineren van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling; * Het bieden van de dagelijkse zorg, welzijn en activiteiten, op basis van de afspraken in het zorgleefplan; * Het overdragen van informatie en deelnemen aan verschillende overleggen; * Een bijdrage leveren aan de instandhouding van het leef-, woon- en werkklimaat op de afdeling; * Een bijdrage leveren aan de nieuwe manier van werken (visie op zorg); * Begeleiden van leerlingen; * Meedenken , en het doen van verbetervoorstellen; * Overstijgend denk werk en het doen van verbeter voorstellen.Bedrijf: FlorenceVoor deze functie staan de volgende functie-eisen centraal: * HBO-V, met een geldige BIG registratie; * Beschikken over specifieke vakkennis op het gebied van voorkomende ziektebeelden, interventiemogelijkheden, wondbehandeling, medicijngebruik en bijwerkingen; * Goed kunnen inspelen op de verschillende leefstijlen van de bewoners en hier met respect mee om kunnen gaan; * Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift; * Uitstekende communicatieve vaardigheden; * Bereidheid om wisselende diensten te werken. 1 dag geleden
Logopedist
Je komt te werken op diverse WZH locaties, waaronder WZH Nieuw Berkendael. WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), neurologische aandoeningen en bewustzijnsstoornissen na traumatisch hersenletsel. Je stelt, in overleg met de behandelend arts of verpleegkundig specialist, het logopedisch behandelplan op. Na eigen onderzoek, observatie en overleg met de cliënt en het cliëntsysteem voer je het zorgbehandelplan uit, beoordeel je de effecten en stuur je zo nodig bij. Naast het leveren van een bijdrage op het gebied van beleidsontwikkeling binnen het multidisciplinair behandelcentrum geef je ook bij- en nascholingen aan het verplegend- en verzorgend personeel.Bedrijf: WoonZorgcentra HaaglandenJe beschikt over een afgeronde HBO opleiding logopedie. Een opleiding NTSS of cursussen op het gebied van neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen strekt tot de aanbeveling. Je bent enthousiast, gedreven en vol energie. Je staat stevig in je schoen, bent communicatief vaardig en stressbestendig. Je hebt mensenkennis, een goed inlevingsvermogen en maakt gemakkelijk verbinding op alle niveaus. De complexiteit van de doelgroep zie je als een uitdaging. 1 dag geleden
Verzorgende niveau 3IG, Wijkteam Lage Panden
Florence is een grote aanbieder van gezondheid en zorg in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Met meer dan 5000 cliënten, 4500 medewerkers en 1000 vrijwilligers. Florence biedt vele vormen van zorg en advies. Dat doen wij thuis, in onze woonzorgcentra, in expertisecentra en op het consultatiebureau. Dichtbij, voor alle inwoners van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. Florence Thuis in Voorburg zoekt voor haar buurtgerichte wijkteam Lage Panden een enthousiaste Verzorgende niveau 3IG. Je gaat werken in een klein, zelforganiserend team. Samen met je team heb je de verantwoordelijkheid voor de zorg in jouw buurt. Het hele zorgproces, van intake tot ontslag, is zo georganiseerd dat je als team vanuit je eigen vakmanschap zelf kunt bepalen hoe de werkzaamheden georganiseerd worden. Er is geen leidinggevende, dus samen met je collega's zorg je ervoor dat alles rondom de cliënt goed verloopt. Je maakt afspraken met de cliënten, verwijzers, collega's en Florence om zo de beste zorg te kunnen verlenen. Het buurtgerichte team van Florence Samen met maximaal 14 collega's van verschillende functieniveaus zet je jezef in om de afgesproken resultaten te bereiken. Jij en je collega's kennen de wijk en haar bewoners als geen ander. Daarbij vervult iedereen een eigen rol. Naast zorgverlener kun je ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld planning, bewaken van kwaliteit of facilitaire zaken. We zoeken dus een echte teamspeler! Al je werkzaamheden zijn erop gericht kwaliteit van leven van de cliënt te maximeren. Dit doe je vanuit de visie waarbij er alleen professionele zorg verleend wordt als dit echt nodig is. Je cliënt en zijn wensen staan centraal. Jij kunt je écht inleven, je bent flexibel en creatief in het bedenken van oplossingen voor de persoonlijke situatie van je cliënt. De zorg wordt geleverd binnen de muren van het aanleuncomplex van woonzorgcentrum de Mantel. Je hoeft dus niet op de fiets te stappen en de wijk in! Staat je cliënt bij jou echt centraal? En wil je met veel zelfstandigheid werken in een klein en ondernemend team, solliciteer dan direct!Bedrijf: FlorenceVoor deze functie van Verzorgende niveau 3IG staan de volgende functie-eisen centraal: * MBO diploma Verzorgende niveau 3 IG; * Affiniteit met de extramurale zorg: * Ervaring met het werken met mensen met psychiatrische achtergronden is een pre; * Goede kennis van de Nederlandse taal (spreken en schrijven); * In het bezit van eigen vervoer (fiets, bromfiets of auto). 1 dag geleden
2016-28 Nacht conciërges
Als nacht conciërge werk je vijf nachten achter elkaar van 23:00 uur tot 7:00 uur. Vervolgens ben je vijf dagen vrij. Als nacht conciërge houd je tijdens de nachturen toezicht op het complex met als doel bij te dragen aan de nachtrust en veiligheid van alle bewoners van zowel Fonteynenburg als WZH. Je begeleidt de zorgmedewerker van WZH bij alarmmeldingen vanuit de locatie Stroombeek. Je loopt vaste rondes en rapporteert eventuele bijzonderheden. Je signaleert afwijkend gedrag bij cliënten en grijpt rustig en corrigerend in. Zo nodig schakel je de bereikbaarheidsdienst van Fonteynenburg in. Bedrijf: Fonteynenburg• VMBO-werk- en denkniveau • affiniteit en ervaring met de doelgroep (psychiatrie/verslavings- en /of forensische zorg) • een stevige persoonlijkheid • oplettend, zelfstandig, stressbestendig en zeer flexibel • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid • bereidheid om de cursus BHV te volgen • bereidheid om onregelmatig te werken (nachtdienst vijf op-af); 1 dag geleden

Contactgegevens
Zorg en Welzijn Plein
Ierlandlaan 29 
2700AA Zoetermeer
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Marco Remmerswaal

Mogelijk interessante vacatures

Helpende/Helpende+ in Culemborg
Culemborg   HappyNurse
30+ dagen geleden
dialyse verpleegkundige
Nieuwegein   FlexMix Detachering BV
30+ dagen geleden
Vrijwilligersfunctie: Tuinman/vrouw
Gorinchem   Leger des Heils
30+ dagen geleden
Kinderverpleegkundige
Utrecht   HighCare/AmbuCare
30+ dagen geleden
CSA Medewerker
Amsterdam   HighCare/AmbuCare
30+ dagen geleden
OK Assistent
Rotterdam   HighCare/AmbuCare
30+ dagen geleden