Klant van Jobbird S&z consultancy bv

S&z consultancy bv Vacatures


0 beoordelingen met een gemiddelde van 8.0 - S&z consultancy bv - plaats een beoordeling

We hebben 48 vacatures voor u gevonden

  • S&z consultancy bv
  • Rotterdam
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Het project behelst meerdere resultaatgebieden, waaronder het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem Gidso Regie, het tijdig realiseren van de randvoorwaarden voor het uitfaseren van bestaande systemen (Evita, Elise en Mens Centraal) en het...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Functieomschrijving Het arenapoortgebied kenmerkt zich door de grote evenementenlocaties aan de westzijde en een groot winkelcentrum ( Amsterdamse Poort) aan de oostzijde. Arena poort wordt getransformeerd en verdicht naar een multifunctioneel gebied voor wonen, werken en recreatie. Een projectteam met...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 32 - 40 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  Werkzaamheden De werkvoorbereider heeft als taken:het opstellen van diverse tekeningen en modellen ten behoeve vanhet project,de afstemming met derden enhet uitzetten van onderzoeken;het opstellen van een programma van eisen en/of een bestek;calculeren en plannen van werkzaamheden;het afstemmen van het eigen...

  • S&z consultancy bv
  • Rotterdam
  • 32 - 40 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  Je bent technisch verantwoordelijk voor het vakgebied. Op technisch gebied ben je een kei en in staat om veranderingen gecontroleerd door te voeren en je coördineert de daarbij behorende werkzaamheden. Volgens de daartoe ingerichte processen ITIL en ASL bewaak je...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Als onderdeel van een multidisciplinair team, werk je onder leiding van een projectmanager. Vanuit Grond & Ontwikkeling ben jij de trekker om alle grondzaken in een project te organiseren. Dit houdt in dat je alle aspecten van grondzaken op hoofdlijnen...

  • S&z consultancy bv
  • Leidschendam
  • 16 - 24 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  In verband met de vele kwijtscheldingsverzoeken is er ondersteuning nodig voor de afhandeling van deze verzoeken. Je bent verantwoordelijk voor het:Toepassen van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid;Verstrekken van informatie aan belanghebbenden (schriftelijk en persoonlijk contact);Opvragen van informatie aan belanghebbenden;Verwerken van de dagelijkse...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 24 - 32 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  Vertalen en realiseren van de ambities uit het college-akkoord mbt duurzaamheid naar/op stadsdeelniveauVoortgang geven op realiseren van de ambities duurzaamheid uit het ambitiedocument West en nieuwe gebiedscyclus (gebiedsagenda en gebiedsplannen 2019) .Voorzien in kennisbehoefte portefeuillehouder (dmv stand van zaken &...

  • S&z consultancy bv
  • De bilt
  • 32 - 40 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  Je bent het visitekaartje van de gemeente en houd je bezig met het toezien op, controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving, gemeentelijke voorschriften en vergunningen en beschikkingen. Indien nodig leg je sancties en...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 16 - 24 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  In het kader van een aanbestedingstraject van de Bezwaar en Beroep applicatie binnen het juridisch domein, zijn een aantal onderwerpen geselecteerd waarop nadere analyse noodzakelijk is. De Informatieanalist gaat aan de slag met een divers aantal stakeholders en processen op...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 32 - 40 uur
  • WO/Universitair
  Solliciteer met je mobiel

  WerkzaamhedenResultaat: Bestuurlijk vastgestelde nieuwe en aangescherpte milieuzonesDe projectmanager bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor met betrekking tot het aanscherpen en voorbereiden van nieuwe milieuzones die onderdeel uitmaken van het nieuwe 'Actieplan Schone Lucht 2019-2022'. De projectmanager in deze fase onder andere...

  • S&z consultancy bv
  • Rotterdam
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Het bieden van hoogwaardige ondersteuning op het gebied van (complexe) logistiek en organisatie van afdeling Mobiliteit en Ontwikkeling. Je bent het visitekaartje van de afdeling en het eerste aanspreekpunt voor interne en externe klanten. Een dynamische functie die snelheid vraagt...

  • S&z consultancy bv
  • Utrecht
  • 16 - 24 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Dit is het werk Hoofdtaak;Je gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het lopende project Normalisatie waarin we de overgang van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) voorbereiden:Meeschrijven aan het personeelshandboekRegelgeving aanpassenAdviseren over aanpassen van HRM-processen (Wnra-proof maken)Juridisch adviseren.Projectmatig werken;...

