Werken bij Leger des HeilsLeger des Heils

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Hulst
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Vacatures

Ambulant (crisis) medewerker Groningen
Wat ga je doen:Je ontvangt de crisisaanmeldingen en voert afstemmingsoverleg met de verwijzer. Je analyseert de hulpvraag versneld in verband met de acute situatie door onderzoek van de indicatie, achtergrondinformatie en dialoog met de cliënt en het systeem. Je pleegt in een korte periode interventies, waaronder een risicotaxatie, in situaties waarbij sprake is van een acuut karakter. Vervolgens stel je binnen de gestelde termijn een behandelplan op, waarin verkregen informatie en al gepleegde interventies zijn vertaald naar een hulpverleningstraject. Je doet voorstellen ten behoeve van het al dan niet inschakelen van specialisten/behandelaars naar de relevant betrokkenen. Ook leg je contacten met andere hulpverleners en betrokkenen in het netwerk rond het gezin en onderhoudt en ontwikkelt deze contacten. Je signaleert knelpunten die een veilige leefomgeving van de deelnemer in gevaar brengen, meldt deze bij de relevant betrokkenen en onderneemt passende actie. Je maakt een inschatting wanneer de hulpverlening op-/afgeschaald kan worden. Je evalueert het effect van de behandeling periodiek conform de daarvoor geldende afspraken. Ook neem je deel aan bereikbaarheidsdiensten. Wat betreft de doelgroep verwachten we dat je affiniteit hebt met zowel jongeren als het gehele gezin. Naast ambulante spoedhulpverlening zal je caseload uit aanvulling vanuit andere ambulante hulpverleningsvarianten bestaan.Wat vragen wij:Wij verwachten van je dat je een afgeronde relevante HBO opleiding hebt, wij denken hierbij aan MWD, SPH of vergelijkbaar. Je beschikt over een SKJ registratie of komt daarvoor in aanmerking. Je kunt systemisch werken en goed samenwerken met interne partners als met de ketenpartners. Belangrijk is dat je goed kunt omgaan met veranderende crisisituaties en de druk hiervan, je bent hebt een flexibele en stressbestendige werkhouding. Je kunt zelfstandig werken en plannen.Je bent voldoende creatief om eventueel lastige situaties het hoofd te bieden en bent in staat om de meeste besluiten aangaande de hulpverlening zelfstandig te nemen. Ook ben je in staat om in de sociale kaart contacten te leggen en uit te bouwen.Crisis houdt zich niet aan kantoortijden je bent dus flexibel in werktijden en werkdagen. Je draait 1 a 2 keer per maand een dag bereikbaarheidsdienst. Omdat het een uitdagende functie is verwachten wij dat je aantoonbare ervaring binnen ambulante hulpverlening hebt.Omdat het een ambulante functie betreft moet je om voldoende mobiel te kunnen zijn beschikken over een rijbewijs en een auto.We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.ArbeidsvoorwaardenHet Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze mooie organisatie.Je wordt afhankelijk van je werkervaring ingeschaald in schaal 8 van de CAO Welzijn. Deze loopt van€ 2.500 tot € 3.495 per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8,3% en kun je gebruik maken van diverse andere regelingen. In eerste instantie gaan we een contract voor 12 maanden aan.ContactinformatieJe kunt je sollicitatie richten aan Esther Schot, clustermanager Ambulant Groningen. Sollicitaties worden alleen via onze website in behandeling genomen: www.werkenbijhetlegerdesheils.nlVoor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze functie kun je op maandag tot en met donderdag bellen met Esther Schot clustermanager Ambulant Groningen op 050 -3172670.Voor vragen rondom de procedure van deze vacature kun je bellen met Karen Huitsing, coördinator Talentcentrum (Werving & Selectie, Flexpool en Mobiliteit) op 050 -3172670 op maandag, woensdag en donderdag.De sluitingsdatum van deze vacature is zondag 18 december om 24.00 uur.De 1e gespreksronde staan gepland op maandag 19 december 2016, vanwege de korte tijd tussen einddatum sollicatieprocedure en de 1e gesprekesronde worden de brieven op volgorde van binnenkomst behandeld en bestaat de mogelijkheid dat je na ontvangst van je brief meteen uitgenodigd wordt voor een gesprek.Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Conform het W&G beleid genieten interne kandidaten, bij gebleken gelijke geschiktheid, voorrang.Over Leger des HeilsDe werkeenheid Leger des Heils Noord is er voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden hulp aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, multi-probleemgezinnen, jongeren die bekend zijn bij de politie, dak- en thuisloze mensen, mannen en vrouwen met problemen op het gebied van zelfstandig wonen, thuiswonende ouderen in een sociaal isolement. In onze werkeenheid helpen ruim 360 medewerkers en 100 vrijwilligers bijna 3.000 cliënten per jaar.Ambulant Groningen ondersteunt en begeleidt multi problem gezinnen bij opvoedingsvragen, dagstructurering, het op orde krijgen van financiën en het opbouwen van een sociaal netwerk. Hoeveel, hoelang en welke soort hulp het betreft hangt af van de hulpvraag.De Ambulante (crisis) medewerker komt in complexe crisis- of gezinssituaties waarbij sprake is van (dreigende) uithuisplaatsing of meerzijdige partijdigheid. De Ambulante (crisis) medewerker verleent vanuit systemisch kader hulp in spoedeisende situaties waarbij risicofactoren en beschermende factoren ten behoeve van de veiligheid in kaart worden gebracht. De Ambulante (crisis) medewerker pleegt zelf interventies in het gezin en voert de regie ten aanzien van de inzet van de juiste specialisten voor de hulpverlening aan het gehele gezin.Bij melding van een crisis neemt de hulpverlener zo spoedig mogelijk contact op met de aangemelde cliënt. Hulpverlening kan dan per direct van start gaan. Ambulante Spoedhulpverlening (ASH) is een vorm van crisishulpverlening voor een periode van maximaal 28 dagen. De Ambulante (crisis) medewerker is richting gevend in het behandelproces. Daarbij wordt direct geïntervenieerd op urgente doelen. De Ambulante (crisis) medewerker leidt het gezin naar vervolghulp en geïndiceerd waar nodig.Wij zijn per 1 januari 2017 op zoek naarAmbulant (crisis) medewerker Groningen voor 32 uur per weekvoor de provincie Groningen Vandaag
Controller Financiën en Productie
FunctieomschrijvingSamen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de financiële -en productieadministratie van het Leger des Heils Gelderland. Je bent een praktijkgerichte teamspeler met een professionele initiatiefrijke instelling die uitstekend in staat is om zelfstandig te werken en de juiste prioriteiten weet te stellen. Hands-on is je op het lijf geschreven.Met de collega's binnen het team zorg je voor tijdige en volledige declaratie aan o.a. gemeenten. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor een tijdige en kwalitatieve vaststelling van de maandafsluiting en jaarrekening en stel je financiële overzichten op. Daardoor zorg je ook voor de bewaking van een goede en tijdige financiële administratie gedurende het hele jaar.Waarom wil jij als Controller Financiën en Productie werken? Ben je analytisch en accuraat, houd je van cijfers, dan is het goed dat je dit leest. Je bent welkom!Functie-eisen Een afgeronde HBO-opleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfsadministratie;Ervaring met het voeren van een boekhouding en het opstellen van rapportages, financiële analyses en jaarwerk;Kennis van de veranderingen in de zorg is een pré;Servicegerichte en slagvaardige houding;Uitstekende analytische vaardigheden;Helder en duidelijk in zowel je mondelinge als schriftelijke communicatie;Stressbestendigheid in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoringen een rol kunnen spelen;Ordelijk en nauwkeurig bij het verwerken van een diversiteit aan gegevens;Een positief christelijke geloofsovertuiging op basis waarvan je de doelstelling van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijft.ArbeidsvoorwaardenDe functie wordt, afhankelijk van je opleiding, ingeschaald in schaal 8 van de CAO Welzijn. We starten met een contract voor een jaar.Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO WMD. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.ReagerenWij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag voor 19 december 2016 a.s. via de button "solliciteer on line" (onderaan deze vacature)Je kunt je brief richten aan Els Leeuw, directeur Bedrijfsvoering.Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Erik Huising, telefoonnummer: 06-46600093.BedrijfsinformatieHet Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.AfdelingsinformatieDe werkeenheidMet ruim 400 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers biedt Leger des Heils Gelderland zorg en welzijn aan ca. 2700 hulpvragers per jaar. Dat doen we bij Verslavingskliniek De Wending, Domus Plus Batelaar, Jeugdhuis De Enk, Maatschappelijk Opvang Valleiregio, Hospice Rozenheuvel en diverse buurtsteunpunten en woonvoorzieningen. Ook bieden we ambulante begeleiding en geestelijke gezondheidszorg door heel Gelderland. Meer informatie vindt u op www.legerdesheilsgelderland.nl.Info over Bedrijfsbureau en afdelingHet Bedrijfsbureau is gevestigd in Ugchelen en is de thuisbasis van de ondersteunende diensten. Dit zijn de afdelingen Beleid, Control en Financiën (BCF), HRM en secretariaat, Facilitaire Zaken, Communicatie en Kwaliteit. Voor de afdeling BCF zoeken wij een Controller Financiën en Productie. 1 dag geleden
Ambulant Hulpverlener Volwassenen Cluster Apeldoorn
Afdeling en functieomschrijvingDe medewerkers van Ambulant Apeldoorn Volwassenen werken met de producten Voortgang, In balans, Grijs Genoegen, Housing First en Ambulant wonen. Ambulante medewerkers werken zelfstandig. Het is van essentieel belang dat je methodisch, procesmatig en resultaatgericht kunt werken.Je kunt worden ingezet bij intensieve hulpverleningstrajecten. Je werkt bij cliënten thuis, begeleidt hen bij het voorkomen van een sociaal isolement en geeft inzicht in de gevolgen van gedrag. Eventuele verslaving maak je bespreekbaar en zo mogelijk werk je toe naar een opname/gereduceerd gebruik of regulatie. Je biedt begeleiding in eventuele psychiatrische problematiek. Je begeleidt de cliënt bij het structureren van zijn woon- en leefomgeving, zijn financiële situatie en je bevordert de zelfzorg en maatschappelijke participaties van de cliënt. Je brengt continuïteit aan in de huishoudelijke werkzaamheden om toe te werken naar een schone en opgeruimde leefomgeving. Je werkt samen met andere hulpverlenende instanties. Soms moet je onregelmatig werken.Waarom zou je als Ambulant medewerker willen werken Je kunt ervaring opdoen met verschillende doelgroepen.Je werkt actief mee aan het herstel van het gewone leven waardoor cliënten weer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappijFunctie-eisen Afgeronde beroepsopleiding op HBO-niveau (HBO-MW, HBO-SPH)Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van de cliëntenEnthousiast en toegankelijk, je legt makkelijk contacten en weet in gesprekken de juiste snaar te raken.Doortastend, creatief en steeds op zoek naar oplossingen.Overstijgend systemisch kunnen denken.In staat om verbindingen te leggen zowel binnen het gezin als tussen hulpverleners, vrijwilligers en overige bij het gezin betrokken personen.Helder en duidelijk in je rapportages en het bespreekbaar maken van probleemsituaties.In staat om op een professionele manier om te gaan met afstand en nabijheid.In het bezit van een auto. Naast dit alles heb je een positief christelijke geloofsovertuiging op basis waarvan je de doelstelling van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijft.ArbeidsvoorwaardenDe functie wordt ingeschaald in schaal 8 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.454,- en maximaal € 3.495,- bruto per maand op fulltime basis.Het betreft een tijdelijke aanstelling voor zwangerschapsvervanging van de huidige medewerkster, voor de periode medio januari 2017 tot en met medio juni 2017.Het Leger des Heils kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.m. vitaliteitregeling, eindejaarsuitkering en fietsproject.ReagerenWij ontvangen je CV en motivatie, waarin je onder andere in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag zo snel mogelijk via de button "solliciteer on line" (onderaan deze vacature) Je kunt je brief richten aan Lennart Oosterloo, clustermanager Apeldoorn.Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lennart Oosterloo, telefoonnummer 06- 30615646De sollicitatiegesprekken zijn in week 51.BedrijfsinformatieHet Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.De werkeenheidMet ruim 450 medewerkers en ruim 215 vrijwilligers biedt Leger des Heils Gelderland zorg en welzijn aan ca. 2900 hulpvragers per jaar. We hebben contracten met 60 gemeenten in en buiten de provincie Gelderland. We bieden diverse vormen van jeughulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding voor volwassenen en gezinnen, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging, palliatieve zorg en verslavingszorg. Ook hebben we een aanbod werk en vrije tijd. 50|50 Workcenter biedt in Gelderland dagbesteding, arbeidsre-integratie en jobcoaching. Meer informatie vindt u op www.legerdesheilsgelderland.nl. 1 dag geleden
Clustermanager Apeldoorn
Clustermanager ApeldoornVoor het Leger des Heils Gelderland zijn wij op zoek naar een Clustermanager regio Apeldoorn waarbij je actief bent in zowel de verslavingszorg, intra- en extra muraal en de jeugd- en pleegzorg. Binnen het cluster zijn 2 managers werkzaam die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor het cluster. Door vertrek van een van de clustermanagers zijn wij op zoek naar een clustermanager met als specialisatie ambulante zorg en jeugd- en pleegzorg. De clustermanager die wij zoeken is in staat en vindt het leuk om samen met ons deze producten verder te ontwikkelen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.Werkzaamheden:Als clustermanager ben je zowel intern als extern als netwerker actief en je ziet en benut kansen voor de organisatie, passende binnen de doelen van de organisatie. Met je enthousiasme en ervaring inspireer en stimuleer je het team om de kwaliteit en professionaliteit van de zorg te waarborgen.Je delegeert de werkzaamheden maar bent tegelijkertijd op de hoogte van de stand van zaken en aanwezig voor overleg en ondersteuning wanneer nodig.Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor een goede invulling van de bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg, passend binnen het opgestelde beleid, begroting en personele bezetting en je bent gericht op de beleidsontwikkeling en innovatie van het cluster.We zoeken een flexibele, stressbestendige professional die een veelzijdige en uitdagende functie met een operationeel karakter ambieert.Functie-eisen:Je hebt HBO werk/denk niveau en een afgeronde managementopleiding.Je hebt ruime ervaring in een managementfunctie binnen de ambulante zorg en de jeugdzorg.Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de financiële stromen in het sociale domein en met werken met ketenpartners.Je bent in staat een doorontwikkeling te maken in de verschillende ambulante producten en hebt hier ervaring mee.Jouw stijl van leidinggeven is te omschrijven als sturend en coachend.Je bent een netwerker met gevoel voor verschillende belangen.Je bent proactief en denkt in nieuwe mogelijkheden.Je bent positief en actief christen en je wilt graag de christelijke identiteit van de organisatie uitstralen en hier aan bijdragen.Je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep en bent in staat om met kennis van zaken, betrokkenheid, ontspannenheid, integriteit, enthousiasme en goede communicatieve vaardigheden je medewerkers te ondersteunen, te adviseren en te motiveren. Daarnaast heb je kennis van en inzicht in relevante methodieken.Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.Arbeidsvoorwaarden:De functie wordt ingeschaald in schaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 3.044,- en maximaal€ 4.728,- bruto per maand op fulltime basis.Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO WMD. De medewerker krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft de medewerker de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget kan worden naar behoefte van de medewerker worden ingezet in de vorm van tijd of geld.Reageren:Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. ingaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag voor 19 december a.s. via de button "solliciteer on line" (onderaan deze vacature) Je kunt je brief richten aan Harry de Heer, directeur Leger des Heils GelderlandVoor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lennart Oosterloo, clustermanager Apeldoorn telefoonnummer 06-30615646 en Harry de Heer 055-5380333.Omschrijving van de organisatie:Met ruim 450 medewerkers en ruim 215 vrijwilligers biedt Leger des Heils Gelderland zorg en welzijn aan ca. 2900 hulpvragers per jaar. We hebben contracten met 60 gemeenten in en buiten de provincie Gelderland. We bieden diverse vormen van jeughulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding voor volwassenen en gezinnen, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging, palliatieve zorg en verslavingszorg. Ook hebben we een aanbod werk en vrije tijd. 50|50 Workcenter biedt in Gelderland dagbesteding, arbeidsre-integratie en jobcoaching. Meer informatie vindt u op www.legerdesheilsgelderland.nl.ClusterinformatieWie zijn wij?Afdeling De EnkDe transformatie van de jeugdzorg vraagt om meer gezinsvervangende zorgvormen. Het Leger des Heils Gelderland gaat zich daarom richten op het opvangen van jongeren in gezinnen en gaat het aantal gezinshuizen uitbreiden. Daarnaast worden gezinsgroepen en/of een mentorhuis geopend.De afdeling Pleegzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg, de hulpverleningsvariant tot opvoedvariant. Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en elk gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak. Onze zorg is er altijd op gericht dat een kind uiteindelijk weer naar huis kan, of in een plaatsvervangend gezin gezond kan opgroeien.Ambulante begeleiding volwassen en jeugdzorgExtramuraal geeft ondersteuning, begeleiding aan mensen en gezinnen die moeite hebbenmet het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Doel is een gezonde en veilige werkomgeving voor kinderen en ouders.Beschermd wonenEen locatie waar 24-uurs opvang wordt geboden voor volwassen mannen en vrouwen die moeite hebben om zich in de maatschappij aan te passen. Vaak hebben ze psychische stoornissen en kampen met langdurige verslaving. Samen met de deelnemers brengen wij de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken.Scheiding woon/zorgOp verschillende locaties hebben wij woonunits waar mensen zelfstandig wonen en ambulante zorg op maat ontvangen. Vaak zijn dit mensen die eerst een verblijf hebben gehad bij beschermd wonen en die van uit deze woonunits (flats) de stap naar zelfstandig wonen maken.BuurtsteunpuntenOp 5 locaties in Apeldoorn zijn buurtsteunpunten.Deze zijn de huiskamer van de wijk waar alle buurtbewoners welkom zijn. Ontmoetingen die het verschil maken en zorg voor elkaar faciliteren staan centraal. We leggen contacten, we stimuleren en activeren. We zoeken met buurtbewoners en cliënten hoe we de sociale cohesie kunnen versterken, hoe we het woon- en leefklimaat kunnen verbeteren en hoe we buurtbewoners en cliënten kunnen helpen om mee te doen. Samen organiseren we activiteiten die gericht zijn op recreatie, ontmoeting, vorming en ontwikkeling. We zijn zichtbaar in de buurt, werken samen met andere organisaties en zoeken actief naar hoe we de buurt kunnen dienen. 1 dag geleden
Ambulant begeleider (forensische zorg)
Wat ga je doen:Je begeleidt deelnemers in het zorg traject en verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen en adviseert de deelnemer, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties. Je begeleidt de deelnemer adequaat en efficiënt zowel kort als langdurend, en geeft waar nodig intensieve hulp aan deelnemer. Je verleent daarbij concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven namens deelnemer en ondersteunt waar gevraagd de leefomgeving, zoals leden van het gezin, zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningsproces. Je begeleidt activiteiten gericht op preventie en doet interventies gericht op gedragsverandering en werkt