Werken bij POSGPOSG


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Zeewolde
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Klantmanager Werk

  • 4 dagen geleden
  • 17 views
  • HBO
  Het team Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de bemiddeling naar werk van de bijstandsklanten van de gemeente. De gemeente heeft klantmanagers/accountmanagers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling van de klanten naar werk. Met de klantmanagers is een taakstelling afgesproken met betrekking tot het aantal klanten dat maandelijks moet uitstromen naar regulier werk. De klantmanagers zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het opleggen van maatregelen indien klanten niet of onvoldoende meewerken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt.De klantmanagers hebben instrumenten tot hun beschikking om klanten naar werk te bemiddelen maar deze worden heel selectief ingezet. Deze worden alleen ingezet indien er daadwerkelijk uitstroom naar werk kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld indien een werkgever iemand in dienst wil nemen maar hiervoor tijdelijk een loonkostensubsidie wenst of de bekostiging van een opleiding. De gemeente investeert niet in langdurige reintegratietrajecten die niet tot uitstroom leiden.Taken en verantwoordelijkhedenAls ervaren klantmanager/accountmanager ga je zelfstandig en resultaatgericht een eigen caseload beheren. Voer je intakegesprekken met cliënten en stel je samen een trajectplan op richting scholing en de arbeidsmarkt. Je bewaakt de voortgang van het trajectplan en legt de resultaten vast in GWS en het onderdeel Suite.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het hunten van vacatures en voor het succesvol bemiddelen van klanten naar reguliere arbeid. De klantmanager/accountmanager is in belangrijke mate bezig met de directe bemiddeling van klanten naar regulier werk (en additioneel met hiervoor noodzakelijke coaching en training). Tot slot draagt de klantmanager/accountmanager zorg voor het onderzoek naar en voor het opleggen van een maatregel.De Klantmanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:• Het in een kort tijdsbestek bemiddelings- en plaatsingsrijp maken van klanten door middel van intensieve, efficiënte en effectieve individuele coaching;• Het om die reden voeren van klantgesprekken volgens een door de organisatie vastgestelde planning van drie dan wel zeswekelijks.• Een resultaatverplichting van 100 uur uitkeringsonafhankelijkheid per maand als gevolg van bemiddeling naar regulier werk of als gevolg van oplegging/uitvoering van een maatregel;• Het leggen van contacten met werkgevers (actieve werkgeversbenadering, deels op basis van koude – en deels op basis van warme acquisitie en gericht op bemiddeling) en met hen concrete afspraken maken over het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden.• Afstemming en samenwerking met de overige Jobhunters / Klantmanagers werk en met de Accountmanagers WerkgeversServicepunt.Functie-eisenDe klantmanager dient te beschikken over HBO denk- en werkniveau en over onderstaande kennis en ervaring:• Minimaal 3 jaar recente en aantoonbaar succesvolle ervaring in de rol van Klantmanager werk ten behoeve van uitkeringsgerechtigden, met de directe werkgeversbenadering en met een concrete bemiddeling van bijstandsklanten naar werk;• De beschikking over een relevant en actueel (werkgevers)netwerk;• Ruime ervaring als succesvol coach van bijstandsklanten gericht op activering (met name voor wat betreft de verbetering van werknemersvaardigheden) en bemiddeling;• Kennis van wetgeving op het terrein van het sociale domein;• Ervaring met het werken en registeren in GWS en de Suite is een must;• Ervaring met accountmanagement informatiesystemen (in relatie tot het vastleggen van de gerealiseerde werkgeverscontacten).Tevens zijn de volgende competenties vereist:• Communicatief sterk;• Commercieel en zakelijk ingesteld;• Samenwerken en kunnen enthousiasmeren;• Plannen en organiseren, netwerkvaardigheid en resultaatgerichtheid;• Politiek bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid;• Klanten in beweging kunnen brengen en hen direct aanspreken op gemaakte afspraken.ArbeidsvoorwaardenDe aanvang en duur van de opdracht is afhankelijk van de desbetreffende opdrachtgever.Sollicitatieprocedure
 • Begeleider Informatiehuishouding

  • 8 dagen geleden
  • 28 views
  • 8-16 uur
  • HBO
  Organisatie & directie Doc-Direkt is met ingang van 1 januari 2014 de rijksbrede interne dienstverlener op het gebied van de informatiehuishouding. Met de samenvoeging van het oorspronkelijke Doc-Direkt en voormalig SSO-ECM is een organisatie neergezet die de departementen een integraal pakket van ‘papieren’ en digitale diensten en producten levert. Een goede, toegankelijke informatie is voor de Rijksoverheid van groot belang. De Rijksoverheid heeft deze informatie ten eerste nodig om haar werk goed te kunnen doen. Ten tweede zorgt deze informatie er ook voor dat de overheid verantwoording af kan leggen over de gemaakte (beleids)keuzes. Daarnaast blijft overheidsinformatie ook in de toekomst belangrijk als cultureel erfgoed. Project Op één van de locaties (Apeldoorn) is door verschillende oorzaken (achterstanden, grote inhuizingen, cultuur) een situatie ontstaan waardoor de klanttevredenheid daalt. Opdrachtomschrijving De opdracht betreft het begeleiden en ondersteunen van het hoofd beheren en Digitaliseren en de teamleider team beheren Apeldoorn en eventueel in een later stadium de afdeling beheren om te komen tot een gewenste klanttevredenheid. Op basis van interviews, bestudering van (werk)documenten en rondkijken op de afdeling dient een beeld gevormd te worden van de huidige situatie. Gereed: Medio mei.Op basis van deze kennis dient een rapportage gemaakt te worden hoe er efficiënter gewerkt kan worden. Indien er extra medewerkers benodigd zijn zal de aard en omvang van de werkzaamheden in kaart gebracht dienen te worden. Gereed: Medio mei.Naar aanleiding van de rapportage kan er besloten worden om een vervolg aan de opdracht te geven door begeleiding te bieden aan de implementatie van de verbeterpunten.Functie-eisen- Aantoonbare en relevante werkervaring bij de Rijksoverheid- Recente werkervaring (logistiek beheer) bij een archieforganisatie- Aantoonbare successen behaald op gebied van logistieke verbetertrajecten in de archieforganisatie- Beschikking over coaching- en adviesvaardigheden- Organisatiesensitief, effectief kunnen communiceren op verschillende niveaus, enthousiasmerend.ArbeidsvoorwaardenEen interessante onderzoeksopdracht binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je gaat aan de slag omtrent het begeleiden en ondersteunen van diverse managers. De opdracht kent in eerste instantie een duur van 5 weken, met een startdatum op 17 april en inzet van 16 uur per week. Mogelijk bestaat er een verlenging van de opdracht, afhankelijk van de uitkomsten in de rapportage. ContactinformatieVoor meer informatie over POSG of deze functie kunt u contact opnemen met Jolijn Joosen, Recruiter van POSG, via 06 101 758 21 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Uw reactie kunt u insturen door gebruik te maken van onderstaande solliciteerknop.Sollicitatieprocedure
 • Implementatiemanager Ketenbureau PGB

  • 12 dagen geleden
  • 39 views
  • 32-40 uur
  • WO/Universitair
  Ketenbureau PGB Het ketenbureau PGB werkt aan het verder stabiliseren, verbeteren, vereenvoudigen en vernieuwen van de keten trekkingsrecht persoonsgebonden budget. Welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd, is vastgelegd in een Werkagenda Ketenregie TR-PGB. Voor het ondersteunen in de uitvoering van de werkagenda is een Ketenbureau ingericht. Voor dit ketenbureau zoekt de ketenregisseur een ervaren (strategisch)implementatiemanager. Werkzaamheden Gevraagde en veel voorkomende werkzaamheden zijn:  Het uitvoeren van de ketenbrede implementatie van het budgethoudersportaal en bijhorende ontwikkelen, zoals het overhevelen van de zorgovereenkomsten van de SVB naar de verstrekkers en het ‘opruimen’ van oude zorgovereenkomsten;  Sturen op het inregelen van het tijdelijk beheer van het budgethoudersportaal;  Het sturen op relevante aspecten voor een zorgvuldige implementatie, zoals tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie;  Het deelnemen aan en voorbereiden van het ketenbrede projectleidersoverleg en het opstellen van (bestuurlijke) notities;  Het in kaart brengen en monitoren van afhankelijkheden bij ketenpartijen.  Gericht op de ondersteuning van de Ketenregisseur. Mocht dat nodig zijn, escaleert u tijdig.  Daartoe stemt u af met de betrokken partijen en weet u op welke punten overeenstemming is en welke punten nog aandacht behoeven. Daarnaast stelt u rapportages en planningen op en bewaakt u de voortgang intern als extern;  Meedenken over een goede aanpak, adviseren op de interne en externe processen en het signaleren verbeterkansen.Functie-eisenKennis en vaardigheden - academisch werk- en denkniveau; - kennis van en ervaring met interne auditing op het gebied van kwaliteit; - kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2001, INK); - analytische -en adviesvaardigheden; - Relevante ervaring in (succesvolle) projecten. Ketenbureau zoekt een collega die goed kan meedraaien in een relatief klein team. Die van aanpakken houdt en flexibel is, die overzicht en inzicht meebrengt en die zelf ook goed kan schrijven. U weet de goede prioriteiten te stellen, ziet wat er nodig is en pakt dit zelfstandig op. Wilt u problematiek aanpakken dan moet u overleggen en samenwerken met verschillende partijen, met elk hun eigen rol en belangen. Inlevingsvermogen, contactvaardigheid, zelfverzekerdheid, onderhandelen en tact zijn belangrijke vereisten.  U heeft kennis en ervaring met de uitvoeringsprocessen van het trekkingsrecht (en aanpalende wet-en regelgeving zoals de Jeugdwet, Wmo, Wlz, Zvw) bij gemeenten en/of zorgkantoren en/of de Sociale Verzekeringsbank.  U heeft interesse in de uitvoering van beleid en je hebt bewezen ervaring met optimalisatie van werkprocessen en implementatievraagstukken.  U bent bereid verschillende klussen op te pakken binnen het Ketenbureau PGB en elkaar te helpen als dat nodig is.  U legt snel verbanden tussen informatie. Een goede uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk) is nodig om zaken helder te kunnen verwoorden en naar de praktijk te vertalen.  U bent gewend te werken in context met organisaties met verschillende oriëntaties en verantwoordelijkheden  U bent op korte termijn beschikbaar voor 4 à 5 dagen per week. In eerste instantie begint u voor een jaar met een optie op verlenging voor een half jaar.ArbeidsvoorwaardenHet gaat om een aantrekkelijke opdracht met de duur van 1 jaar waarbij je de ruimte krijgt om als Implementatiemanager een bijdrage te leveren aan de verbetering van het Ketenbureau PGB. De stardatum staat op 3 april, en de inzet op 32 uur per week. ContactinformatieVoor meer informatie over POSG of deze functie kunt u contact opnemen met Jolijn Joosen, Recruiter van POSG, via 06 101 758 21 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Uw reactie kunt u insturen door gebruik te maken van onderstaande solliciteerknop.Sollicitatieprocedure
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
POSG
Zeewolde
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Receptie POSG
088 330 20 00