Werken bij Excellent Uitzendbureau0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Excellent Uitzendbureau - Plaats een review

Excellent Uitzendbureau


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Rotterdam
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Klantenservice Medewerker Parttime

  • Nieuw
  • 2 views
  • Rotterdam
  • 16-24 uur
  • LBO
  • 0 - €1750 euro
  Excellent is voor een belangrijke speler in het Personenvervoer op zoek naar een flexibele parttime Klantcontact Medewerker die klantvragen telefonisch tot tevredenheid van de klant afhandelt. In deze functie krijg je hoofdzakelijk te maken met: Het, binnen afgesproken kaders, in behandeling nemen van telefonische klantvragen en bestellingen met betrekking tot het diverse dienstenpakket; Door te achterhalen, begrijpen en zonodig vertalen van de klantvraag inventariseer je de vraag of bestelling van de klant en verwerkt deze administratief op een efficiënte en effectieve manier in het systeem. Functie-eisenDe kandidaat die wij zoeken voor de vacature Parttime Klantcontact medewerker beschikt over: een MBO werk- en denkniveau; ervaring met (telefonisch) klantcontact bij een dienstverlenende organisatie; een bovengemiddelde typevaardigheid en handig met het werken met (en switchen tussen) verschillende computersystemen; uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om klanten op een welgemanierde en persoonlijke wijze in correct Nederlands te woord te staan; voldoende (mondelinge) kennis van de Engelse taal; positieve professionele houding, stressbestendigheid; voor onbepaalde tijd minimaal 20-24 uur per week beschikbaar; een flexibele inzetbaarheid, bereid om op wisselende tijden, om het weekend en op feestdagen, zowel in dag-, avond- en 2 keer per maand in nachtdienst, te werken; ivm met sommige werktijden is het wenselijk om in het bezit te zijn van eigen vervoer (auto) om zelfstandig van en naar de werklocatie te reizen;geen vakanties gepland in Juli en Augustus.ArbeidsvoorwaardenOnze opdrachtgever biedt: Open en informele cultuur; Flexibele werktijden; Leuke gemoedelijke sfeer, collegiale afdeling; Ontvangst planning minimaal 3 weken vooruit; Goede begeleiding, training en coaching;Je verdient een uurloon van € 9,97 bruto; Toeslagen na 22:00 uur en op zaterdag 115 %, op zondag 120 % en op erkende feestdagen 200 %.Sollicitatieprocedure
 • Parttime Inbound Callcenter medewerker

  • Nieuw
  • 0 views
  • Rotterdam
  • 16-24 uur
  • MBO
  • 0 - €1750 euro
  Excellent  is voor een belangrijke speler in het Personenvervoer op zoek naar een flexibele parttime Klantcontact Medewerker die klantvragen telefonisch tot tevredenheid van de klant afhandelt. In deze functie krijg je hoofdzakelijk te maken met: het, binnen afgesproken kaders, in behandeling nemen van telefonische klantvragen en bestellingen met betrekking tot het diverse dienstenpakket; Door te achterhalen, begrijpen en zonodig vertalen van de klantvraag inventariseer je de vraag of bestelling van de klant en verwerkt deze administratief op een efficiënte en effectieve manier in het systeem.Functie-eisenDe kandidaat die wij zoeken voor de vacature Parttime Klantcontact medewerker beschikt over: een MBO werk- en denkniveau; ervaring met (telefonisch) klantcontact bij een dienstverlenende organisatie; een bovengemiddelde typevaardigheid en handig met het werken met (en switchen tussen) verschillende computersystemen; uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om klanten op een welgemanierde en persoonlijke wijze in correct Nederlands te woord te staan; voldoende (mondelinge) kennis van de Engelse taal; positieve professionele houding, stressbestendigheid; voor onbepaalde tijd minimaal 20-24 uur per week beschikbaar; een flexibele inzetbaarheid, bereid om op wisselende tijden, om het weekend en op feestdagen, zowel in dag-, avond- en 2 keer per maand in nachtdienst, te werken; ivm met sommige werktijden is het wenselijk om in het bezit te zijn van eigen vervoer (auto) om zelfstandig van en naar de werklocatie te reizen;geen vakanties gepland in Juli en Augustus.ArbeidsvoorwaardenOnze opdrachtgever biedt: Open en informele cultuur; Flexibele werktijden; Leuke gemoedelijke sfeer, collegiale afdeling; Ontvangst planning minimaal 3 weken vooruit; Goede begeleiding, training en coaching;Je verdient een uurloon van € 9,97 bruto;Toeslagen na 22:00 uur en op zaterdag 115 %, op zondag 120 % en op erkende feestdagen 200 %.Sollicitatieprocedure
 • Administratief medewerker Certificering & Inspectie

