Werken bij Advizo0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Advizo - Plaats een review

Advizo


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Sliedrecht
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
2015
Omzet
500.000- 1.000.000

Bedrijfsprofiel

Advizo is een fris en professioneel advies- en detacheringsbureau dat zich met name richt op de publieke sector binnen het domein ‘Zorg en Welzijn’ met een focus op Jeugdzorg in het gedwongen kader. Wij hebben de interim-professional die u zoekt. Professioneel, Respectvol, Open, Fris en Flexibel (echte PROFF’s). Met ondersteuning vanuit Advizo zijn zij in staat een oplossing te bieden voor elke uitdaging. Advizo heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de (jeugd)zorg, welzijn en hulpverlening binnen de (semi)overheid, op zowel uitvoerend- als managementniveau. Naast het detacheren verzorgen wij ook adviestrajecten, opleidingen, coachingstrajecten, traineeships en persoonlijke begeleiding. Advizo denkt graag met u mee! Neem contact met ons op voor het inzetten van de juiste kandidaat.

Wat bieden wij?

Advizo is een fris en professioneel advies- en detacheringsbureau dat zich met name richt op de publieke sector binnen het domein ‘Zorg en Welzijn’ met een focus op Jeugdzorg in het gedwongen kader. We staan bekend om onze persoonlijke aanpak en hebben een groot netwerk aan kandidaten en opdrachtgevers. We zijn concurrerend met andere detacheringsbureau’s als het gaat om de prijs. We overtreffen ze als het gaat om de kwaliteit van de kandidaten, het vinden van een adequate oplossing voor de opdrachtgever en de flexibiliteit in ons handelen. Bovendien kennen wij de markt uitstekend en weten hierom wat de opdrachtgever nodig heeft. Door onze korte lijnen zijn we in staat snel te schakelen. Onze medewerkers worden getraind en onderschrijven onze visie die steunt op vijf uitgangspunten. De eerste letters hiervan vormen het woord “PROFF”. Deze uitgangspunten lopen als een rode draad door ons werk en is de basis van ons handelen.

Bedrijfscultuur

Visie Onze visie is verwoord in vijf uitgangspunten. Of beter gezegd: “kernwaarden van onze organisatie”. Dit is waarop onze organisatie is gebouwd en wat we uitstralen. De eerste letters van deze kernwaarden vormen het woord PROFF. 1. Professioneel Professioneel duidt op goed en vakkundig. Onze interim-professionals zijn vak- en deskundig, ze hebben de vereiste diploma’s en certificaten en bezitten de vaardigheden die van hem of haar in desbetreffende functie worden verwacht. Kennis van de kandidaten wordt up to date gehouden en Advizo heeft hier een actieve rol in. Bijvoorbeeld door bijscholing aan te bieden en/ of te faciliteren. Niet alleen de kandidaten maar ook de organisatie streeft ernaar alles zo goed mogelijk en volgens de wettelijke normen te regelen. Buiten dat zijn we ook een lerende organisatie en verwachten we ook van onze interim-professionals dat ze zich leerbaar opstellen en eventuele aandachtspunten met ons delen. Feedback zien we als een kans om te verbeteren. Advizo vindt het belangrijk om te doen voldoen aan de eisen van veiligheid en integriteit. We zullen hierom voor alle kandidaten een VOG laten aanvragen. Ook is voorzien van een geheimhoudingsverklaring en een protocol seksuele intimidatie en integriteit wat door kandidaten wordt getekend voordat ze starten. Onze kracht ligt in het verbinden van de juiste mensen aan de juiste opdracht. Verloning en alle facetten die daarbij horen besteden we uit aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf “Paytra” (www.paytra.nl) . Zij zijn al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in personeels- en salarisadministratie en zijn bovendien NEN 4400-1 gecertificeerd. 2. Respect Respect gaat over het in zijn of haar waarde laten van anderen en hen de ruimte geven om te zijn wie ze zijn. We zijn niet alleen respectvol naar opdrachtgevers en collega’s maar ook zeker naar cliënten. In welke omstandigheden ze ook kunnen verkeren. Hoewel er in sommige functies sprake kan zijn van een bepaalde machtsverhouding is het van groot belang om aan te sluiten bij hun belevingswereld, de ander in zijn of haar waarde te laten en empathie te tonen. Dit om zodoende samen te kunnen werken aan een oplossing. Onze visie is dat je het beste resultaat kunt behalen als er bij de start wordt geinvesteerd in de ander. 3. Open We zijn voor openheid en transparantie en tegen verborgen agenda’s en voldongen feiten. We zijn voortdurend in contact met onze opdrachtgevers en kandidaten om ze op de hoogte te houden van vorderingen, ontwikkelingen en verwachtingen. Ook als het even tegen zit. Bij open zijn hoort wat ons betreft ook duidelijk zijn. Advizo streeft ernaar dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Geen verrassingen achteraf maar direct de goede informatie. 4. Fris We bruisen van energie en laten dit ook zien tijdens ons werk. Van interim-professionals wordt, ongeacht hun leeftijd, verwacht dat ze geen 100% maar 110% geven. Net die frisse wind die het verschil kan maken. Gedreven om, in het belang van de opdrachtgever, resultaat te boeken. Voor Advizo betekent dit dat hier uitgebreid bij stil wordt gestaan bij het vinden van geschikte kandidaten en dat er ook opdrachten bij de kandidaten worden gezocht waar ze enthousiast en gedreven voor zijn. 5. Flexibel Onze professionals stellen zich flexibel op. Ze denken in het belang van de opdrachtgever en stralen dit ook uit. We zijn een relatief klein en persoonlijk bedrijf met korte lijnen. Dit maakt dat we snel en makkelijk kunnen en willen schakelen. We kijken altijd naar de wensen van de opdrachtgever en proberen hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. Het zoveel gehoorde “dit is nu eenmaal ons beleid” zullen wij niet gebruiken. We zijn voortdurend bezig om te verbeteren om u nog meer van dienst te kunnen zijn.

