Werken bij ABC ProfessionalsABC Professionals

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Zeewolde
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Vacatures

Hardware Engineer
Ben jij die techneut met een hart voor techniek?Word dan ook een ABC Professional. Voor onze opdrachtgever zijn wij hard op zoek naar een gedreven Hardware Engineer.Binnen deze organisatie zal je werken met een topteam waarbij er veel ruimte vrij wordt gemaakt om jezelf verder te ontwikkelen.Een hardware engineer ontwerpt zelfstandig elektrotechnische installaties op basis van offertes, bestekken en / of bepaalde specificaties van de opdrachtgevers. Je zal de hardware engineering uit voeren.Je maakt verlichting, kabel en warmte last berekeningen.Je bent actief betrokken in de ontwerpfase van de projecten aan met name industriële installaties.Je zal ook verantwoordelijk zijn voor het bepalen en bestellen van de elektrotechnische componenten die gebruikt zullen gaan worden en dit allemaal binnen het vooraf opgestelde budget.Ben jij die techneut met een hart voor techniek?Word dan ook een ABC Professional.Wij bieden je, naast die mooie uitdagende baan, een uitstekend salaris, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot een opleidingsprogramma. Daarnaast vinden wij naast hard werken een leuke werksfeer en ontspanning ook erg belangrijk, daarom organiseren wij elk jaar diverse uitjes en krijg je gemiddeld 25 vakantiedagen en mogelijkheid tot ATV dagen. Kortom, bij ABC zit je goed! 8 dagen geleden
Werkvoorbereider E&I
Ben jij die techneut met een hart voor techniek?Word dan ook een ABC Professional. De werkzaamheden van de werkvoorbereider vinden plaats bij een energiebedrijf dat zich bezig houd met stroom en warmte. Je komt te werken in het team dat zich bezig houdt met dagelijkse onderhoud en de revisies van de energiecentrale.Voor de afdeling werkvoorbereiding te Diemen zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider E&I (Elektro & Instrumentation / EMR (Elektro Meet en Regel Techniek ). Plannen, voorbereiden en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden en -projecten waaronder revisies. Werkzaamheden: - De werkvoorbereider verzorgt de planning en de technische en arbeid technische voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden en -projecten, waaronder revisies, binnen de eigen vak discipline, in samenwerking met de betreffende onderhoudsafdeling en met collega 's voor wat betreft de andere vakdisciplines. - Werkt in coördinatie met project leider plannen voor onderhoudsprojecten en voor plannen van aanpak per bedrijfsmiddel uit. - Verzorgt administratief / technische voorbereidingen zoals inventariseren van benodigde tekeningen, materialen, gereedschappen en mankracht voor uit te voeren werkzaamheden c.q. onderhoudsprojecten. - Maakt plan sets en andere voorcalculaties ten behoeve van de onderhoud afdeling, ook in het kader van de budget ronde. - Houdt de voortgang van de lopende projecten bij, aan de hand van eigen waarneming en de registraties van bestede manuren en materialen. - Signaleert knelpunten en bijzonderheden en rapporteert daarover aan de chef van de betrokken onderhoudsafdeling en /of projectleider. - Legt installatiebestanden aan; voert gegevens in ten behoeve van installatiebestanden, o.m. installatie gegevens, specificaties, onderhoud gegevens en -geschiedenis. Verricht mutaties hierin. Verstrekt hieruit gegevens. - Analyseert uitgevoerd onderhoud aan de hand van vastgelegde gegevens. - Signaleert afwijkingen van vastgestelde kwaliteitsnormen, standaard karwei kosten, kern tallen of richtlijnen; adviseert bij het verbeteren en vaststellen van normen, richtlijnen en procedures.Wij bieden je, naast die mooie uitdagende baan, een uitstekend salaris, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot een opleidingsprogramma. Daarnaast vinden wij naast hard werken een leuke werksfeer en ontspanning ook erg belangrijk, daarom organiseren wij elk jaar diverse uitjes en krijg je gemiddeld 25 vakantiedagen en mogelijkheid tot ATV dagen. Kortom, bij ABC zit je goed! 1 dag geleden
Tekenaar installatietechniek woningbouw
De werkzaamheden zullen verricht worden voor een installateur met zo 'n 1500 medewerkers actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, industrie, renovatie, service en (groot) onderhoud. De bedrijven binnen deze groep houden zich bezig met installatietechniek, waaronder verwarmingsinstallaties, rookgas afvoersystemen, regeltechniek, duurzame energiesystemen. brandbeveiliging en service en onderhoud voor de zakelijke en particuliere markt.Wij bieden je, naast die mooie uitdagende baan, een uitstekend salaris, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot een opleidingsprogramma. Daarnaast vinden wij naast hard werken een leuke werksfeer en ontspanning ook erg belangrijk, daarom organiseren wij elk jaar diverse uitjes en krijg je gemiddeld 25 vakantiedagen en mogelijkheid tot ATV dagen. Kortom, bij ABC zit je goed!Je ontwerpt installaties in de seriematige woningbouw.Je maakt installatie berekeningen.Je werkt materiaal specificaties uit.Je onderhoudt contacten met verschillende partijen in de markt, zoals opdrachtgevers, architecten, aannemers, adviseurs en leveranciers/fabrikanten 1 dag geleden
werkvoorbereider
Ben jij die techneut met een hart voor techniek? Word dan ook een ABC Professional. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een MKB bedrijf In Almere die zich bezig houdt met het ontwerpen en uitvoeren van elektrotechnische-, beveiliging- en werktuigbouwkundige installaties in de utiliteitsbouw en de industrie. Wij bieden je, naast die mooie uitdagende baan, een uitstekend salaris, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot een opleidingsprogramma. Daarnaast vinden wij naast hard werken een leuke werksfeer en ontspanning ook erg belangrijk, daarom organiseren wij elk jaar diverse uitjes en krijg je gemiddeld 25 vakantiedagen en mogelijkheid tot ATV dagen. Kortom, bij ABC zit je goed!Als calculator/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het maken van kostprijsberekeningen voor offerteaanvragen (a.d.h.v. tekeningen, werk omschrijvingen en materiaal bladen etc. al dan niet a.d.h.v. standaard gegevens) en (indien nodig) het maken van ontwerpen. Daarnaast draag je zorg voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor een project (materiaal bestelling etc.). 1 dag geleden
Inspecteur Elektrotechnische Installaties
Ben jij die techneut met een hart voor techniek? Word dan ook een ABC Professional. Ben jij gespecialiseerd in industriële elektrotechnische installaties en wil jij je ontwikkelen in de hoogspanning? Dan komen wij graag met je in contact.Voor jou als inspecteur Elektrotechnische Installaties is geen dag hetzelfde. Je komt in aanraking met de nieuwste technieken binnen een innoverende en snel veranderende omgeving.Naast inspectie en controle werkzaamheden treed je op als werk verantwoordelijke. Je bent verantwoordelijk voor: - Het uitvoeren van inspecties en controle werkzaamheden aan nieuwe en bestaande (complexe) elektrotechnische (laagspanning)installaties, conform de meest actuele Nen-normen.- Het beheer van de elektrotechnische installaties.- Het bijwerken van de logboeken en het maken van de rapportages van de uitgevoerde inspectie werkzaamheden- Het in kaart brengen van het energieverbruik en het bedenken en toepassen van energie besparingsmogelijkheden- Het meedenken met onze klant en derden over uitbreidingen, aanpassingen , verbeteringen en onderhoud aan de elektrotechnische installaties. Je bent bereid om ondersteunende/uitvoerende werkzaamheden te verrichten en op termijn mee te draaien in de hoogspanning consignatie dienst. Jouw werkomgeving:De Inspecteur Elektrotechnische Installaties heeft een vaste werklocatie bij onze klant en werkt zelfstandig. Ons team heeft een hoge klantgerichtheid en flexibiliteit en werkt in een technisch uitdagende omgeving, waar de nieuwste technieken aan bod komen. Je werkt nauw samen met de installatie verantwoordelijke van onze klant.Wij bieden je, naast die mooie uitdagende baan, een uitstekend salaris, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot een opleidingsprogramma. Daarnaast vinden wij naast hard werken een leuke werksfeer en ontspanning ook erg belangrijk, daarom organiseren wij elk jaar diverse uitjes en krijg je gemiddeld 25 vakantiedagen en mogelijkheid tot ATV dagen. Kortom, bij ABC zit je goed! 1 dag geleden