met deelnemer aan risicomanagement. Je werkt hierbij nauw samen met reclassering. Je draagt bij aan correcte dossiervorming van deelnemer.Tenslotte sta je echt als coach achter je deelnemers om te stimuleren, te activeren en mee te denken in oplossingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van je eigen rapportages. Kortom een verantwoordelijke en inhoudelijke functie waarbij je echt wat kunt betekenen voor de kwetsbare medemens.Wat vragen wij:Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding en kennis van de sociale kaart. Ervaring en/of affiniteit met forensische zorg is een pre. Je hebt basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën en bezit uitstekende sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt. Daarnaast beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen. Je weet knelpunten te onderkennen en te analyseren en hebt een groot probleemoplossend vermogen. Je bent omgevingsbewust, creatief en kunt zelfstandig, resultaatgericht en zelf reflecterend werken. Je bent voldoende creatief om eventueel lastige situaties het hoofd te bieden en bent in staat om de meeste besluiten aangaande de hulpverlening zelfstandig te nemen.Omdat het langdurige trajecten kunnen zijn zoeken we echte doorzetters! Natuurlijk heb je een prettige manier van communiceren en weet je de juiste toon te zetten in je gesprekken met je deelnemers. Je bent transparant, je focus ligt op samenwerken, en je bent zowel daadkrachtig, georganiseerd als flexibel.Omdat het een ambulante functie betreft moet je om voldoende mobiel te kunnen zijn beschikken over een rijbewijs en een auto.We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.ArbeidsvoorwaardenHet Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze mooie organisatie.Je wordt afhankelijk van je werkervaring ingeschaald in schaal 8 van de CAO Welzijn. Deze loopt van€ 2.500 tot € 3.495 per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8,3% en kun je gebruik maken van diverse regelingen zoals scholingsmogelijkheden. In eerste instantie gaan we een contract voor 12 maanden aan.ContactinformatieJe kunt je sollicitatie richten aan Esther Schot, clustermanager Ambulant Groningen. Sollicitaties worden alleen via onze website in behandeling genomen: www.werkenbijhetlegerdesheils.nlVoor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze functie kun je op maandag tot en met donderdag bellen met Esther Schot clustermanager Ambulant Groningen op 050 -3172670.Voor vragen rondom de procedure van deze vacature kun je bellen met Karen Huitsing, coördinator Talentcentrum (Werving & Selectie, Flexpool en Mobiliteit) op 050 -3172670 op maandag, woensdag en donderdag.De sluitingsdatum van deze vacature is zondag 18 december om 24.00 uur.De 1e gespreksronde staan gepland op maandag 19 december 2016, vanwege de korte tijd tussen einddatum sollicatieprocedure en de 1e gesprekesronde worden de brieven op volgorde van binnenkomst behandeld en bestaat de mogelijkheid dat je na ontvangst van je brief meteen uitgenodigd wordt voor een gesprek.Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Conform het W&G beleid genieten interne kandidaten, bij gebleken gelijke geschiktheid, voorrang.Over Leger des HeilsDe werkeenheid Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Noord is er voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden hulp aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, multi-probleemgezinnen, jongeren die bekend zijn bij de politie, dak- en thuisloze mensen, mannen en vrouwen met problemen op het gebied van zelfstandig wonen, thuiswonende ouderen in een sociaal isolement. In onze werkeenheid helpen ruim 360 medewerkers en 100 vrijwilligers bijna 3.000 deelnemers per jaar.Ambulant Groningen ondersteunt en begeleidt volwassenen (en gezinnen) bij opvoedingsvragen, dagstructurering, het op orde krijgen van de financiën en het opbouwen van een sociaal netwerk. Ambulant Groningen biedt zowel praktische hulp als begeleiding. Hoeveel, hoelang en welke soort hulp het betreft hangt af van de hulpvraag van de deelnemer. Ambulant Groningen biedt daarnaast ook woonbegeleiding aan deelnemers met diverse achtergronden in het behouden en/of herstellen van het zelfstandig kunnen blijven functioneren in de maatschappij.Wij zijn door stijging van het zorgaanbod per 1 januari 2017 op zoek naarEen ervaren ambulant begeleider voor 32 uur per week (forensische zorg)voor de provincie Groningen 1 dag geleden
Nachtwaker Flexpool
voor 8 tot 18 uur per weekWat ga je doen?De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club van ervaren medewerkers. De flexpool is zo georganiseerd dat wij een vast onderdeel zijn van de strategische personeelsplanning van de organisatie. De flexpool vult een vast deel van de formatie van alle locaties binnen de werkeenheid en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.In deze functie word je ingezet bij alle locaties die vallen onder de werkeenheid Zuidwest Nederland. Dit zijn de regio's Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Je werkgebied in onze flexpool biedt dan ook zeer diverse en afwisselende werkzaamheden bij verschillende doelgroepen en locaties. Daarnaast kan in uitzonderlijke situaties van je gevraagd worden om voor een langere termijn in te vallen bij één specifieke afdeling, vanwege langdurige afwezigheid van een vaste medewerker. Op dit moment zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van Nachtwaker. Als Nachtwaker bevorder je de veiligheid en handhaaf je de rust in en rondom de locatie. Je ziet toe op de naleving van de huisregels door bewoners. Je verricht huishoudelijke, licht technische en eenvoudige administratieve taken.Wat vragen wij van jou?Wij zoeken een enthousiaste, betrouwbare en gedreven collega, die: VMBO-werk- en denkniveau heeftstevig in zijn/haar schoenen staatkan omgaan met onaangepast gedrag, voortvloeiend uit gebruik van verslavende middelen en/of psychiatrie en hierbij controlerend en corrigerend kan optredenaffiniteit en ervaring heeft met de doelgroepoplettend, zelfstandig, stressbestendig en zeer flexibel iskennis heeft van de richtlijnen ten aanzien van veiligheidbereid is om de cursus BHV te gaan volgenbij voorkeur ervaring heeft met justitiabelen en gedragsmoeilijke cliëntenin bezit is van een rijbewijs B en beschikking heeft over een auto. Je bent een betrokken christen en vanuit deze levensovertuiging kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van harte onderschrijven.Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.Wat kunnen wij je bieden?Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Je wordt afhankelijk van je werkervaring ingeschaald in schaal 3 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze loopt van € 1.695,-- tot € 2.307,-- per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8,3% en kun je gebruik maken van diverse andere regelingen. In eerste instantie gaan we een contract aan voor de duur van elf maanden.Secundaire arbeidsvoorwaarden: opname pensioenfonds PFZWmogelijkheid tot deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.Reageren:Bel voor vragen Nynke Sanders (coördinator flexpool) of Nina Nikijuluw (flexpoolplanner), beiden bereikbaar op tel. 088-0655665. Via de site www.werkenbijhetlegerdesheils.nl kun je direct solliciteren.Interne kandidaten hebben bij gelijke kwaliteiten voorrang.De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 16 december 2016.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Wie zijn wij?Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan, aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zeeland en West-Noord-Brabant) is actief op de terreinen van de Maatschappelijke Opvang (MO), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met verslaving, forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving (soms) niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en hen te helpen het gewone leven te herstellen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en welzijn bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen. 5 dagen geleden

Contactgegevens
Leger des Heils
Hulst
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Anja Wierda