Kernwaarden en activiteiten

Advizo biedt meer dan alleen het vinden en plaatsen van de juiste kandidaat bij de juiste opdracht. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Up tot date blijven van alle ontwikkelingen die er zijn binnen het werkveld en (hiermee) ook kunnen blijven voldoen aan de registratie-eisen van bijvoorbeeld het SKJ. Om dit goed en professioneel vorm te geven zijn we gestart met AdvizoAcademy. Vanuit deze Academy laten we deskundige trainers de startende kandidaten persoonlijk begeleiden. Bovendien ontwikkelen we (ook in samenspraak met externe trainers) een opleidingsaanbod waarmee onze medewerkers de benodigde kennis krijgen bijgebracht en de benodigde vaardigheden worden getraind. Het programma kan aan de medewerker worden aangepast, en zal bij startende medewerkers intensiever zijn dan bij meer ervaren medewerkers. We zetten alle voordelen nog even op een rij: 1.medewerkers ontwikkelen zich voortdurend en krijgen de kans zich door te ontwikkelen; 2. de kennis van de medewerkers is up to date; 3. ook minder ervaren medewerkers krijgen een kans om onder supervisie van een trainer/ coach en in combinatie met het volgen van trainingen werkervaring op te doen; 4. de trainer/ coach van Advizo neemt de opdrachtgever zorg uit handen; 5. medewerkers halen voldoende punten voor hun registratie bij het SKJ.