  • S&z consultancy bv
  • Nieuwerkerk aan den ijssel
  • 32 - 40 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  De toezichthouder houdt zich bezig binnen een breed taakveld binnen het civiele werkterrein. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:Werkt volgens het VGM beleid en het VGM handboek van Gooise Meren;Uitvoeren van toezicht op civieltechnische werkzaamheden (onderhoud aan wegen,...

  • S&z consultancy bv
  • Pijnacker
  • 16 - 24 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  Als administratief medewerker vergunningen ondersteun je het Wabo-vergunningenproces. Samen met de andere administratief medewerkers zorg je ervoor dat de vergunningaanvragen en beschikkingen op de juiste manier in het digitale systeem worden verwerkt en ondersteun je de plantoetsers op administratief gebied....

  • S&z consultancy bv
  • Houten
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Je verzorgt en bewaakt de afdoening van minder complexe tot complexe handhavingsacties en treedt op als vakinhoudelijk aanspreekpunt;Tot je verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, prioriteren van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten met (vak)specialisten...

  • S&z consultancy bv
  • Blaricum
  • 24 - 32 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  Het ondersteunen van de vaste technisch beheerder bij:Het bundelen van de werkzaamheden uit het MJOP en het maken van bestekken voor de werkzaamheden uit 2015 t/m 2019;Het toetsen van de uit te zetten opdrachten aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van...

  • S&z consultancy bv
  • Hilversum
  • 24 - 32 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Taken en werkzaamhedenJe geeft stedenbouwkundig advies in diverse projectgroepen zoals Anna’s Hoeve, Arena Park, Media Park, Monnikenberg en Werf35 (complexere gebiedsontwikkelingen van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, herontwikkelingen van gemeentelijk vastgoed en grote woningbouwprojecten);Je werkt aan stedenbouwkundige plannen, doet onderzoeken, adviseert over...

  • S&z consultancy bv
  • Westland
  • 8 - 16 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Als projectleider riolering en senior adviseur riolering geef je leiding aan (complexe) rioolprojecten en adviseer je over rioolstelsels, inzameling, transport en verwerking van afvalwater. Bij de projecten ben je verantwoordelijk voor het contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Onderdeel van...

  • S&z consultancy bv
  • Gouda
  • 32 - 40 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 10 medewerkers. Hiërarchisch leg je verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens aan de projectdirecteur. Functioneel leg je, in...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Het team directievoering en toezicht van de afdeling Infra en Service is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. De thema's "groen" en "schoon" vallen niet onder de directe verantwoordelijkheid van het team. Het team is op zoek...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Als onderdeel van het projectteam NDSM werk je aan diverse projecten binnen het NDSM projectgebied. De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het inrichten van het maaiveld, zowel als tijdelijke en definitieve inrichting. Het project kent een grote dynamiek waar het gaat...

  • S&z consultancy bv
  • Hoofddorp
  • 24 - 32 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  De gemeente Haarlemmermeer beheert een boombestand van ca. 90.000 bomen. Deze wordt, in een cyclus van 4 jaar, gecontroleerd op boomveiligheid en het boombeeld wordt opgenomen volgens het Handboek Bomen 2014 van het Norm Instituut Bomen. De kandidaat is, samen...

  • S&z consultancy bv
  • Amsterdam
  • 24 - 32 uur
  • MBO
  Solliciteer met je mobiel

  U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het project met betrekking tot het budget, de organisatie, de planning, de informatie en de kwalitatieve aspecten. U bent aanspreekpunt voor het project, vanaf de oriëntatiefase tot en met de oplevering naar beheer....

  • S&z consultancy bv
  • Rotterdam
  • 32 - 40 uur
  • HBO
  Solliciteer met je mobiel

  Advisering ecologie / flora- en fauna:Uitzetten, coördineren en (inhoudelijk) beoordelen van ecologische onderzoeksrapporten uitgevoerd door externe partijen en advisering richting opdrachtgevers;Beoordelen van vergunningsaanvragen t.a.v. de Wet Natuurbescherming (WABO);Het opstellen en aanvragen van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming...


Contactgegevens
S&z consultancy bv
Loire 6
2911HD Nieuwerkerk aan den IJssel
Bedrijfspresentatie

Contactpersoon


Wim Sorensen
0620421666
Deel dit bedrijf met vrienden
 • Afstand

  •  
 • Aantal uren