Werkvoorbereider Civiele Techniek
De werkzaamheden van de Werkvoorbereider Civiele Techniek ( project) worden namens ABC Professionals uitgevoerd bij de gemeente Almere. De groep Contractmanagement van AIB is de contract- en aanbesteding deskundige van het inkopen van civiel- en cultuurtechnische werken. De groep zal advies geven op concern-, dienst- en afdelingsniveau over mogelijke contractvormen en aanbestedingen. De groep zal de voorbereiding en de directievoering op de contracten op zich nemen. Naast de contracten met de aannemers- die werk voor ons uitvoeren- vindt binnen de groep het beheer van de contracten met derden plaats. In de groep contractmanagement zijn ook aanwezig de technici en adviseurs op de vakgebieden wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur. Binnen de groep Contractmanagement zijn 54 fte. werkzaam en er wordt voor circa 30 miljoen euro per jaar aan werk aanbesteedDe werkvoorbereider Civiele Techniek zal de volgende werkzaamheden verrichten: - Je zal aanbestedingsdocumenten opstellen- Je zal ook de globale en gedetailleerde kostencalculaties maken voor projecten, (meer)jaren investeringsplannen en opdrachtverstrekking aan externe opdrachtgevers.- Je maakt tekeningen voor civiel- en groen technische terrein inrichtingen, openbare verlichting, kabel- en leidingentracés, kern hoofdwegen, busbanen en watergangen met behulp van interactieve grafisch computersystemen t.b.v. nieuwbouw, onderhoud, beheer, reconstructies en/of renovatie.- Je zal nacalculaties maken ter toetsing/actualisering van normen.- Je bent verantwoordelijk voor het vervaardigen van bestekken veelal op basis van de R.A.W.-systematiek.- Je zal de documenten voor de afhandeling van de aanbesteding verwerken. Uitvoeren en bewaken van de doelstellingen- Je zal verantwoordelijk zijn voor het naleven van de gemaakte afspraken, richting de projectmanager t.a.v. planning, uren en kwaliteit.- Je bewaakt de projectkosten en controleren van het prijspeil en kostenniveau van door derden opgestelde kostenramingen en prijsaanbiedingen.- Je verzamelt de voor een opdracht benodigde gegevens zoals maten- en inrichtingsplannen, ingemeten riolering, revisie enz. en oriënteert zich op de plaats van uitvoering.- Je verzorgt de invoer van digitale gegevens en houdt daarbij rekening met de vastgelegde gegevensstructuur om de integratie van de verschillende deel producten en het genereren van o.a. hoeveelheden mogelijk te maken.- Je draagt zorg voor de verwerking van revisie gegevens, tekeningen en gegevens in het beheersysteem.- Je zal zorgen voor product- en prijsinformatie.- Je adviseert projectmanagers, uitvoeringscoördinatoren ten aanzien van civieltechnische en uitvoeringstechnische problemen.- Je voert prijs overleg met aannemers en leveranciers.- Je ondersteunt bij de aanbesteding en verzorgt de afhandeling hiervan.Ben jij die techneut met een hart voor techniek?Word dan ook een ABC Professional. Wij bieden je, naast die mooie uitdagende baan, een uitstekend salaris, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot een opleidingsprogramma. Daarnaast vinden wij naast hard werken een leuke werksfeer en ontspanning ook erg belangrijk, daarom organiseren wij elk jaar diverse uitjes en krijg je gemiddeld 25 vakantiedagen en mogelijkheid tot ATV dagen. Kortom, bij ABC zit je goed! 1 dag geleden

Contactgegevens
ABC Professionals
Zeewolde
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
kjonkers (jobs.almere)