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Traineeship Jeugdbeschermer

  • 4 dagen geleden
  • 2 views
  • Utrecht
  • 32-40 uur
  • HBO
  • €2500 - €3500 euro
  In de eerste drie maanden van je opdracht word je persoonlijk begeleid door een trainer van de Advizo Academy. Deze trainer legt je alle facetten van de functie en de daarbij behorende procedures uit en coacht en ondersteunt je waar nodig. Ook gaat deze trainer de eerste keren mee naar de rechtszittingen en belangrijke gesprekken. Hij/ zij evalueert deze met jou en dient als vraagbaak tijdens het gehele proces. Op deze manier geven wij je de unieke kans om aan de slag te gaan als professioneel jeugdbeschermer. Binnen drie maanden word je klaar gestoomd om zelfstandig je eigen caseload te beheren. Toelichting functieJeugdbeschermers dragen zorg voor adequate hulp- en dienstverlening aan personen en instanties met ernstige en/of complexe problemen bij opvoeden en opgroeien daar waar de kinderrechter een maatregel voor de kinderbescherming heeft uitgesproken. De jeugdige is de morele opdrachtgever; het kind staat centraal.De werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn gebaseerd op de visie dat de jeugdigen het recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien waarbij de verzorging en opvoeding is afgestemd op zijn of haar ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen.De werkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten:het trachten te herstellen van de gezagsrelatie van de ouders, het bevorderen van de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de jeugdige; het versterken van de mogelijkheden en vaardigheden van ouders en jeugdigen: het benutten van steunbronnen uit het sociale netwerk van jeugdigen en ouders;het inzetten van passende (gespecialiseerde) hulp door derden;het opheffen van de ontwikkelings- en veiligheidsbedreiging van de jeugdige en op het onderkennen van signalenvan kindermishandeling. Hij/zij houdt toezicht op het hulp-en dienstverleningsproces en houdt in de gaten welkerisico’s de jeugdige loopt bij het voortduren van de bestaande situatie en neemt hierop actie (risico management);het samenwerken met lokale instellingen, scholen, geïndiceerde jeugdzorg en bevorderen een integrale aanpak. Hun werkwijze is klantvriendelijk, snel, professioneel, planmatig en multidisciplinair.Functie-eisenAfgeronde HBO vereist; MWD, SPH of Pedagogiek;Je beschikt over relevante stage ervaring binnen het ‘gedwongen kader’ van de Jeugdzorg;Registratie SKJ (of bereid deze aan te vragen;Kennis van de wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdbescherming, zowel in vrijwillig als justitieel kader;Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep en de hulpverlening binnen de Jeugdzorg. Verder beschik je over:Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages t.b.v. onder andere de kinderrechter;Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin kunnen handelen overeenkomstig het besturingsconcept.ArbeidsvoorwaardenWe zoeken kandidaten die per direct of op korte termijn beschikbaar zijn voor 32-36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Jeugdzorg. Het brutosalaris bij 36 uur bedraagt minimaal €2.627,- en maximaal €3.9467,- afhankelijk van ervaring.SollicitatieprocedureHet eerste gesprek heb je bij ons op kantoor van Advizo, Stationspark 827 in Sliedrecht. Bij geschiktheid zullen wij je voordragen bij de opdrachtgever. In aansluiting hierop zal er nog een gesprek plaatsvinden tussen jou en de opdrachtgever.
 • Medewerker Veilig Thuis

  • 4 dagen geleden
  • 11 views
  • Utrecht
  • 32-40 uur
  • HBO
  • €2500 - €3500 euro
  Het onderzoeken en beoordelen van de veiligheid van zowel jeugdigen als volwassenen en het zo nodig bieden van crisisinterventie, advies, consult en het ontvangen en beoordelen van meldingen in de meldingendienst van Veilig Thuis.De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden:Uitvoering van de basistaken van Veilig Thuis;Geven van informatie en advies;Onderzoeken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;Beoordeling van de veiligheid van cliëntsystemen;Geven van voorlichting en deskundigheidsbevordering;Aannemen, opvolgen en verwerken van meldingen, registratie en monitoren;Vraagverheldering en toeleiden naar passende hulpverlening, zowel telefonisch als face to face;Risicotaxatie middels triage, veiligheids- en herstel plannen (mede) helpen opstellen;Het uitvoeren van vervolgtrajecten casemanagement/coördinatie van hulpverlening bij recidiverende en complexe zaken;Deelname aan multidisciplinaire casuïstiek overleggen Deelname aan lokale, regionale dan wel landelijke overlegvormen;Inzetbaarheid voor incidentele projecten;Vertegenwoordigen van de stichting Veilig Thuis, zowel intern als extern.Functie-eisenEen afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);SKJ geregistreerd;Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdzorg;Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en diagnostiek;Kennis van psychiatrie, verslaving(sproblematiek), verstandelijke beperkingen en (seksueel-) geweld;Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling;Kennis van de sociale kaart;Kennis, inzicht en ervaring in crisis, crisissituaties, crisismanagement en crisisinterventies;Kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid van jeugdigen.Verder beschik je over:Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages t.b.v. onder andere de kinderrechter;Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin kunnen handelen overeenkomstig het besturingsconcept;In het bezit van een rijbewijs. ArbeidsvoorwaardenWe zoeken kandidaten die per direct of op korte termijn beschikbaar zijn voor 32-36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Jeugdzorg. Het brutosalaris bij 36 uur bedraagt minimaal €2.627,- en maximaal €3.946,- afhankelijk van ervaring.SollicitatieprocedureHet eerste gesprek heb je bij ons op kantoor van Advizo, Stationspark 827 in Sliedrecht. Bij geschiktheid zullen wij je voordragen bij de opdrachtgever. In aansluiting hierop zal er nog een gesprek plaatsvinden tussen jou en de opdrachtgever.
 • Traineeship Jeugdbeschermer

  • 4 dagen geleden
  • 1 views
  • Den haag
  • 32-40 uur
  • HBO
  • €2500 - €3500 euro
  In de eerste drie maanden van je opdracht word je persoonlijk begeleid door een trainer van de Advizo Academy. Deze trainer legt je alle facetten van de functie en de daarbij behorende procedures uit en coacht en ondersteunt je waar nodig. Ook gaat deze trainer de eerste keren mee naar de rechtszittingen en belangrijke gesprekken. Hij/ zij evalueert deze met jou en dient als vraagbaak tijdens het gehele proces. Op deze manier geven wij je de unieke kans om aan de slag te gaan als professioneel jeugdbeschermer. Binnen drie maanden word je klaar gestoomd om zelfstandig je eigen caseload te beheren. Toelichting functieJeugdbeschermers dragen zorg voor adequate hulp- en dienstverlening aan personen en instanties met ernstige en/of complexe problemen bij opvoeden en opgroeien daar waar de kinderrechter een maatregel voor de kinderbescherming heeft uitgesproken. De jeugdige is de morele opdrachtgever; het kind staat centraal.De werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn gebaseerd op de visie dat de jeugdigen het recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien waarbij de verzorging en opvoeding is afgestemd op zijn of haar ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen.De werkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten:het trachten te herstellen van de gezagsrelatie van de ouders, het bevorderen van de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de jeugdige; het versterken van de mogelijkheden en vaardigheden van ouders en jeugdigen: het benutten van steunbronnen uit het sociale netwerk van jeugdigen en ouders;het inzetten van passende (gespecialiseerde) hulp door derden;het opheffen van de ontwikkelings- en veiligheidsbedreiging van de jeugdige en op het onderkennen van signalenvan kindermishandeling. Hij/zij houdt toezicht op het hulp-en dienstverleningsproces en houdt in de gaten welkerisico’s de jeugdige loopt bij het voortduren van de bestaande situatie en neemt hierop actie (risico management);het samenwerken met lokale instellingen, scholen, geïndiceerde jeugdzorg en bevorderen een integrale aanpak. Hun werkwijze is klantvriendelijk, snel, professioneel, planmatig en multidisciplinair.Functie-eisenAfgeronde HBO vereist; MWD, SPH of Pedagogiek;Je beschikt over relevante stage ervaring binnen het ‘gedwongen kader’ van de Jeugdzorg;Registratie SKJ (of bereid deze aan te vragen;Kennis van de wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdbescherming, zowel in vrijwillig als justitieel kader;Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep en de hulpverlening binnen de Jeugdzorg. Verder beschik je over:Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages t.b.v. onder andere de kinderrechter;Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin kunnen handelen overeenkomstig het besturingsconcept.ArbeidsvoorwaardenWe zoeken kandidaten die per direct of op korte termijn beschikbaar zijn voor 32-36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Jeugdzorg. Het brutosalaris bij 36 uur bedraagt minimaal €2.627,- en maximaal €3.9467,- afhankelijk van ervaring.SollicitatieprocedureHet eerste gesprek heb je bij ons op kantoor van Advizo, Stationspark 827 in Sliedrecht. Bij geschiktheid zullen wij je voordragen bij de opdrachtgever. In aansluiting hierop zal er nog een gesprek plaatsvinden tussen jou en de opdrachtgever.
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
Advizo
Stationspark 827
3364DA Sliedrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Wim Karels
0184-633842