Head Hunters Team

Werken bij Head Hunters TeamHead Hunters Team

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Amsterdam
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Vacatures

BIM Coördinator
Als BIM Coördinator bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van BIM proces en van de BIM modellen. Door gebruik te maken van diverse tools zullen de modellen getoetst moeten op de gestelde eisen. Hierbij moet u rekening houden met de gestelde eisen van de opdrachtgever alsmede de eisen die vanuit de opdrachtgever worden gesteld. Binnen internationale projecten weet u hoe te handelen als BIM Coördinator. Dit houdt in dat u het technisch personeel aanstuurt met de verschillende BIM processen. U zult de verbindende rol tussen de modelleurs en de projectmanagers en/of de klant. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit, levering, toetsing/controle en coördinatie binnen het project. Verder fungeert u als vraagbaak op het technisch inhoudelijke en BIM technische kennisvlak. Dit kan zijn in alle fasen van een bouwproces. U zult hoofdzakelijk komen te werken op de afdeling Structural Engineering. Deze adviesgroep is als onderdeel van de divisie gebouwen en de marktgroep Design, gericht op het constructief ontwerpen van gebouwen en het op hoofdlijnen en in detail uitwerken daarvan.Functie-eisen- U bent in het bezit van een afgeronde HBO/WO opleiding (Bouwkunde of Civiel)- U beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en van een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift- Bereid om nationaal en internationaal te reizen - U heeft enkele jaren ervaring met verschillende contractvormen als UAV-GV en DBM- Enkele jaren ervaring met BIM- Kennis van Systems Engineering is een pre Competenties:VooruitstrevendNauwkeurigBetrokkenSociaal en AmbitieusArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure Vandaag
Junior Bouwkundig Adviseur
Als Junior Bouwkundig Adviseur zult u komen te werken in de vakgroep Building Design & Engineering. Deze vakgroep richt zich o.a. op de bouwtechnische uitwerking van plannen. Dit geschiedt zowel voor ontwerpen van de eigen architecten van de afdeling architectuur, stations en transferia als voor ontwerpen van externe architecten. U zal zich als Junior Bouwkundig Adviseur richten op zowel mono- als multidisciplinaire projecten. U zult intensief samenwerken met Constructies en Technische Installaties. U gaat meehelpen met lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen. U zal gekoppeld worden aan een van ervaren adviseurs die werken aan diverse projecten. Hierbij krijgt u alle kans op mee te denken en mee te werken aan grote, nationale en internationale projecten. Intensief mee helpen aan het verder brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van BIM en SE zullen uw voornaamste taken zijn. U komt te werken in een team van ongeveer 20 collega’s. Dit team bestaat uit een mix van bouwkundig projectleiders, tekenaars & modelleurs, specialisten en directievoerders/toezichthouders. Dit team werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers, komend uit de Industriële-, Commercieel vastgoed-, Retail-, Onderwijs-, en Overheid sectoren.Functie-eisen- U bent in het bezit van een afgeronde HBO of WO opleiding Bouwkunde- U heeft enige ervaring in werken in een BIM omgeving- U heeft basiskennis van bouwregelgeving- U heeft een uitstekende beheersing van zowel schriftelijk als mondeling beheersing van de Nederlandse en Engelse taal- Enige werkervaring met grootschalige Bouwkundige projecten is een preCompetenties:CommercieelKlantgerichtPro-actiefDoortasten en Sociaal vaardigArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure Vandaag
Senior Specialist Geotechniek