  • 3 dagen geleden
  • 6 views
  • Berkel en rodenrijs
  • 40 uur
  • MBO
  Jij be­grijpt als geen ander wat er al­le­maal komt kij­ken bij het we­reld­wij­de ver­voer van goe­de­ren. Jij geeft onze in­spec­teurs in­struc­ties over in­spec­tie en cer­ti­fi­ce­ring. Dat doe je op basis van de aard van de la­ding, de af­spra­ken tus­sen ver­ko­per en koper, het land van her­komst en de be­stem­ming van de la­ding. Voor jou is het es­sen­ti­eel dat de in­spec­tie­werk­zaam­he­den soe­pel ver­lo­pen. Zodat jij kunt vol­doen aan de wen­sen van jouw klan­ten. De hoog­ste kwa­li­teit le­ve­ren, daar ga jij voor. Jouw werk­zaam­he­den zijn al­les­om­vat­tend, zoals: aan­stu­ren van in­spec­teurs; op­vol­gen van rap­por­ta­ges van in­spec­teurs; op de hoog­te hou­den van klan­ten over de vor­de­ring van in­spec­ties; voor­be­rei­den en af­wik­ke­len van do­cu­men­ta­tie; voor­be­rei­den en af­ge­ven van in­spec­tie­cer­ti­fi­ca­ten; geven van op­drach­ten aan la­bo­ra­to­ria; ver­wer­ken van la­bo­ra­to­ri­um­ge­ge­vens in eind­rap­por­ta­ges. Functie-eisenDe BackOf­fi­ce van onze opdrachtgever moet steeds meer de per­fect ge­o­lie­de scha­kel zijn tus­sen de uit­voe­ring van de in­spec­ties en het bin­nen­ha­len van nieu­we in­spec­tie­op­drach­ten. Jij kunt hel­pen bij die ont­wik­ke­ling in de or­ga­ni­sa­tie (en te­ge­lijk wer­ken aan jouw eigen groei) als jij: werk­er­va­ring hebt in de in­spec­tie en/of scheep­vaart; een man (of vrouw) bent die wil op­pak­ken en aan­pak­ken; graag din­gen uit­zoekt en pro­ble­men op­lost; zelf­red­zaam bent maar wel om hulp vraagt als je iets echt niet be­grijpt; lek­ker scherp bent en nooit denkt ‘het zal wel goed zijn’; houdt van de dy­na­miek van in­ter­na­ti­o­naal goe­de­ren­ver­voer; be­grijpt dat (in­ter­na­ti­o­na­le) klan­ten ook na 17.00 uur nog wel­eens vra­gen heb­ben; (last but not least) op uit­ste­kend ni­veau En­gels spreekt, schrijft en be­grijpt. ArbeidsvoorwaardenOnze opdrachtgever is een groei­en­de en suc­ces­vol­le or­ga­ni­sa­tie. Het gaat goed met hen. Dat be­te­kent ze­ker­heid voor jou. Onze opdrachtgever is ook een re­la­tief klei­ne or­ga­ni­sa­tie. En dat be­te­kent dat jij veel kan­sen hebt en veel zelf mag doen. Korte lij­nen en di­rec­te com­mu­ni­ca­tie. Jij weet bij ons met­een waar je aan toe bent. Geen hele dagen het­zelf­de werk doen, maar veel af­wis­se­ling in werk­zaam­he­den. Zo leer jij op de­tail­ni­veau alles over in­ter­na­ti­o­na­le in­spec­tie en cer­ti­fi­ca­tie. Door­groei­en? Mo­ge­lijk­he­den ge­noeg, ge­heel af­han­ke­lijk van wat jij laat zien, wat jij wilt en wat jij kunt. Sollicitatie informatie Me­de­wer­ker Back Of­fi­ce In­spec­tie & Cer­ti­fi­ce­ring is een func­tie op MBO-ni­veau, voor 40 uur per week. Denk jij dat wij ken­nis moe­ten maken met jou? Stuur jouw cv met een korte mo­ti­va­tie naar ons toe.Sollicitatieprocedure
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
Excellent Uitzendbureau
Rotterdam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
patricia (excellent-uzb)
-