Als Senior Specialist Geotechniek richt u zich met name op civieltechnische constructies op en beneden het maaiveld, zoals viaducten, onderdoorgangen, tunnels en andere ondergrondse kunstwerken. U zal komen te werken onder de adviesgroep Bruggen & Kunstwerken. Binnen deze adviesgroep kent men uitgebreide advisering in generiek geotechnische aspecten. Daarnaast heeft zij drie specialismen: specifieke tunnelbouw expertise, oplossingen op het raakvlak van constructies & bodem en risicoanalyse & risicomanagement. Uw expertise wordt ingezet bij planstudies, het maken van ontwerpen, uitvoeringsvoorbereiding en second opinions. U draagt als Senior Specialist Geotechniek de verantwoordelijkheid voor het maken van aanbiedingsdossiers in samenwerking met diverse partners. Een aantal van de klanten met wie u gaat samenwerken zijn actief in spoor- en weginfra in Nederland en het buitenland. U zal, afhankelijk van de omvang en het karakter van de projecten, zelfstandig of in teamverband adviezen verstrekken voor het ontwerp van infra-projecten en andere projecten met een sterk Geotechnisch risicoprofiel. Ook het begeleiden van de uitvoeringsfase maakt deel uit van het takenpakket. Voornamelijk zal er gewerkt worden aan vraagstukken op het gebied van baanontwerp, kunstwerken, onderdoorgangen, tunnels en diepe bouwputten. Als Senior Specialist Geotechniek leidt u geotechnische projecten in de studie-, ontwerp- en realisatiefase. U voert zelfstandig geotechnische ontwerpwerkzaamheden, inclusief berekeningen uit. U begeleidt daarnaast ook nog junior specialisten bij het uitvoeren van ontwerpberekeningen en adviesprojecten. U neemt deel aan kennisontwikkeling op relevante deelgebieden binnen het specialisme en levert een bijdrage aan acquisitie van projecten.Functie-eisen- U bent in het bezit van een afgeronde academische opleiding Civiel Techniek- U heeft tenminste 10 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de functie van geotechnisch specialist- U heeft ervaring met het opstellen van geotechnische ontwerpadviezen ten behoeve van infrastructurele kunstwerken en/of diepe bouwputten in stedelijk gebied- U weet hoe u geotechnische rekenmodules (zoals PLAXIS en M-Serie) moet gebruiken- U beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschriftCompetenties:OndernemendCommercieelSociaal Constructief en TeamplayerArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure Vandaag
(Hoofd) Uitvoerder
Als (Hoofd) Uitvoerder bent u voornamelijk verantwoordelijk voor het instrueren en motiveren van het uitvoeringsteam. Uw doel is om de uitvoeringsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Regelen en toezien op de dagelijkse werkzaamheden ten aanzien van de uitvoering conform werkinstructies behoren eveneens tot uw dagelijkse werkzaamheden. Vroegtijdig constateren van problemen en deze daadkrachtig oplossen is een belangrijke taak. Als (Hoofd) Uitvoerder levert u een grote bijdrage aan de projectvoorbereiding ten aanzien van organisatie, bepaling en werkmethoden. U beoordeelt, denkt mee en bepaalt de uitvoeringsdetails zodanig dat een veilige, effectieve en efficiënte projectuitvoering wordt gewaarborgd. Verder ziet u er op toe dat de activiteiten binnen het uitvoeringsteam conform de veiligheids- en gezondheidseisen worden uitgevoerd. Daarnaast houdt u dagelijks de administratie van gegevens bij. U controleert en accordeert bonnen en afgesproken betalingstermijnen ten behoeve van voortgangs- kostenbewaking. U signaleert meer- en minderwerk en bent op de hoogte van de financiële ontwikkelingen van het project. Verder bent u sociaal ingesteld waarbij u de contacten onderhoudt met directievoerder, leveranciers, onderaannemers en inleenkrachten. Verder geeft u leiding aan de uitvoeringsvergadering met als doel een tijdige en harmonieuze afronding van het project gewaarborgd is. Na oplevering woont u evaluatiebijeenkomsten bij en brengt u uw bevindingen tijdens het project in. Als laatste zal u als (Hoofd) Uitvoerder zorg dragen dat de activiteiten conform het projectkwaliteitsplan, veiligheids- en gezondheidsplan worden uitgevoerd zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de gewenste kwaliteitseisen.Functie-eisen• U heeft een afgeronde MTS opleiding Bouwkunde.• U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een zelfde functie.• U beschikt over leiderschapskwaliteiten.• Kennis van de bouwplaats-, veiligheids-, gezondheids-, en milieuvoorschriften.• Kennis van het bouwproces, bouwvoorschriften, bouwfysica en bouwstoffen.• Kennis van 3D BIM en LEAN Bouwen.• Affiniteit met MVO.Competenties:• Doelgericht• Gestructureerd• Resultaatgericht• Motiverend• Overtuigingskracht em• StressbestendigArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
BIM Modelleur
Als BIM Modelleur volgt u de ontwikkelingen van BIM op de voet. U levert een bijdrage aan award winnende ontwerpen. Dit doet u door deel te nemen aan een ontwerpteam waarin u zowel zelfstandig als in teamverband aan de slag gaat. Constructieve beton-, staal-, en houtconstructies en funderingen weet u feilloos in Revit uit te werken. Als BIM Modelleur bedenkt u detail oplossingen tijdens de ontwerpuitwerking. U wisselt modellen uit met de andere ontwerpteamleden en verricht tests, zoals ‘clash controls’. U toetst modellen op kwaliteit, toepasbaarheid en haalbaarheid. Verder onderhoudt u contacten met collega’s, architecten en leveranciers. Daarnaast werkt u mee met het uitbouwen van de Revit bibliotheek.Functie-eisen- U bent in het bezit van een afgeronde MTS of HTS opleiding Civiele techniek of Bouwkunde- U heeft ervaring met BIM processen- U beheerst de programma’s Revit (Structure) en AutoCAD uitstekend- Kennis van Tekla is een pre- U wilt uzelf blijven ontwikkelen en heeft passie voor het vakCompetenties:SamenwerkenHelder communicerenInitiatiefrijk Proactieve werkhoudingFlexibel KlantgerichtArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 3 dagen geleden
Junior Verkeerstechnische Ontwerper
Als Junior Verkeerstechnisch Ontwerper stelt u schets- en voorontwerpen op ten behoeven van verkeersstudies op verschillende detailniveaus. Het ontwerpwerk varieert van het ontwerpen van binnenstedelijke situaties zoals stationspleinen, parkeervoorzieningen, openbaar vervoer voorzieningen en fietsinfrastructuur. Daarnaast ook buiten stedelijke ontwerpopgaven, zoals de herinrichting van provinciale wegen, verkeersvoorzieningen op evenemententerreinen of bedrijven. De nadruk van het ontwerpwerk ligt in het eerste stadium van de planvorming. Het uitwerken van de eerste ideeën tot een schetsontwerp. U werkt samen in teamverband met andere verkeerstechnische ontwerpers en verkeerskundige projectleiders. Een belangrijk onderdeel van uw taak als Junior Verkeerstechnisch Ontwerper is het bundelen en vastleggen van de wensen en eisen welke gedurende het ontwerpproces sturing zullen geven richting het eindproduct. Een hoge mate van nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en oog voor detail zijn noodzakelijk voor deze functie. U komt te werken op de afdeling Urban Design. Deze afdeling verricht projecten van voorbereiding tot en met uitvoering, waarin u zal meelopen in alle fases. Het team houdt zich bezig met onder andere advies rond infra-ontwikkelingen, haalbaarheids- en variantenstudies, technische advisering, ontwerp inrichtingen van de openbare ruimte, omgevingsmanagement, detailontwerpen, engineering en beheer en onderhoud.Functie-eisen- U bent in het bezit van een afgeronde MTS Verkeerstechniek opleiding- U heeft enige ervaring in de verkeerstechnische of civieltechnische branche- U heeft ervaring met het tekenen in AutoCAD en Civil3D- U kunt op conceptueel-, structuur- en inrichtingsniveau visualiseren van de werkzaamhedenCompetenties:Ruimtelijk inzichtTeamspelerNauwkeurigGedetailleerd enBetrokkenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 3 dagen geleden

Contactgegevens
Head Hunters Team
Amsterdam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon